Dátum a miesto : 19. september 2020, Opalex Sigord

Riaditeľ pretekov : PETER HADBAVNÝ

Hlavný rozhodca : ZUZANA SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky :

Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.slanskymtbmaraton.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.

Kancelária pretekov:

Stánok s označením „PREZENTÁCIA“.

Prezentácia / Registrácia :

19. september 2020, od 08:00 do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa.

Prezentácia : pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,

REGISTRÁCIA na DLHÚ a STREDNÚ trať NEBUDE možná v deň štartu pretekov 19. septembra 2020, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa. Registrovať sa pretekári môžu LEN prostredníctvom ONLINE REGISTRÁCIE na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.

DLHÁ (pri online registrácii do 15.9.2020, 23:59 SEČ -13,- EUR)
STREDNÁ (pri online registrácii do 15.9.2020, 23:59 SEČ -10,- EUR)

Limit účastníkov :

200 (slovom: dvesto) pretekárov.
ŠTARTOVNÁ LISTINA

Štartujú :

Všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch :

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Spoločný slávnostný štart :

Slávnostný štart STREDNEJ 21 kilometrovej trate je 19. septembra 2020 o 11:00 hod. SEČ.

Slávnostný štart DLHEJ 43 kilometrovej trate je 19. septembra 2020 o 11:00 hod. SEČ.

Štartovné :

Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk.

Vyhodnotenie :

V mieste štartu a cieľa pretekov.

Ceny a kategórie :

Ceny a kategórie sú definované v sekcii „PEŇAŽNÉ A VECNÉ CENY“ na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk.

Záverečné ustanovenia :

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.
Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky v zmysle zvláštneho užívania vydaného Okresný úradom Prešov.
Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.
Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
Križovatky na trase pretekov budú usmerňované alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou na čelo pretekov.
Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.
Preteká sa podľa pravidiel MTB cyklistiky.
Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

V Prešove, dňa 29. 08. 2020

PETER HADBAVNÝ
riaditeľ pretekov

ZUZANA SUBOVITSOVÁ
hlavný rozhodca

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára