Akcia bola zrušená!
Zrušené z technických príčin.Podjavorinský cyklistický klub a mesto Stará Turá
usporiadajú 7. kolo cyklistických pretekov CPV Masters
v pretekoch jednotlivcov.

Všeobecné ustanovenia


Dátum a miesto : 08. 08. 2020, / Sobota / Mesto Stará Turá, časť Papraď Kultúrny
dom

Riaditeľ pretekov : Marián Stančík Hurbanova 130/13 Stará Turá :0911311125
mail:podjavorinskyck@gmail.com

Tajomník pretekov : Aleš Drápal, Bošácka 10, Nové Mesto nad Váhom:0911 311 162
mail:podjavorinskyck@gmail.com -
Zdravotná služba : RZP so sanitkou
Hlavný rozhodca : rozhodcov na preteky deleguje komisia rozhodcov SZC


Technické ustanovenia
Prihlášky :
S licenciou SZC elektronicky cez stránku SZC -Uzávierka prihlášok 05.8.2020 do 15:00 hod. !
Bez licencie na mail : podjavorinskyck@gmail.com

Kancelária pretekov : Papraď , Kultúrny dom

Prezentácia (platba ,pretekár musí byť prihlásení mailom ): 08.08.2020 v mieste štartu od 7:30 hod. do 8:30 hod. POZOR, prezentácia aj na 9.8.2020, časovka v Starej Turej. Možnosť registrácie pre kategórie Muži B+J, masters A,B,C aj od 11:00 do 12:00.
Trať pretekov : Papraď, Koštialova dolina, Stará Turá dĺžka okruhu cca 8,5km, 170 metrov prevýšenie .

Účasť na pretekoch podmienená: dobrým zdrav. stavom a súhlasom s podmienkami štartu, čo potvrdí každý pretekár osobne svojim podpisom do št. listiny.
Kategórie a čas štartu :

muži B + J 13:00 hod - 13 okruhov 110,5 km
masters A 13:03 hod - 12 okruhov 102,0 km
masters B 13:03 hod - 12 okruhov 102,0 km
masters C 13:06 hod - 9 okruhov 76,5 km
ženy elite 13:06 hod - 9 okruhov 76,5 km

masters D 09:30 hod - 7 okruhov 59,5 km
ženy mastersA a B 09:30 hod - 7 okruhov 59,5 km
masters E 09:30 hod - 6 okruhov 51,0 km
masters F,ženy masters C 09:30 hod - 5 okruhov 42,5 km
masters G 09:30 hod - 4 okruhy 34,0 km

verejné preteky – neregistrovaní cyklisti / Hobby / :
od 18r. – 29 r. 09:33 hod 6 okruhov 51,0 km, muži +ženy
od 30 r. – 39 r. 09:33 hod 6 okruhov 51,0 km, muži +ženy
od 40 r. – 49 r. 09:33 hod 6 okruhov 51,0 km, muži +ženy
od 50 r. – a viac. 09:33 hod 6 okruhov 51,0 km, muži +ženy
- štartovať môže každý, kto nevlastní žiadnu licenciu SZC , má chuť si vyskúšať svoje sily a športovo si zasúťažiť s priateľmi. Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a prilba sú povinné.
Podľa počtu pretekárov môže byť štart kategórii Muži B Juniori, Masters A, Masters B upravený (spoločný štart), tak isto môže byť upravený štart podľa počtu pretekárov Hobby a kategórie, Masters D,E,F,G, ženy A,B,C. (spoločný štart)
Stacionárny Bufet: Za štartom v Papradi cca po 300 metroch označení začiatok aj koniec nápisom na ceste. Využitie pri nájazde do 3 okruhu danej kategórie, posledné občerstvenie pri nájazde do predposledného okruhu danej kategórie.

Bufet z vozidiel : žiadny
Sprievodné vozidlá : na trati sa budú pohybovať len označené vozidlá organizátorov, rozhodcov, polície a RZP. Mechanické vozidlá nie sú povolené.

Podmienka účasti : Masters Muži + Ženy, Muži B, Ženy ELITE licencia SZC + celoročné štartové číslo MRC 2020
Juniori - licencia SZC a štartové číslo, pridelené v Slovenskom pohári SZC.
Ak si pretekár štartové číslo neprinesie z rôznych dôvodov (zabudol a pod.), organizátor mu poskytne náhradné štartové číslo.

Štartovné : 10 € : kategórie Muži B, Masters A, B, C, D
5 € : Masters E, F, G, Ženy ELITE, Ženy masters A, B,C
2 € : Juniori
7 € : verejné preteky (hobby)

Vyhodnotenie a ceny : Kategórie ženy Elite, Masters Ženy A, B, C , Masters Muži D, E, F,G + verejné preteky o 12:00 pred Kultúrnym domom Papraď.
Kategórie Juniori, Muži-B, Masters A,B,C 16:30 pred Kultúrnym domom Papraď
ceny:medaily
V prípade nedostavenia sa pretekára na slávnostnú dekoráciu víťazov (prví traja v každej
kategórii), stráca pretekár právo na cenu.

Všetci účastnici sú povinní dodržiavať nariadenia hlavného hygienika SR o ochrane pred Covid 19 platné k danému dátumu uskutočnenia predmetného podujatia .
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti v kancelárii pretekov:-vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),-pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť.

Záverečné ustanovenia

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na
hlave.Pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky .
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere a nerešpektujúci pokyny organizátorov budú diskvalifikovaní !!V Starej Turej: 21.07.2020 Schválil :


Marián Stančík v.r. Ing. Dušan Krkoška v.r.
riad. pretekov ŠTK SZC

ZRUŠENÉ MERIDA ROAD CUP 2020

08.08.2020
Cesta - maratón
Stará Turá (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára