VI. ročník extrémneho triatlonového podujatia - TRIATHLON ATTACK , V. ročník DUATHLONU ATTACK resp. už aj BIKE ATTACK odštartuje v sobotu 8.8.2020 o 6.15 hod resp. 6.45 hod na svojou prvou disciplínou. Účastníkov už tradične čaká mimoriadne náročná porcia kilometrov a prevýšenia v horskom teréne, kde najvyšší dosiahnutý bod je Chopok /vo výške 2000 m.n m./ Celkové prevýšenie cyklistickej a bežeckej trate je 4200 m za štandartných podmienok. O náročnosti podujatia hovorí fakt, že rekord triathlonovej trate má hodnotu 7:43:29 hod. Nakoľko došlo k vypuseniu priehrady, tak sa trať pre cyklistiku predĺžila až na 139km a prevýšenie sa navýšilo o 200m.

plagat


Parametre jednotlivých disciplín:

TRIATHLON:
Plávanie - 2,1 km
mapa

Cyklistika - 125 km a prevýšenie 2800 m /!!!/ - pre rok 2020 trať predĺžená na 139 km a 3000 m prevýšenia

Beh - 23 km a prevýšenie 1400 m

Prevýšenie celkom - 4200 m / pre rok 2020 - 4400 m /

Prihlásiť sa je možné ako jednotlivec s absolvovaním všetkých disciplín alebo ako súčasť trojčlenných štafiet, kde každý pretekár absolvuje jednu disciplínu.

Trate rovnaké ako v uplynulých ročníkoch a teda sú nezmenené.

DUATHLON:

Cyklistika - 125 km a prevýšenie 2800 m /!!!/ - pre rok 2020 trať predĺžená na 139 km a 3000 m prevýšenia

Beh - 23 km a prevýšenie 1400 m

Prevýšenie celkom - 4200 m / pre rok 2020 - 4400 m /

Prihlásiť sa je možné ako jednotlivec s absolvovaním oboch disciplín.
Štart podujatia bol každoročne na priehrade Ružiná v priestore campu na Divínskej strane, kde sú ideálne podmienky na štart . Pre rok 2020 sa štart presúva na vodnú nádrž Luboreč

PLÁVANIE:

Plávanie má celkom 2,1 km a bude sa plávať 1 kolo a následne smer depo na výstupe. Jednotlivci a štafety budú štartovať spoločne.

CYKLISTIKA:

Trasa je nasledovná - celková trasa 125 km: /- pre rok 2020 trať predĺžená na 139 km a 3000 m prevýšenia !!! /

POZOR: úprava začiatku cyklistickej časti trasy z dôvodu plávania na inej vodnej ploche pre vypustenie priehrady !!!

Jednotlivé časti podrobnejšie:

V prílohe si nájdete GPX súradnice trasy.

Záverečná časť - Brezno - Srdiečko
MAPA
Časť za Hriňovou - Brezno
mapa
Úvodná časť - Luboreč - Hriňová
mapa
mapa

Cyklistická časť vedie po nasledovnej trase:

Priehrada VN Luboreč - Halič - Budiná - pred Starou Hutou odbočka na Slatinské Lazy - Vígľaš - Dúbravy - Detva - Skliarovo - Hriňová - Lom nad Rimavicou - Čierny Balog - Brezno - Mýto pod Ďumbierom - Bystrá - Srdiečko

Celá trasa je dosť značne členitá. Takmer všade je výborný asfalt okrem výnimiek. Inak je to často netradične veľmi dobrý povrch. Od štartu biku Vás čaká množstvo stúpaní. Preto doporučujeme prevody vhodné do kopcov . Následne je to neustále striedanie stúpania a klesania. Rozbitá cesta za Budinou je už našťastie minulosťou a máte konečne úplne nový koberec. Väčšie mestá prechádzate len okrajovo a rýchlo, ako je detva či Hriňová, cez Brezno stále rovno cez všetky križovatky. Z Brezna ešte jeden menší kopček a potom už len záverečný bombónik na Srdiečko so stúpaním viac ako 12% a 630 m prevýšením až do výšky 1200 m.n.m.

Občerstvovacie stanice: sú plánované celkom 4. / 40 km - voda, cca 65 km, 95 km a 125 km - voda a jedlo,

BEH:
Bežecká časť - 23 km:
mapa

Bežecká časť vedie nádhernými scenériami Nízkych Tatier. Najskôr stúpanie na Kosodrevinu ale potom traverzová cestička do Krížskeho sedla, nasleduje hrebeňovka na Chopok a ďalej smer Ďumbier ale na Krupovej holi sa už ide dole opäť na Kosodrevinu a hurá do cieľa na Srdiečku. Upozorňujeme , že celá časť behu je v horskom teréne. Profil ale nie je extrémny a dá sa celý bez nejakých extra problémov behať. Okrem úvodu je ale všade cesta klasicky so striedaním skál a štrku, piesku,....Takže je dôležitá pozornosť pretekára po celej dobe behu.

Občerstvovacie stanice -1 - depo Srdiečko, 2 - Kosodrevina 3 - Krížske sedlo - 4 - Kamenná Chata pod Chopkom 5 - Kosodrevina

UPOZORNENIE: Toto podujatie je náročné na fyzickú kondíciu. Je veľmi dobré aby pretekári mali skúsenosti z horských behov / napr. beh Non-stop hrebeňom Nízkych Tatier, alebo triatlonou ako je napr. Oravaman . Cyklistická časť sa ide v štandartnej premávke ale len cca 1 km sa ide po naozaj frekventovanej ceste za súčinnosti Polície a usporiadateľov na križovatkách. Na cyklistickej časti sa jazdí jednotlivo a jazda v zákryte je zakázaná!!!

KATEGÓRIE:
TRIATHLON ATTACK 2020

pozostáva z pretekov JEDNOTLIVCOV a pretekov ŠTAFIET.
Jednotlivci - Muži:
18 – 39 rokov (2002 – 1981)
40 – 49 rokov (1980 – 1971)
50 a viac rokov (1970 a starší)
Jednotlivci - Ženy:
18 – 39 rokov (2002 – 1981)
40 – 49 rokov (1980 a staršie)


ŠTAFETY - Mužské a zmiešané / min. 1 žena/:
Do 120 rokov - súčet rokov pretekárov v štafete
Nad 120 rokov - súčet rokov pretekárov v štafete
Štafety - Ženské:
/ bez vekového ohraničenia /

POZOR: všetky kategórie sa budú vyhodnocovať len za podmienky , že počet vyhodnotených bude viac ako 3 , inak sa kategórie zlučujú.DUATHLON ATTACK 2020

pozostáva z pretekov JEDNOTLIVCOV.

Jednotlivci - Muži
Jednotlivci - ŽenyBIKE ATTACK 2020

pozostáva z pretekov JEDNOTLIVCOV.

Jednotlivci - Muži
Jednotlivci - Ženy

Poznámka: do tejto kategórie sa automaticky započítavajú aj účastníci zo všetkých disciplín - štafetári, triatlonisti aj duatlonisti.

ŠTARTOVNÉ POPLATKY - / len TRIATHLON ATTACK - JEDNOTLIVCI /

V cene štartovného je upomienkový predmet, štartovné číslo, občerstvenie na trati, tričko finisher a vstup na záverečný raut

26.02.2020 - o 00.00 hod - začiatok registrácie podujatia na www.activeplanet.sk

15.07.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 75 EUR

POZOR: možnosť delenej úhrady štartovného poplatku pre jednotlivcov !!!

1 platba - v sume 40 EUR do 30.6.2020

2 platba - v sume 35 eur do 31.7.202031.07.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 79 EUR

05.08.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 99 EUR- členovia OEAV cez ACTIVE PLANET - bonus - 20 eur

06.08.2020 - 07.08.2020 - štartovné vo výške 100 EUR

ŠTARTOVNÉ POPLATKY - / TRIATHLON ATTACK ŠTAFETY + DUATHLON ATTACK/

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati a záverečný raut , tričko finisher.

Hodnotný upomienkový predmet je možné si dodatočne pri registrácii zakúpiť.

26.02.2020 - o 00.00 - začiatok registrácie podujatia na www.activeplanet.sk

30.06.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 40 EUR - Jednotlivci / 79 EUR - štafety/

31.07.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 45 EUR - Jednotlivci / 89 EUR - štafety

05.08.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 49 EUR - Jednotlivci / 99 EUR - štafety/ - účastníci "podobných" horských triatlonov v SR alebo v zahraničí v roku 2017 a 2018 alebo aj členovia OEAV cez ACTIVE PLANET - bonus - 10 eur

06.08.2020 - 07.08.2020 - štartovné vo výške 50 EUR - Jednotlivci / 100 EUR - štafety/

ŠTARTOVNÉ POPLATKY - / BIKE ATTACK /

V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati a záverečný raut .

Hodnotný upomienkový predmet je možné si dodatočne pri registrácii zakúpiť.

26.02.2020 - o 00.00 - začiatok registrácie podujatia na www.activeplanet.sk

30.06.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 25 EUR

31.07.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 30 EUR

05.08.2020 - ukončenie úhrady za štartovné vo výške 35 EUR

06.08.2020 - 07.08.2020 - štartovné vo výške 40 EURPROGRAM PODUJATIA:

Piatok 7.08.2020 - miesto - Kaštieľ Divín
15.00 - 20.00 hod - registrácia pretekárov, prebratie štartovných čísel, upomienkových predmetov,....
17.30 - 18.00 hod - Slávnostné otvorenie podujatia, výklad trate, informácie,...
15.00 - 20.00 hod - odovzdávanie vecí na presun na bežecký úsek


Sobota 08.08.2020 - miesto - Vodná nádrž LUBOREČ / Dodatočne určené miesto na štart pre vypustenie priehrady Ružiná !!! /

05.30 - 6.00 hod - otvorenie depa a odovzdávanie bicyklov

06.15 hod - štart podujatia v TRIATHLONE - jednotlivci a štafety spolu

POZOR: čas štartu môže byť posunutý o 15 min skôr, definitívne info o štarte na otvorení podujatia

06.45 hod - štart podujatia v DUATHLONE - jednotlivci: cca 3-5 min pred prvým triathlonistom !!!

07.00 hod - štart podujatia BIKE ATTACK / intervalovo v rozostupoch 1 min, resp. 30 s /

14.30 - 14.45 hod - očakávaný prvý účastník v cieli

19.00 - vyhodnotenie pretekov, tombola

20.00 - Záverečný raut

ŠTARTOVÝ POPLATOK:
Je možné uhradiť po registrácii v rámci Vášho profilu buď kartou alebo prevodom.

Poplatok prevodom sa hradí na nasledovný účet v Tatrabanke a.s.:
2628099439/1100 resp. v tvare IBAN: SK7311000000002628099439 a SWIFT: TATRSKBX

Do variabilného symbolu pri platbe uviesť dátum narodenia pretekára alebo vedúceho štafety v tvare RRRRMMDD / R-rok, M-mesiac, D-deň/ a do odkazu uviesť meno a priezvisko - resp. názov tímu
Adresa hlavného organizátora: Skialp4u, Lichardova 60, 977 01 Brezno, Slovensko
Adresa banky: Tatrabanka a.s., nám. gen .M.R.Štefánika, 977 01 Brezno, Slovensko

CENY:
Pre najlepších pretekárov sú určené finančné a vecné ceny.

Finančné ceny :

TRIATHLON ATTACK: Muži aj ženy*

I. Miesto 300 EUR
II. Miesto 200 EUR
III. Miesto 150 EUR
IV. Miesto 75 EUR
V. Miesto 50 EUR

a podľa partnerov podujatia môžu byť navýšené.


DUATHLON ATTACK: Muži aj ženy**

I. Miesto 200 EUR
II. Miesto 100 EUR
III. Miesto 75 EUR


BIKE ATTACK: Muži aj ženy***

I. Miesto 150 EUR
II. Miesto 90 EUR
III. Miesto 75 EUR

Pre všetkých účastníkov podujatia zároveň tombola.

* v prípade nízkej účasti predovšetkým žien na Triathlon Attack , finančné ceny môžu byť krátené
** minimálny počet štartujúcich 10 mužov, resp 5 žien, inak budú odovzdané len vecné ceny
** minimálny počet štartujúcich 20 mužov / aj s účastníkmi štafiet - bez tých , čo štarujú v triatlone a duatlone / , resp 5 žien, inak budú odovzdané len vecné ceny

PRIHLASOVANIE NA PODUJATIE:
ONLINE prihlasovanie na www.activeplanet.sk bolo spustené 26.02.2020 o 00.00 hod. Pri registrácii jednotlivca je každý povinný vypísať všetky povinné položky. Pri prihlasovaní štafety je potrebné uviesť názov tímu a minimálne údaje za vedúceho tímu aj s uvedením disciplíny. Údaje o ďalších členoch štafety je možné nahlásiť dodatočne mailom..
PRESUNY PRETEKÁROV na jednotlivé úseky:
Upozornenie: Podujatie prebieha na veľkom území Slovenska. Najkratšia trasa medzi štartom a cieľom je 90 km. Organizátor zabezpečí presun pretekárov v rámci štafety z priestoru štartu plávania a bicykla na bežecký úsek za poplatok 10 EUR za osobu. Presun z priestoru cieľa na štart opäť za poplatok 10 EUR za osobu. Požiadavku na presun je potrebné uviesť mailom.

UBYTOVANIE:
Organizátor ubytovanie nezabezpečuje. Podľa možnosti si hľadajte miesta v blízkosti štartu aby ste sa nemuseli presúvať veľa kilometrov skoro ráno. Postupne uvedieme doporučené kontakty na ubytovanie v okolí štartu / v blízkosti priehrady alebo v najbližších mestách ako je napr. Lučenec, Detva alebo Hriňová.
V cieli na Srdiečku prebehne aj záverečné vyhodnotenie a raut so zábavou, takže doporučujeme ubytovanie v hoteli Srdiečko resp. v blízkom okolí.PRAVIDLÁ PODUJATIA:

Presné pokyny k správaniu pretekára sa v jednotlivých depách budú podrobne rozpísané v časti pravidlá.

Pri cyklistickej časti je dôležité, že je výslovne zakázané jazdenie v zákryte a teda sa musí jazdiť jednotlivo v rozostupoch za dodržiavania štandartných triatlonových pravidiel. Nakoľko sa jazdí počas premávky, je nutné dodržiavať pravidlá o prednosti v jazde, jazdiť len v pravom jazdnom pruhu a dodržiavať pokyny polície alebo usporiadateľov.

POZOR výnimka!!! - jazda cyklistov v DUATHLONE v zákryte je povolená na prvých kilometroch - cca 8 km po križovatku z hlavnej cesty pred Haličom.

Budú povolené doprovodné vozidlá ale pomoc v podobe občerstvenia a servisu bude možná len zo stojaceho vozidla !!! Autá nesmú trvale chodiť za pretekárom / spôsobujú tak problémy pri predbiehaní a kolóny/ ale len krátkodobo a budú čakať na svojho pretekára na širších miestach.

V bežeckej časti je povolené použitie bežeckých alebo skladacích palíc ale len v prípade ak si ich pretekár nesie od štartu až do cieľa.

Je možný aj doprovod v bežeckej časti a to na záverečnom úseku - Chopok - Srdiečko.

Je zakázané znečistenie prírody od použitého občerstvenia ako sú rôzne obaly z gelov a tyčiniek. Podujatie prebieha aj v národnom parku a aj preto je akékoľvek znečistenie zakázané.ČASOVÉ LIMITY pre TRIATHLON : po skúsenostiach z uplynulých ročníkov sú vypísané nasledovné limity, kedy ešte pretekári budú pustení na ďalšiu časť :

Plávanie + depo : 1 hod :15 min po štarte

Cyklistika + depo - Srdiečko : 7 hod :30 min po štarte / bude upravené na novú trasu !!! /

Beh - kontrolný bod Chopok :10 hod:15 min po štarte / bude upravené na novú trasu !!! /ČASOVÉ LIMITY pre DUATHLON

Cyklistika + depo - Srdiečko : 6 hod :45 min po štarte / bude upravené na novú trasu !!! /

Beh - Chopok : 9 hod:30 min po štarte / bude upravené na novú trasu !!! /

LIMIT na maximálny počet pretekárov:

prvých 300 pretekárov na Srdiečku , kde končí cyklistická čast bude pustených ďalej na bežeckú traťZÁVER:

Veríme , že sa Vám toto podujatie bude páčiť a ak ste štartovali v minulosti, sme radi že sa opäť k nám vraciate. Snažili sme sa pospájať skutočne to najkrajšíe čo sa v danej časti Slovenska nachádza. Zakladáme si na tom, že trasa musí byť zaujímavá a poskytuje aj estetický zážitok. Zároveň chceme aby ani jeden kilometer ste si nemuseli opakovať a aj preto si prejdete mnohými krásnymi zákutiami slovenskej prírody.

Samozrejmosťou je náročnosť, o čom hovorí aj celkové prevýšenie 4400 m.

No a druhým cieľom je ponúknuť Vám podujatie, kde si naozaj siahnete na dno síl. Kde každý, čo to absolvuje bude veľmi hrdý na to čo dokázal. Lebo to nebude maličkosť. Je to naozaj extrémna porcia. Uvidíte sami v cieli.

Tešíme sa na Vaše výkony a zážitky z podujatia

#SPOZNAJSLOVENSKO

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára