MTBIKER odporúča Teatro Okolo Malohontu
Sme mediálnym partnerom akcie.
Cyklistické preteky Teatro Okolo Malohontu vznikli v roku 2014 so snahou spropagovať mesto Rimavská Sobota a región Malohont v rámci celého Slovenska a okolitých štátov. Sú určené pre všetkých cestných cyklistov, amatérskych, alebo licencovaných pretekárov. Svojím kopcovitým profilom majú charakter populárnych klasických jednodňových cyklistických pretekov, pričom dĺžka trasy je volená s ohľadom na rôznu výkonnosť účastníkov.

Informácie

Riaditeľ pretekov: Ing. Marek Urbančok, tel. č. 00421 917 270 007
Technický riaditeľ: Jozef Juhaniak, tel. č. 00421 905 550 202
Organizátor: OZ Okolo Malohontu
Kontakt: info@okolomalohontu.sk

Štartovný poplatok
PLATBA ŠTARTOVNÉHO
DO 31.3.2019 15,- €
PLATBA ŠTARTOVNÉHO
DO 31.8.2019 19,- €
PLATBA ŠTARTOVNÉHO
DO 12.9.2019 22,- €
PLATBA ŠTARTOVNÉHO
V DEŇ PRETEKOV 25,- €

Platba štartovného je možná kartou alebo bankovým prevodom prostredníctvom
platobnej brány cez náš registračný formulár. V deň pretekov je výška štartovného
poplatku 25,- eur a platba je možná len v hotovosti. Registrácia je kompletná až po
zaplatení štartovného poplatku. Štartovné sa nevracia ani neprenáša na druhý rok. Do
8.9.2019 je možné štartovné presunúť na inú osobu – táto osoba musí byť registrovaná
na preteky.

Harmonogram dňa pretekov
08:00 – začiatok prezentácie pretekárov, výdaj štartových čísiel
10:00 – koniec prezentácie pretekárov
10:30 – Štart pretekov Teatro Okolo Malohontu
10:45 – začiatok sprievodného programu
12:00 – začiatok výdaja obedov
12:45 – Cieľ – predpokladaný príjazd pretekárov
14:30 – vyhlásenie víťazov Teatro Okolo Malohontu
16:00 – koniec výdaja obedov

Prezentácia pretekárov
– výdaj štartových čísiel bude 15.9.2019, od 8:00 do 10:00 hod. v Reštaurácia Čierny
Orol na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
- pre identifikáciu a kontrolu dátumu narodenia je potrebné sa preukázať dokladom
totožnosti (OP, licencia SZC, vodičský preukaz…)

Hlavné súťažné kategórie
Muži:

– A: do 18 rokov ( -2001)
– B: 19-22 rokov (00-97)
– C: 23-29 rokov (96-90)
– D: 30-39 rokov (89-80)
– E: 40-49 rokov (79-70)
– F: 50-59 rokov (69-60)
– G: 60- viac rokov (59- )
Ženy:
– Z: 18- viac rokov (2001- )
Pretekári mladší ako 18 rokov musia priniesť súhlas rodiča!!
Špeciálne súťaže
Súťaž vrchárov

– na trase pretekov sú 4 horské prémie
– bodujú prví traja na prémii: 3,2 a 1 bod
– vyhráva pretekár s najväčším počtom bodov
– pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v cieli
– prémie budú vyznačené značkami 1 km, 500 m a 200 m
Súťaž tímov
– súťaže tímov sa môžu zúčastniť minimálne 4 a viac členné družstvá, do súťaže ste
zaradení automaticky pri dostatočnom počte registrovaných členov tímu
– všetci členovia musia uviesť úplne rovnaký názov tímu a zaškrtnúť políčko „som
členom tímu“ pri tímovej súťaži v registračnom formulári
– v cieli sa počíta čas prvých štyroch pretekárov z jedného tímu zaokrúhlený na
sekundy nadol
– vyhráva tím s najnižším dosiahnutým časom, pri rovnosti časov rozhoduje poradie
štvrtého pretekára v cieli
Súťaž ťažkých váh
– súťaže ťažkých váh sa môžu zúčastniť všetci cyklisti bez rozdielu veku, ktorých
telesná hmotnosť sa v deň pretekov bude rovnať alebo presiahne 100,00 kg
– do súťaže NIE ste zaradený automaticky, treba sa do nej prihlásiť pri registrácií
pretekára
– súťažiaci budú skontrolovaní na osobnej váhe pri prezentácií v deň pretekov, ak
nesplnia podmienku súťaže budú vyhodnotení len v rámci svojej vekovej kategórie
Súťaž historických bicyklov
– súťaže historických bicyklov sa môžu zúčastniť cyklisti bez rozdielu veku, ktorí
absolvujú celú trasu pretekov na bicykli, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
- rám z ocele
- radiace páčky na spodnej rámovej trúbke
- brzdové bowdeny vedené vrchom
- klasické pedále bez nášľapného mechanizmu
- žiadna karbónová súčiastka
– kontrola bicyklov prebehne pri registrácií pretekárov, pri nesplnení podmienok súťaže
bude pretekár vyhodnotený len v rámci svojej vekovej kategórie
Súťaž najskúsenejších
– najstarší účastník pretekov, ktorý príde do cieľa bude ocenený
Ceny pre víťazov
– celkový víťaz získa dres pre víťaza od spoločnosti VELORE a putovný pohár Teatro

Okolo Malohontu
– prví piati v celkovom poradí získajú vecné ceny
– prví traja v každej vekovej kategórii získajú trofej a 1kg medu Medúľ
– prví traja v súťaži vrchárov získajú trofej a vecnú cenu
– prvé tri tímy v súťaži tímov získajú finančnú odmenu (100,- €, 80,- €, 60,- €) a diplom
– prví traja v súťaži ťažkých váh získajú diplom
– prví traja v súťaži historických bicyklov získajú diplom
– najstarší účastník získa diplom

Sprievodné vozidlá
– len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov
– sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú z dôvodu
maximálnej bezpečnosti povolené
– k dispozícii budú dva neutrálne mechanické vozidlá označené s predpokladanou
priemernou rýchlosťou s možnosťou uloženia náhradných kolies podľa čísla pretekára,
s náhradnými dušami a veľkou pumpou:
- 1. neutrálne vozidlo za prvou skupinou (predpokladaná priemerná rýchlosť
37km/h)
- 2. neutrálne vozidlo za druhou väčšou skupinou (predpokladaná priemerná
rýchlosť 33km/h)
– zberné vozidlo za posledným pretekárom

Podmienky a pravidlá
– každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú
zodpovednosť
– každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo
iným
– usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi
spôsobené
– účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a
organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené
organizátormi a políciou
– ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov
– pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne
ľudskou silou bez pomocných motorov
– je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu, pod
hrozbou diskvalifikácie! (okrem banánovej šupky)
– križovatky na trase pretekov budú zabezpečené štátnou políciu od prejazdu prvého
pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 60 minút od prejazdu prvého
pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť
pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov
– organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií
Občerstvovacie stanice
– prvá občerstvovacia stanica bude za 3. horskou prémiou na 52km, k dispozícií budú
cyklistické fľaše (bidony) s vodou, Cola, banány, tyčinky, pečivo, soľ…
– druhá občerstvovacia stanica bude v cieli pretekov, k dispozícií bude voda, banány,
sladké pečivo, čaj...

Obed
– po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed v reštaurácií Čierny
orol
– dopredu prihlásený pretekári si môžu vybrať medzi mäsitým a bezmäsitým jedlom
– pretekári prihlásený v deň pretekov budú mať len mäsité jedlo
– lístok na obed dostanete pri prezentácii

Sprchy
– po pretekoch budú k dispozícii sprchy pre každého pretekára vo fitnescentre
Bodyform, vzdialeného 300m od cieľa pretekov

Registrácia
Zaregistrujte sa a uhraďte štartovný poplatok na preteky Teatro Okolo Malohontu 2019 v
predstihu a okrem zvýhodneného štartovného si zabezpečíte bezproblémovú a rýchlu
prezentáciu v deň pretekov. Registrácia je možná aj v deň pretekov, avšak za vyšší
štartovný poplatok. Čaká na Vás nezabudnuteľné cyklistické dobrodružstvo v nádhernom
prostredí s nasledujúcimi výhodami:
- štartovné čísla
- zdravotné zabezpečenie
- meranie času elektronickou
časomierou
- neutrálne servisné vozidlá a zberné
vozidlo
- foto-servis profesionálnymi
fotografmi
- online a sms výsledky
- 2x občerstvovacia stanica a obed po pretekoch
- účastnícky dar
- zabezpečenie trate políciou a dobrovoľníkmi
- sprcha po pretekoch
mapa
profil
keyboard_arrow_up