2. kolo Slovenského pohára MTB XCO


logo

Vyhlasovateľ: Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7
Usporiadateľ: Športový klub Topoľčianky, Hlavná 202/79, 951 93 Topoľčianky
Drozdovo SKI centrum penzión, Drozdovo 495, 966 41 Nová Baňa
BIKE RACING SLOVAKIA, Slobody 139, 966 81 Žarnovica
O. Z. VRCHY SK, Továrenská 994/11, 95301 Zlaté Moravce

Organ.- techn. realizátor: Športový klub Topoľčianky

Dátum pretekov: 5. Júla 2020
Miesto konania : Drozdovo Nová Baňa, GPS: 48°25'44.8"N 18°33'10.8"E
Kancelária pretekov: Ski centrum Drozdovo
Riaditeľ pretekov: Milan Húsenica, xcodrozdov@gmail.com, +421 917 124 780
Hlavný rozhodca: deleguje SZC, UCI
Traťový riaditeľ: Ján Žilovec
Hospodár pretekov: Peter Haspra
Zdravotné zabezpečenie: Záchranná služba Slovenská republika
Nemocnica: Najbližšia nemocnica, Nemocnica Zlaté Moravce a.s,
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: +421 037 6905 111
GPS: 48°38'31.4" N 18°39'65.8" E
Časový rozpis pretekov:
5. Júl 2020
8:00 – 9:00 hod registrácia pre všetky kategórie
10:00 hod štart kat. MINI chlapci a po dojazde MINI dievčatá
11:00 hod štart kat. Ml. žiaci a po dojazde Mladšie žiačky
12:00 hod štart kat. St. žiaci
12:01 hod štart kat. St. žiačky
13:00 hod štart kat. Kadeti
13:01 hod štart kat. Kadetky,
14:10 – 14:50 oficiálny tréning pre kategórie Juniorky, Juniori, Ženy Elite a Muži Elite
14:10 – 14:30 registrácia pretekárov kategórií Juniori, Juniorky, Ženy Elite, Muži Elite a Masters A,B,C
15:00 hod štart kat. Juniori,
15:01 hod Juniorky a ženy Elite
16:30 hod štart kat muži Elite
16:31 hod Masters A,B,C.
Vyhodnotenie do 15 min po dojazde kategórie
Kategórie :
A. Mini chlapci U 11 Men (2010 a mladší) Ab. Mini dievčatá U 11 Women (2010 a mladšie)
B. Mladší žiaci U 13 Men (2008 a 2009) Bb. Mladšie žiačky U 13 Women (2008 a 2009)
C. Starší žiaci U 15 Men (2006 a 2007) Cb. Staršie žiačky U 15 Women (2006 a 2007)
D. Kadet U 17 Men (2004 a 2005) Db. Kadetky U 17 Women (2004 a 2005)
Masters A (1981 až 1990)
Masters B (1971 až 1980) Masters C (1970 a starší)
Junior U 19 Men (2002 a 2003) Juniorky U 19 Women (2002 a 2003)
Muži Elite Men Elite(2001 a starší) Ženy Women Elite (2001 a staršie)
Licencia je potrebná pre všetky kategórie!

Štartovné :
A/ Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá) 5,-€
B/ Kadet (chlapci a dievčatá) 8,-€
C/ Veteráni, Juniori, Juniorky 12,-€
D/ Muži Elite, Ženy Elite 15,-€
Platba štartovného len pri prezentácii.

Registrácia: pre štart je potrebné vlastniť licenciu pre všetky kategórie!
Registrácia prebieha online od 1.06.2020 do štvrtka 02.07.2020 do 15,00 cez nasledovný odkaz
https://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/kalendar-vysledky/prihlasenie/i-832
.
Predpokladaná dĺžka pretekov:
Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.
Mini chlapci 4x malý okruh Mini dievčatá 3x malý okruh
Mladší žiaci 3x stredný okruh Mladšie žiačky 2x stredný okruh
Starší žiaci 2x veľký okruh Staršie žiačky 1x veľký okruh
Kadet 3x veľký okru Kadetky 2x veľký okruh
Masters A 4x veľký okruh Masters B 3x veľký okruh
Masters C 2x veľký okruh
Junior 4x veľký okruh Juniorky 3x veľký okruh
Muži Elite a U23 6x veľký okruh Ženy 4x veľký okruh

Dĺžka okruhu:
malý okruh 950 m, prevýšenie 25m
stredný okruh 1850 m, prevýšenie 87m
veľký okruh 4550 m, prevýšenie 182m

Ceny:
Podľa finančného rozpisu SZC.
Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov:
1) Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC na rok 2020.
2) Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.
3) Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
4) Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas
celých pretekov.
5) Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné
na inú osobu.
6) Z tohto podujatia môže byť/ bude robený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle
zväzu/ klubu, FB stránke... Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Hygienické a bezpečnostné predpisy:
Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest. Dodržuje sa
bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.
Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci dodržiavať všetky
hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR. V celom areáli okruhu SKI Centra Drozdovo
platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia.
Na viacerých kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú
pravidelne dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami.
V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu
prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej
teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi
účastníkmi a so zamestnancami areálu.

Dôležité upozornenie:
Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie.
Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu
prihlásenia.
Štartovné sa bude vyberať na jednotlivé kluby naraz v jednom doklade.
Ako doprovod sa môžu zúčastniť iba licenciovaní členovia SZC/UCI.
Kluby pri prezentácii nahlásia mená a čísla licencií doprovodu.
V prípade potreby limitovať počty, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov
jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.
Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a
jej obyvateľom!
PARKOVANIE
Parkovanie je v areáli penziónu Ski centrum Drozdovo, GPS: 48°25'44.8"N 18°33'10.8"E
Parkovanie pre tímy – Tímová zóna má obmedzenú kapacitu preto je nutná rezervácia vopred cez e-mail
xcodrozdov@gmail.com , pri rezervácii poprosím uviesť EČV. V prípade ešte voľného miesta budete o potvrdení
rezervácie informovaní mailom.
UBYTOVANIE
www.penziondrozdovo.sk
www.partizanrezort.sk

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára