Akcia bola zrušená!


1. CsK Cup, Moldava nad Bodvou 2020 - bežecké a cyklistické XCO preteky
10.10.2020

PROPOZÍCIE

V sobotu 10.10.2020 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnia bežecké a cyklistické preteky, v Športovom areály pod kopcom.

Presné miesto štartu a cieľa: ŠPORTOVÝ AREÁL POD KOPCOM, Moldava nad Bodvou

GPS : 48.620174, 20.993890 (parkovisko)

Naplánuj si trasu s Google maps zo svojho domu až k nám : KLIK TU rýchlo a jednoducho.

REGISTRÁCIA prebieha na tomto odkaze.
Registrovať sa dá aj v deň konania podujatia 10.10.2020 v čase 07:30 - 13:30 v Športovom areáli pod kopcom, Moldava nad Bodvou. Žiadame však účastníkov, aby využili online prihlasovací formulár. Vyhnú sa tak zbytočnému čakaniu v rade, v deň pretekov a urýchlia tak prezentáciu a priebeh podujatia.

Pri prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové čísla pre iných pretekárov (len zákonný zástupca), nezabudnite na kartičky poistenca štartujúcich a prípade vyžiadania ich predložte.

Štartové čísla sú vratné a zálohované čiastkou 2,-€, za ktoré sa platí pri preberaní čísel. Po ukončení pretekov a po vrátení nepoškodených čísel sa uvedená záloha vracia.

PROGRAM:Jednotlivé štarty pretekov sú informatívne, organizátor sa ich snaží dodržať, ale pri vlnových štartoch môže dôjsť k určitým časovým posunom. V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môžu jednotlivé štarty cyklistických pretekov v rámci vekových kategórií rozdeliť alebo zlúčiť (chlapci/dievčatá). Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pred jednotlivými štartmi.

Registrácie bežcov do 8:30


Registrácie cyklistov do 13:30, minimálne 1 hod pred predpokladaným štartom danej vekovej kategórie.

7:30 Začiatok registrácii

9:00 Štart bežeckých pretekov

11:00 Vyhodnotenie bežeckých pretekov.

Predpokladaný začiatok jednotlivých štartov cyklistických pretekov.

11:30 MIKRO - rok narodenia 2014 - 2015 preteky trvajú približne 10 minút

11:55 MILI - rok narodenia 2012 - 2013 preteky trvajú približne 15 minút

12:30 MINI - rok narodenia 2010 - 2011 preteky trvajú približne 15 minút

13:10 MLADŠÍ ŽIACI / ČKY - rok narodenia 2008 - 2009 preteky trvajú približne 20 minút

13:50 STARŠÍ ŽIACI / ČKY - rok narodenia 2006 - 2007 preteky trvajú približne 25-30 minút

14:50 Vyhodnotenie pretekov kategórií MIKRO, MILI, MINI, MLADŠÍ, STARŠÍ ŽIACI/ČKY

15:10 preteky dospelých - rok narodenia 2005 a viac (spoločný štart, vyhodnotenie podľa vekových kategórií)

Vyššie uvedený časový rozpis je iba približný a počíta s oddeleným štartom chlapcov a dievčat v štartoch MIKRO až STARŠÍ ŽIACI / ČKY. Prosíme všetkých pretekárov, aby svoje štartové balíčky prevzali, resp. vykonali registráciu minimálne 1 hodinu pred svojim štartom, najneskôr však do 13:30.

V prípade nižšieho počtu štartujúcich, môžu byť štarty chlapcov a dievčat v kategóriách MIKRO - STARŠÍ ŽIACI/ČKY spojené a tým pádom môže dôjsť k posunutiu štartov.

Pri registrácii vopred ponúkame možnosť zakúpenia športového - rýchloschnúceho trička v cene 10,-€ s logom podujatia (platí do 30.9.2020)

Štartovné zahrňuje
účasť na podujatí
základná zdravotná pomoc
značenie trate
meranie času
teplé jedlo a nápoj v cieli
darčeky od partnerov a štartovací balík (podľa podmienok štartovného)
umytie bicyklov
tombola
voľný vstup na všetky sprievodné akcie

Pre registrovaných po termíne 3.10.2020 nevieme zaručiť štartovací balíček a občerstvenie.

BEŽCI


Štartovné
Registrácia do 17.9.2020 s prijatou úhradou do 21.09.2020 10,-€

Registrácie do 2.10.2020 s prijatou úhradou do 07.10.2020 12,-€

Registrácie po 3.10.2020 alebo v deň pretekov s úhradou na mieste 17,-€

Kategórie
Ženy:
- Ženy do 17 r. (ročník 2003 – 2020)

- Ženy 18 - 39 r. (ročník 1981 – 2002)

- Ženy 40 - 49 r. (ročník 1971 – 1980)

- Ženy 50 - 59 r. (ročník 1961 – 1970)

- Ženy nad 60 r. (ročník 1960 a staršie)

Muži:
- Muži do 17 r. (ročník 2003 – 2020)

- Muži 18 - 39 r. (ročník 1981 – 2002)

- Muži 40 - 49 r. (ročník 1971 – 1980)

- Muži 50 - 59 r. (ročník 1961 – 1970)

- Muži nad 60 r. (ročník 1960 a starší)

V prípade ak v niektorej vekovej kategórií bude do 30.9.2020 registrovaných menej ako 5 účastníkov, si organizátor vyhradzuje právo zlúčiť kategórie.

Ceny
V každej kategórii sa oceňujú prví traja najrýchlejší.

Dĺžka trasy :

juniori (5-17 rokov) 2 kolá, spolu 7,5 km, prevýšenie cca 250 metrov

nad 17 (18+) 3 kolá, spolu 11 km, prevýšenie cca 380 metrov

GPX súbor :

Autor trasy: Július Vilk / ProRun Moldava

CYKLISTI
Štartovné
Účastníci do veku 14 rokov vrátane:

Registrácia do 17.9.2020 s prijatou úhradou do 21.09.2020 7,-€

Registrácie do 2.10.2020 s prijatou úhradou do 07.10.2020 10,-€

Registrácie po 3.10.2020 alebo v deň pretekov s úhradou na mieste 14,-€

Pretekárí do 14 rokov si pri registrácii môžu doobjednať stravu za príplatok 1€, nápoj je v cene štartovného.

Účastníci nad 15 rokov vrátane:

Registrácia do 17.9.2020 s prijatou úhradou do 21.09.2020 10,-€

Registrácie do 2.10.2020 s prijatou úhradou do 07.10.2020 12,-€

Registrácie po 3.10.2020 alebo v deň pretekov s úhradou na mieste 17,-€

Kategórie
Juniori/ky:
- MICRO 5 - 6 r. (ročník 2014 – 2015)

- MILI 7 - 8 r. (ročník 2012 – 2013)

- MINI 9 - 10 r. (ročník 2010 – 2011)

- Mladší žiaci/ky 11 - 12 r. (ročník 2008 – 2010)

- Starší žiaci/ky 13 - 14 r. (ročník 2006 - 2007)

Ženy:
- Ženy 15+ (ročník 2005 a staršie)

Muži:
- Muži 15 - 23 r. (ročník 1997 – 2005)

- Muži 18 - 39 r. (ročník 1981 – 1996)

- Muži 40 - 49 r. (ročník 1971 – 1980)

- Muži 50 - 59 r. (ročník 1961 – 1970)

- Muži nad 60 r. (ročník 1960 a starší)

Ceny
V každej kategórii sa oceňujú prví traja najrýchlejší.

MIKRO
MILI
MINI
MLADŠÍ a STARŠÍ ŽIACI / ČKY
DOSPELÍAutor trasy: Štefan Kuzma / euro- PLECH s.r.o.

Parkovanie, situačná mapka :

Prípadné miesta na túry v okolí :

PODMIENKY ÚČASTI.
Pretekári bežci aj cyklisti do dosiahnutia 15 rokov ku dňu pretekov, môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pre cyklistov je cyklistická prilba povinná.

Pretekári sa začnú vyzývať na postavenie na štart približne 5 minút pred príslušným štartom. Pretekár, ktorý sa nedostaví na výzvu k štartu bude štartovať z konca štartového poľa. Prosíme pretekárov aby to rešpektovali pokyny organizátorov.

INÉ

A) Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Prosíme dodržujte zásady ochrany ROR (rúško, odstup, ruky/dezinfekcia) . Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 2 metre. Počty štartujúcich budú v prípade limitov hromadných podujatí regulované na požadované počty podľa dátumu prihlásenia.
B) Preteky sa uskutočnia za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadného presunutia na neskorší termín. Sledujte informácie na www.time4fun.sk alebo na našej Facebook stránke
C) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
D) Všetkým pretekárom odporúčame lekársku prehliadku. Podujatia sa zúčastnite iba ak ste zdravý/zdravá.
E) Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
F) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave s dvoma nezávislými brzdami.
G) Súťaž sa riadi týmito pravidlami. V prípadoch nepodchytených v tomto súťažnom poriadku, či pravidlách rozhoduje organizátor súťaže. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolanie.
H) Počas tréningu cyklistov medzi jednotlivými štartmi sa na trati môžu pohybovať len cyklisti so štartovým číslom a s prilbou na hlave. Pri detských pretekoch pred každým štartom urobíme prehliadku trasy aby pretekári spoznali trasu. Počas prezentácie lukostrľby, bude časť trasy uzavretá.
I) V prípade zrušenia podujatia pre COVID-19, budú pretekári informovaní o ďalšom postupe, prostredníctvom organizačného tímu.

V Moldave nad Bodvou 2.9.2020 (posledná úprava 9.9.2020)

ZRUŠENÉ CsK Cup - Moldava nad Bodovu.

10.10.2020
MTB - XC
Moldava nad Bodvou (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára