MERIDA ROAD CUP 2020

Podjavorinský cyklistický klub a mesto Stará Turá
usporiadajú 11.kolo cyklistických pretekov CPV Masters
časovka jednotlivcov do vrchu

Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Podjavorinský cyklistický klub a mesto Stará Turá
Dátum 29. 08. 2020 (Sobota)
Štart – Cieľ Bzince pod Javorinou časť Cetuna (okres NMnV) – Veľká Javorina
Riaditeľ pretekov Marián Stančík Hurbanova 130/13 Stará Turá: tel.0911311125
mail: podjavorinskyck@gmail.com
Tajomník pretekov Ing. Aleš Drápal, Nové Mesto nad Váhom: tel.0911311162
mail: podjavorinskyck@gmail.com
Zdravotná služba RZP sanitka
Hlavný rozhodca rozhodcov na preteky deleguje komisia rozhodcov SZC,
Parkovanie na označenom parkovisku pri kultúrnom dome v Cetune,
organizátor bude dohliadať na využívanie kapacity parkoviska
v záujme bezpečnosti podujatia.

Technické ustanovenia
Prihlášky :
s licenciou SZC elektronicky cez stránku SZC
bez licencie
na mail : podjavorinskyck@gmail.com vo formáte
priezvisko a meno rok narodenia
Uzávierka prihlášok 27.8.2020 do 15:00 hod. !

Kancelária pretekov : Bzince pod Javorinou časť Cetuna kultúrny dom

Prezentácia : (platba) v mieste štartu pretekov Cetuna kultúrny dom od 7:30 do 9:00.

Štartovné kategórií : 10,-€ muži B, masters A B C D
5,- € masters E F G, ženy masters A B C, ženy ELITE
2,- € juniori, Kadeti
5,- € hobby
Trať pretekov:
štart Cetuna, u Gašparíkov, u Haruštiakov, výjazd na cestu č.1246
smer Veľká Javorina - cieľ vysielač Veľká Javorina.
dĺžka 7 km prevýšenie 604m priemerné stúpanie 8,6% max 30% (cca 100 m)

Návrat pretekárov po výjazde na Veľkú Javorinu po pravej strane cesty. Trasa návratu je totožná až po cca 5 km ( regulovčík č.2 ), kde bude usmernení organizátorom a pokračuje po ceste č.1246 a č.1242 do miesta štartu v obci Cetuna.

Diskvalifikácia :
rozjazdenie od 9:30 po trase od regulovčíka č.2 až do cieľa (pozri mapu)
a od 10:00 v celej dĺžke Cetuna –Veľká Javorina.
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou a v protismere !!

Jazdci nerešpektujúci uzáveru a pokyny organizátorov budú diskvalifikovaný.

Kategórie a čas štartu :
Štartuje sa v minútových intervaloch: štart prvého pretekára o 10.00
Poradie štartov kategórií:
ženy masters C B A Elite, hobby, juniori, kadeti, masters G F E D C B A, muži B

hobby môže štartovať každý, kto nevlastní žiadnu licenciu SZC či inú !!!, má chuť si vyskúšať svoje sily a športovo si zasúťažiť s priateľmi.

verejné preteky – neregistrovaní cyklisti / Hobby / : vyhodnocované kategórie
od 18r. – 29 r. muži ženy medaile
od 30 r. – 39 r. muži ženy medaile
od 40 r. – 49 r. muži ženy medaile
od 50 r. – 59 r. muži ženy medaile
od 60 r. – a viac muži ženy medaile

Podmienka účasti :
masters Muži + ženy, muži B, ženy ELITE platná licencia SZC a neupravené štartové číslo MRC 2020. Juniori a kadeti - platná licencia SZC a štartové číslo, pridelené v Slovenskom pohári SZC.
Ak si pretekár štartové číslo neprinesie z rôznych dôvodov (zabudol a pod.), usporiadateľ mu poskytne náhradné štartové číslo.
Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár osobne svojím podpisom do štartovej listiny

Vyhodnotenie a ceny :
všetky kategórie14:00 pred kultúrnym domom v Cetune

V prípade nedostavenia sa pretekára na slávnostnú dekoráciu víťazov (prví traja v každej
kategórii), stráca pretekár právo na cenu.

Záverečné ustanovenia
Všetci účastnici sú povinní dodržiavať nariadenia hlavného hygienika SR o ochrane pred Covid 19 platné k danému dátumu uskutočnenia predmetného podujatia .
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti v kancelárii pretekov:-vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),-pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť.

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na
hlave. Pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky v plnom rozsahu.
● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami
štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.
● Každý pretekár je povinní prejsť vyznačenú trať bez skrátenia a nedovolenej cudzej pomoci,
inak bude okamžite vylúčení z pretekov.
● Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za zdravotní stav pretekárov, technický stav
bicyklov, nehradí škody na zdraví a majetku vzniknuté v súvislosti s pretekom.

Časovka jednotlivcov do vrchu - Bzince pod Javorinou časť Cetuna

29.08.2020
MTB - časovka
Bzince pod Javorinou časť Cetuna (okres NMnV) – Ve (Slovensko)
Podjavorinský cyklistický klub a mesto Stará Turá

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára