logo
Závod je součástí ŠKODA AUTO Českého poháru horských kol v maratonu
a je partnerským závodem seriálu Nova Cup.Pořadatel si vyhrazuje právo na organizační změny, proto sledujte aktuality na hlavní stránce závodu.
Čtěte informační e-maily zasílané pořadatelem, které mohou být zařazeny do hromadné pošty, příp. do SPAM.


Termín: Sobota 22. 8. 2020
Klasifikace: maraton horských kol,
vybrané kategorie jsou zařazeny do ČP XCM

závod jednotlivců
závod tříčlenných družstev
závod firemních týmů na 55 km

Pořadatel:

BIKE SPORT CLUB

Česká 2, Opava 6, 74706

IČ 68 94 19 19

mobil: 608 250 650 (organizace závodu)
mobil: 777 242 989 (přihlášky, startovné)

e-mail: bsc@opava.cz


Startovní pole má limit 1000 závodníků!

650 závodníků na trati 55 km

350 závodníků na trati 90 km

Centrum závodů:
Opava-Kylešovice, areál U Chovatelů, Bílovecká ul.

Trať:
Opava, Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Jelenice, Podhradí, Zálužné, Dubová, Žimrovice, Bohučovice, Chvalíkovice, Opava


Délky tratí:
A: 90 km - převýšení 2200 m

B: 55 km - převýšení 1200 m

C: 20 km - převýšení 330 m

D: 10 km, 5 km, 2.5 km, 500 m, 150 m


vlastni pohon


Kategorie:
Pozn.: Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.


Trať A (90 km)
ČP XCM Muži Elite / AMEL / 19 a více let s licencí ČSC (2001 a st.)

ČP XCM Muži Hobby / AM19-34 / 19 - 34 let (1986 - 2001)

ČP XCM Muži Masters / AM35-44 / 35 - 44 let (1976 - 1985)

ČP XCM Muži Masters / AM45-54 / 45 - 54 let (1966 - 1975)

ČP XCM Muži Masters / AM55+ / 55 let a více (1965 a starší)

ČP XCM Ženy Elite / AZEL / 19 a více let s licencí ČSC (2001 a st.)

ČP XCM Ženy Hobby / AZ19-34 / 19 - 34 let (1986 - 2001)

ČP XCM Ženy Masters / AZ35-44 / 35 - 44 let(1976 - 1985)

ČP XCM Ženy Masters / AZ45+ / 45 let a více (1975 a st.)


Trať C (20 km)
ČP XCM Starší žáci / CM13-14 / 13 - 14 let (2006 - 2007)

ČP XCM Starší žákyně / CZ13-14 / 13 - 14 let (2006 - 2007)

T - Tandemy zrakově postižených bez rozdílu pohlaví a věku. (Individuální přihlašování i platba startovného.)

Trať B (55 km)
ČP XCM Kadeti / BM15-16 / 15 - 16 let (2004 - 2005)

ČP XCM Junioři / BM17-18 / 17 - 18 let (2002 - 2003)

Muži 19 - 34 / BM19-34 / 19 - 34 let (1986 - 2001)
Muži 35 - 44 / BM35-44 / 35 - 44 let (1976 - 1985)
Muži 45 - 54 / BM45-54 / 45 - 54 let (1966 - 1975)
Muži 55+ / BM55+ / 55 let a více (1965 a st.)
ČP XCM Kadetky / BZ15-16 / 15 - 16 let (2004 - 2005)

ČP XCM Juniorky / BZ17-18 / 17 - 18 let (2002 - 2003)

Ženy 19 - 34 / BZ19-34 / 19 - 34 let (1986 - 2001)
Ženy 35 - 44 / BZ35-44 / 35 - 44 let (1976 - 1985)
Ženy 45+ / BZ45+ / 45 let a více (1975 a st.)

Tratě dalších dětských kategorií:

10 km
ČP XCM Mladší žáci / CM11-12 / 11 - 12 let (2008 - 2009)

ČP XCM Mladší žákyně / CZ11-12 / 11 - 12 let (2008 - 2009)


5 km
Starší mini-žáci / DM9-10 / 9 - 10 let (2010 - 2011)
Starší mini-žákyně / DZ9-10 / 9 - 10 let (2010 - 2011)

2.5 km
Mladší mini-žáci / DM7-8 / 7 - 8 let (2012 - 2013)
Mladší mini-žákyně / DZ7-8 / 7 - 8 let (2012 - 2013)

500 m na KOLECH
Předškoláci 3 - 6 let chlapci / DM3-6 / (2014 - 2017)
Předškoláci 3 - 6 let dívky / DZ3-6 (2014 - 2017)

150 m na ODRÁŽEDLECH
Předškolní 0 - 4 roky chlapci / DM0-4 / (2016 a mladší)
Předškolní 0 - 4 roky dívky / DZ0-4 / (2016 a mladší)

Pozn.: U nejmenších závodníků ve věku 3 - 4 roky (2016 - 2017) můžete volit mezi závodem na kolech nebo na odrážedlech podle jejich výkonnosti. Kola s přídavnými kolečky nejsou povolena.

Přihlášky - jednotlivci:
od 15. 6. 2020 do pátku 21. 8. 2020 do 20:00 hod. (nebo do naplnění limitu 1000 startujících)
elektronicky: z on-line formuláře
- Po úspěšné registraci je účastníkům automaticky zasláno potvrzení o přihlášení s pokyny o úhradě startovného.
Neobdržíte jiný e-mail s pokyny o úhradě startovného. Informace, jak uhradit startovné, jsou také v propozicích v odstavci o startovném a možných způsobech úhrady.

- NOVĚ se v seznamu startujících zobrazí pouze platné přihlášky, kontrolu své přihlášky provádějte až po úhradě startovného!

Pozn: V den závodu se již nelze nově přihlásit.

Přihlášky - družstva:
Pro úspěšné přihlášení družstva musíte zadat do přihlášky jména, příjmení a datum narození tří již přihlášených jednotlivců. Všichni tři členové družstva musí závodit na stejné trati. Každý člen družstva jede sám za sebe a časy tří členů se pak sčítají. Společná jízda ani příjezd do cíle není podmínkou. Pořadí v soutěži družstev určuje součet časů tří členů družstva v cíli závodu. V případě, že některý člen družstva závod nedokončí nemůže být družstvo v soutěži hodnoceno.

Pozn.: Družstva již žádné další startovné neplatí.

Pozn: Soutěž družstev se vyhlašuje na hlavních tratích 90 a 55 km bez rozdílů kategorií (tedy bez rozdílu věku i pohlaví).

Přihlášky - firemní týmy:
Vyplňte přihlášku jako jednotlivci. Jste-li tři zaměstnanci z jedné firmy, vytvořte firemní tým.

Oslovte svého zaměstnavatele, že jej chcete reprezentovat a startovat pod hlavičkou firmy. Může vás podpořit a po dohodě s pořadatelem za vás zaplatit startovné na základě daňového dokladu.

Buďte aktivní, přesvědčte své kolegy a utvořte firemní tým. Komunikujte zviditelnění vaší firmy s vedením.

Pro úspěšné přihlášení firemního týmu musíte v přihlášce družstva zatrhnout, že se jedná o firemní tým. Dále platí stejná pravidla jako v soutěži družstev (viz odstavec "přihlášky - družstva").

Následně budeme potřebovat potvrzení zaměstnavatele, že jste skutečně zaměstnanci firmy.

Pozn: Soutěž firemních týmů se vyhlašuje POUZE na trati 55 km bez rozdílů kategorií.

Pamětní tričko SILESIE:
Pamětní tričko není součástí startovného a lze si jej objednat za 100 Kč v přihlášce, s úhradou nejpozději do 1. 8. 2020. Úhradu za tričko proveďte společně s úhradou startovného. Jednou platbou: startovné + 100 Kč.

Velikostní tabulky pro usnadnění výběru velikostí naleznete ZDE.

Důležité:
Účastníci mladší 18 let mohou startovat na hlavních tratích pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář pro souhlas zákonného zástupce si můžete stáhnout zde.

V případě nekonání závodu z důvodu vyšší moci se startovné nevrací.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Odhlášení=zrušení přihlášky je možné e-mailem nejpozději do 16. 8. 2020 za storno poplatek 200 Kč. Po tomto datu se startovné nevrací.
V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 200 Kč!
Startovné - tratě 90 a 55 km:
do 10. 7. 2020 - 600 Kč s nárokem na dárek a tištěné číslo se jménem.
od 11. 7. 2020 do 7. 8. 2020 - 600 Kč bez nároku na dárek, s nárokem na tištěné číslo se jménem.
od 10. 8. 2020 do 20. 8. 2020 - 700 Kč bez nároku na dárek, bez nároku na tištěné číslo se jménem.
při prezenci:
v pátek 21. 8. 2020 - 1000 Kč bez nároku na dárek, číslo bez jména.
v sobotu 22. 8. 2020 (pouze již přihlášení přes on-line formulář, nelze se nově přilhásit) - 1000 Kč bez nároku na dárek, číslo bez jména.
Startovné - tratě 20, 10, 5 a 2.5 km, 500 m:
do 20. 8. 2020 - 100 Kč
při prezentaci v pátek 21. 8. 2020 - 150 Kč
Pozn: V sobotu již nelze provádět úhradu startovného a nelze se do závodu přihlásit!!!
Startovné nezahrnuje jídlo. Děti dostávají po závodě drobné občerstvení. Při zaplacení startovného do 7. 8. 2020 dostanou děti tištěné číslo se jménem.
Startovné - trať 150 m - ODRÁŽEDLA:
do 20. 8. 2020 - 50 Kč
při prezentaci v pátek 21. 8. 2020 - 100 Kč
Pozn: V sobotu již nelze provádět úhradu startovného a nelze se do závodu přihlásit!!!
Startovné nezahrnuje jídlo. Děti dostávají po závodě drobné občerstvení. Při zaplacení startovného do 7. 8. 2020 dostanou děti tištěné číslo se jménem.
Startovné - firemní týmy:
Startovné za tři jednotlivce, kteří tvoří firemní tým, uhradí zaměstnavatel na základě daňového dokladu po dohodě s pořadateli.

do 10. 7. 2020 - 3000 Kč s nárokem na dárek a tištěné číslo se jménem.
od 11. 7. 2020 do 7. 8. 2020 - 3000 Kč bez nároku na dárek, s nárokem na tištěné číslo se jménem.
od 10. 8. 2020 do 20. 8. 2020 - 3000 Kč bez nároku na dárek, bez nároku na tištěné číslo se jménem.
při prezenci: v pátek 21. 8. 2020 - 3000 Kč bez nároku na dárek, číslo bez jména.
Úhradu startovného proveďte:
převodem na účet pořadatele: mBANK č.ú. 670100-2202088038/6210, nejpozději k datu 20. 8. 2020
hotově při prezentaci za extra zvýšené startovné (viz odstavec "startovné")
startovné za firemní tým, uhradí zaměstnavatel na základě daňového dokladu, po dohodě s pořadatelem
V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol datum narození ve formátu DDMMRRRR. Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.

Je možné platit najednou jedním dokladem za více osob, jako VS uveďte datum narození jednoho z vás a e-mailem sdělte jména dalších přihlášených startujících, za které jste platbu provedli.
V případě, že je vaše přihláška neplatná i po provedení úhrady startovného, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky 777 242 989.

Startovné si platí pouze startující jednotlivci, za přihlášku družstva se již startovné neplatí.

Prezence:
V centru závodů (mapa)

Pátek 21. 8. 2020 17:00 - 20:30 hod.

Sobota 22. 8. 2020 6:30 - 8:30 hod.

Start:
místo startu: Opava - Horní náměstí

Trať A (90 km) - 9:00 hod.
Trať B (55 km) - 10:30 hod.
místo startu: Areál ZDRAVÍ

Trať 150 m - 9:45 - Kategorie
Trať 500 m - 10:00 - Kategorie
Trať 2.5 km - 10:20 - Kategorie
Trať 5 km - 10:40 - Kategorie
Trať 10 km - 11:10 - Kategorie
místo startu na mostě přes řeku - po průjezdu závodníků na 55 km trati

Trať C (20 km) - 11:00 hod. - Kategorie
Místa startů jsou vyznačená v mapách na stránce s mapama tratí.

Cíl:
Tratě: A (90 km), B (55 km), C (20 km) - Opava-Kylešovice, Areál U Chovatelů
Tratě: 10 km, 5 km, 2.5 km, 500 m, 150 m - Opava-Kylešovice, Areál Zdraví
Občerstvení:
Trať A (90 km) - 4 občerstvovací stanice
Trať B (55 km) - 3 občerstvovací stanice
Pro tratě A, B, C - v cíli teplé jídlo, pivo, nealko.

Časomíra a výsledky:
Měření časů všech kategorií (mimo ODRÁŽEDLA = DM0-4 a DZ0-4) bude provedeno elektronicky ve spolupráci s On line System s.r.o. Měřící čip obdrží závodníci jako součást startovního čísla. Čip se nevrací. V průběhu závodu budou k dispozici průběžné on-line výsledky. Kategorie ODRÁŽEDLA bude vyhodnocena pouze podle pořadí, časy se neměří.

Čip se nemusí načíst, proto kontrolujte svůj výsledek na monitorech dostupných v cíli ihned po svém příjezdu do cíle, případně v tištěné výsledkové listině. Protesty a reklamace lze podat ihned po dojezdu, nejpozději však 22. 8. 2020 do 16:00 hod. v cílovém prostoru (časoměřičům v cíli), před vyhlášením nejlepších závodníků v kategoriích tak, aby byli vyhlášeni skutečně ti nejlepší.

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu do 24. 8. 2020 včetně.

Vyhlášení výsledků:
Centrum závodu = Areál U Chovatelů:

11:30 hod.: kategorie DM0-4 a DZ0-4 a DM3-6 a DZ3-6 (tratě 150 m, 500 m)

13:00 hod.: kategorie DM7-8, DZ7-8, DM9-10, DZ9-10, CM11-12, CZ11-12, CM13-14, CZ13-14, Tandemy (tratě 2.5 km, 5 km, 10 km, 20 km)

16:30 hod.: hlavní závod na 90 km a 55 km

cca 18:00 hod. losování tomboly startovních čísel

Ceny:
Price money 90 km:
Absolutní pořadí muži: 1. 8.000 Kč, 2. 5.000 Kč, 3. 3.000 Kč, 4. 2.000 Kč, 5. 1.000 Kč
Absolutní pořadí ženy: 1. 4.000 Kč, 2. 2.000 Kč, 3. 1.000 Kč

Price money 55 km:
Absolutní pořadí: 1. 3.000 Kč, 2. 2.000 Kč, 3. 1.000 Kč

Poháry pro první tři v každé kategorii, věcné ceny.

Celkový vítěz a vítězné družstvo obdrží putovní pohár.

Ostatní hodnotné věcné ceny budou vylosovány v sobotu 22. 8. 2020 po vyhlášení výsledků.

Podmínky účasti:
Ochranná přilba je povinná. Doporučená výbava - mobilní telefon s aplikací Záchranka.

Závod se jede v kategoriích DM0-4, DZ0-4, DM3-6, DZ3-6, DM7-8, DZ7-8, DM9-10, DZ9-10, CM11-12, CZ11-12 na uzavřeném okruhu. Ostatní kategorie jedou za plného silničního provozu (20 km, 55 km, 90 km). Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník (rsp. zákonný zástupce za nezletilého závodníka) potvrzuje toto prohlášení:

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

Jsem si vědom, že není povolena účast elektrokol, popř. dalších typů kol, které pomáhají jízdnímu kolu v pohybu jinou podporou, než je tělesná námaha účastníka závodu.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem SILESIA bike marathon (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagace na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na:
- rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích
- rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na videích
souvisejících se závodem způsobem, který je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.silesiaopava.cz a na facebookovém profilu závodu, případně také v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu.

Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat."

Zásady zpracování osobních údajů zde.

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára