Organizátor: ŠK Slovan Donovaly a DAMi Šport
Spoluorganizátori: Donovalský Pivovar, Obec Donovaly, ParkSnow Donovaly
Miesto konania: Donovaly
Kancelária pretekov: Donovalský Pivovar, Donovaly 976 39, Donovaly
Registrácia: Online od 08.3.2020 do 30.7.2020
31.7.2020 16:30 – 19:00 kancelária Donovalský Pivovar
1.8.2020 od 07:00 – 30 min pred štartom jednotlivých kategórií kancelária Donovalský Pivovar

Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu účastníkov na počet 200 v kategórií BEH a
300 v kategórií MTB. Každý ďalší si môže prísť zapretekať, avšak bez nároku na štartovné číslo,
balíček či medailu.

Miesto registrácie: Hlavný stan v priestore štartu/cieľa, objekt Donovalský Pivovar.

Riaditeľ pretekov: Michal Daňo
Hlavný rozhodca: Zdenko Šútor
Traťový komisár: Radoslav Marko
Hospodár pretekov: Vladimíra Dlabalová
Marketing: Jana Hrebíková
Zdravotné zabezpečenie: HZS Donovaly
Program 1.8.2020 MTB Maraton & Beh Donovalský Drapák:

Časový rozpis:
07:00 – 09:00 registrácia cyklo pretekárov Drapák 50 km
07:00 - 09:00 registrácia cyklo pretekárov Drapáčik Juniori a Krpci
07:00 - 10:15 registrácia cyklo pretekárov Drapák 25 km
07:00 – 10:30 registrácia BEH pretekárov BEH 20 km
07:00 - 10:45 registrácia BEH pretekárov BEH 10 km
09:30 – štart Drapák 50 km
09:35 – štart Drapáčik Juniori a Krpci
10:45 – štart Drapák 25 km
11:00 - štart Beh 20 km
11:15 - štart Beh 10 km
13:00 – vyhlásenie výsledkov Drapáčik Juniori a Krpci
Vyhlásenie výsledkov bude do 90 min po dojazde prvých troch pretekárov.
Presný čas bude upresnený moderátorom podujatia.
Vyhlásenie tomboly bude nasledovať po vyhlásení všetkých kategórií.
Počas pretekov je pripravený pestrý sprievodný kultúrny program.
Trasy MTB Maratón:
Drapáčik Krpci
ročníky od 2015 do 2020 / 0 - 5 rokov / - 500 m okolo Hotela Residence, Hotel Galileo
V kategórii Drapáčik Krpci sú povolené tzv. odrážadlá
Drapáčik Juniori 1,5 km :
ročníky od 2013 do 2014 / 6 - 7 rokov / chlapci, dievčatá, – Donovalský okruh 1,5 km
Drapáčik Juniori 2,5 km :
ročníky od 2010 do 2012 / 8 - 10 rokov / chlapci, dievčatá, – Donovalský okruh 2,5 km
Drapáčik Juniori 3 km:
ročníky od 2005 do 2009 / 11 - 15 rokov / chlapci, dievčatá, – Donovalský okruh 3 km
Každý účastník detských pretekov v kategórií Drapáčik Krpci, ktorý dôjde do cieľa, získa pamätnú
medailu. Diplom získava každý účastník detských pretekov v kategórií Drapáčik Krpci a prví traja v
ostatných detských kategóriách. Detský Drapáčik Krpci nebude meraný časomierou, Drapáčik Juniori
1,5 km, Drapáčik Juniori 2,5 km - a Drapáčik Juniori 3 km – bude meraný časomierou, nebudú
prítomní rozhodcovia, jedná sa o hobby pretek pre deti. Jednotlivé kategórie budú rozdelené podľa
ročníka narodenia v registrácii.
Drapák Hobby 25 km:
Dĺžka trate 25 km, 700 m výškových

Kategórie:
H18 Juniori bez rozdielu pohlavia ročníky 2002 do 2004 vrátane
HW19 Ženy/ HM19 Muži ročníky od 1981 do 2001 vrátane
HW40 Ženy/ HM40 Muži ročníky od 1971 do 1980 vrátane
HW50 Ženy/ HM50 Muži ročníky od 1961 do 1970 vrátane
HM60 Muži ročníky od 1960
Drapák Maratón 50 km:
Dĺžka trate 50 km, 1500 m výškových

Kategórie:
MW19 Ženy/MM19 Muži ročníky od 1981 do 2001 vrátane
MW40 Ženy/MM40 Muži ročníky od 1971 do 1980 vrátane
MW50 Ženy/MM50 Muži ročníky od 1961 do 1970 vrátane
MM60 Muži ročníky od 1960
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na toleranciu dĺžky trate 10%. Pre kategóriu Drapák Maratón 50km,
bude STOP TIME (1 hod 15 min) v Hiadeľskom sedle. Presný STOP TIME bude upresnený podla
reálnych podmienok trate usporiadateľom v deň pretekov.

ŠTARTOVNÉ MTB Maratón

Štartovné deti:
• Kategória Krpci GRATIS
• Kategória Juniori 1,5 km, 2,5 km a 3 km (roč. od 2005 do 2014) 8,- EUR online, 12 EUR na
mieste.
Štartovné dospelí roč. do 2004 vrátane (Drapák MTB Maratón 25 km a 50 km)
• pre prihlásených online do 31.05. 2020 – 22,- EUR
• pre prihlásených online do 30.07. 2020 – 30,- EUR
• pri zaplatení dňa 31.07.2020 a v deň podujatia 01.08.2020 – 40,- EUR
Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. Dĺžku trate je nutné si
zvoliť vopred v prihláške.
Trasy Beh Donovalský Drapák
Drapák Beh Hobby 10km:
Dĺžka trate 10 km, 380 m výškových

Kategórie:
AH – Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1981 a mladší)
BH – Muži od 40 rokov (rok narodenia 1980 a starší)
CH – Ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1981 a mladšie)
DH – Ženy od 40 rokov (rok narodenia 1980 a staršie)
Drapák Beh klasik 20km:
Dĺžka trate 20 km, 600 m výškových
Kategórie:
AK – Muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1981 a mladší)
BK – Muži od 40 rokov vrátane(rok narodenia 1980 a starší)
CK – Ženy 16 do 39 rokov vrátane (rok narodenia 1981 a mladšie)
DK – Ženy od 40 rokov vrátane (rok narodenia 1980 a staršie)
ŠTARTOVNÉ Beh Donovalský Drapák
• pre prihlásených online do 31.05. 2020 – 14,- EUR
• pre prihlásených online do 30.07.2020 – 20,- EUR
• pri zaplatení dňa 31.07.2020 a v deň podujatia 01.08.2020 – 30,- EUR
Údaje k platbe budú zaslané e-mailom po registrácii na preteky.
Prvých 100 online zaplatených účastníkov získava pamätné tričko Donovalský drapák 2020.
V cene štartovného je štartovné číslo a darčekové predmety, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli,
umytie bicykla po dojazde do cieľa, účasť na tombole a sprievodný program.
Súčasťou pretekov bude prezentácia zaujímavých športových značiek pochádzajúcich predovšetkým zo
sveta cyklistiky, ale aj behu. Jednotlivé značky poskytnú aj možnosť testovania a v prípade záujmu aj
kúpy produktu.
Jedlo po preteku: Bude vydávané na štartovné číslo v priestoroch Donovalského Pivovaru.
Ceny MTB Maraton a Ceny Beh Donovalský Drapák:
Hodnotné ceny pre víťazov podľa kategórií od partnerov, sponzorov či partnerských hotelov a rôzne iné.
Ceny získajú prví traja v súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórii. (info na
stránke www.donovalskydrapak.sk)
Žrebovanie o ceny: Každý registrovaný účastník preteku, ktorý dokončí pretek je zaradený do
žrebovania o ceny. Žrebovanie prebehne hneď po vyhodnotení pretekov. Hodnotné ceny do tomboly od
rôznych partnerov a sponzorov, viac info na www.donovalskydrapak.sk

Fotografie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na používanie/zverejnenie fotografií pretekárov, ktoré
vzniknú počas preteku a počas programu. Fotografie budú výhradne použité len za účelom reklamy a
zverejnené na webovej stránke pretekov. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude
na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním
informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po
dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné
nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Ubytovanie:
Ubytovanie pre pretekárov a ich rodinných príslušníkov (za zvýhodnené ceny) v partnerských
zariadeniach, viac na stránke www.dovalskydrapak.sk, www.parksnow.sk
Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov ako aj
pravidlá cestnej premávky. Preteky sa idú na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.
Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi
spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a
doprovodom, tretím osobám a subjektom. Organizátor pretekov si vyhradzuje v prípade nutnej potreby
právo na zmeny programu. Odhadzovanie akýchkoľvek odpadkov (obaly od tyčiniek, tuby a obaly od
gélov, bidóny, banánové šupky a iné) počas preteku je dovolené len na vyznačených miestach trate -
stánky s občerstvením! Preteky sa konajú v Nízkotatranskom národnom parku, preto je nutné
prispôsobiť tomu svoje správanie. Od účastníkov pretekov sa vyžaduje športové správanie a vedomé
ohrozovanie súpera sa trestá diskvalifikovaním. Každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne
poistenie a musí mať zdravotný stav, ktorý mu umožnuje sa zúčastniť pretekov, na Súťažiaci mladší
ako 18 rokov môžu nastúpiť na štart len s podpisom a súhlasom ich zákonného zástupcu. Podmienkou
preteku je aj 100% technický stav bicykla a zdravotný stav účastníka preteku. Prilba je povinná!
Pretekár, ktorý nastúpi na trať bez riadne upnutej, certifikovanej cyklistickej prilby bude diskvalifikovaný.

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up2thumb_down

Naspäť do kalendára