plagát


Dátum a miesto : 19.9.2019 - sobota, Stará Ľubovňa
Riaditeľ pretekov : Ivan Saloň tel. 0905 347 143
Tajomník pretekov : Michal Alexik tel. 0918 138 111


Technické ustanovenia
Kancelária pretekov : Stredoveký vojenský tábor (pod Ľubovnianskym hradom)
Registrácia : 19.9.2019 v mieste štartu od 8:30 do 11:00 hod.
Účasť na pretekoch: dobrý zdrav. stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý
pretekár svojim podpisom do št. listiny.
Štart: 12:00 pre všetky kategórie, Stredoveký vojenský tábor pod
Ľubovnianskym hradom.
Trať pretekov : okruhy v priestoroch Ľubovnianskeho lesoparku. Jeden okruh cca
4 km, prevýšenie na jednom okruhu cca150 metrov.
Kategórie : Juniori – 16 – 18 rokov – 3 okruhy
Muži - 19 – 39 rokov – 4 okruhy
Veteráni A – 40 – 49 rokov – 4 okruhy
Veteráni B – 50 a viac rokov – 3 okruhy
Ženy – bez rozdielu veku – 3 okruhy
Štartovné : 11.- €
Ceny:
V každej kategórii budú prvý ohodnotený následovne s finančná odmena + medaila
3. miesto - 10euro + medaila
2. miesto – 20 euro + medaila
1. miesto - 30euro + medaila
Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest, musia
dodržiavať odstup 2 m v rade.
Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk.


Záverečné ustanovenia

Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov
ako aj pravidlá cestnej premávky. Preteky sa idú na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú
zodpovednosť. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu
vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody
spôsobené pretekárom a doprovodom, tretím osobám a subjektom. Organizátor pretekov si
vyhradzuje v prípade nutnej potreby právo na zmeny programu.
Od účastníkov pretekov sa vyžaduje športové správanie a vedomé ohrozovanie súpera sa trestá
diskvalifikovaním. Každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie a musí mať
zdravotný stav, ktorý mu umožnuje sa zúčastniť pretekov, na Súťažiaci mladší ako 18 rokov môžu
nastúpiť na štart len s podpisom a súhlasom ich zákonného zástupcu. Podmienkou preteku je aj
100% technický stav bicykla a zdravotný stav účastníka preteku. Prilba je povinná! Pretekár, ktorý
nastúpi na trať bez riadne upnutej, certifikovanej cyklistickej prilby bude diskvalifikovaný.
11. ročník Memorial Juzeka Hutníka

19.09.2020
MTB - maratón
Stará Ľubovna (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára