MTBIKER odporúča ŠKODA Horal MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.

Termín
sobota 14.8.2021

Hlavný Usporiadateľ
ŠK HORAL – ALTO Slovakia

Ďalší usporiadatelia
mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce

Riaditeľ pretekov:
Ing. Ivan ZIMA

Hlavný rozhodca:
Ing. Dušan Richter

Časomiera:
Ing. Dušan Richter, VOS TPK

Výsledkový servis:
František Teplický, STAVBY a OBCHOD, (SAO)

Oblasť trás:
pohorie Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole

Charakteristika:
Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.

Trasy HORAL 2021


HORAL Krejzi
133km
4.500m.
Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.
HORAL Lejzi
80 km
2.500
Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti. Účastníci 2x prekonajú nadmorskú výšku 1400m a v oblsti Panskej hole sa dostanú aj nad úroveň lesa.
HORAL Senzi
48 km
1.500
Typická polmaratónska trať.
HORAL Ízi
33 km
950m
Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 33 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.
HORAL Dejzi
17 km
350m
Rodinná trasa, ktorá, od roku 2019, nesie aj meno ŠKODA FAMILY. Je 17 km dlhá a celkové prevýšenie je 350 m. Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trás!

Pravidlá:
Preteky sú súčasťou seriálov
ŠKODA BIKE OPEN TOUR.
Riadi sa pravidlami pravidlami SZC.
Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.

Registrácia:
V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (KOLIBA zrub č. 7) v piatok 13.8.2021 od 15:00 do 19:00, alebo v sobotu 14.8.2021 od 7:00 do 10:00 (KREJZI len do 07:30, LEJZI len do 08:00). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca!

Miesto štartu:
HORAL Krejzi Svit – areál Koliba Štart: 07:00, Cieľ od 13:00 do 19:00
HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
HORAL Senzi Svit – areál Koliba Štart: 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00, Cieľ od 11:30 do 14:00
HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00, Cieľ od 11:45 do 13:00
HORAL JUNIOR: Tieto preteky sa konajú v nedeľu 15.8.2021 od 10:00 vo Svite pri Kolibe. Organizuje ich mesto Svit a Centrum voľného času.

Ceny:
Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.

Vyhlásenie výsledkov:
HORAL DEJZI 14:00
HORAL ÍZI 15:00
HORAL SENZI 15:30
HORAL LEJZI 16:00
HORAL KREJZI 18:00
Losovanie tomboly od 18:30

Technická pomoc:
Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.

Štartovné:
Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora: SK79 0200 0000 0014 7376 0653.
Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 25,-CZK.
Poznámka: Od 12.8.2021 už nie sú možné platby prevodom)

Cena zahŕňa:
technické zabezpečenie
profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
štartovné číslo s menom čipom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
výživové doplnky NUTREND
Najbližšie zdravotné stredisko- Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica- Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

Kategórie


HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
1 ME Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
2 MME Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
3 MBE Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
4 MCE Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
5 ZE Ženy 19 a viac rokov 2002 a skôr

HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
1 MM Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
2 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
3 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
4 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 2002 a skôr

HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
1 JP Juniori 17 – 18 rokov 2003 – 2004
2 MP Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
3 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
4 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
5 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
6 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 2003 – 2004
7 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1982 – 2002
8 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
9 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1971 a skôr

HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
1 KŠ Kadeti 15 – 16 rokov 2005 – 2006
2 JŠ Juniori 17 – 18 rokov 2003 – 2004
3 MŠ Muži od 19 rokov 2001 a skôr
4 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2006 – 2007
5 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 2003 – 2004
6 ZŠ Ženy od 19 rokov 2002 a skôr

HORAL DEJZI – ŠKODA FAMILY. Rodinná trať „E“
1 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2007 a neskôr)

HORAL JUNIOR kategórie:
Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v nedeľu 15.8.2021 od 10_00 vo Svite pri Kolibe !!!
1 Baby (*) 4 a menej rokov 2017 a neskôr
2 Mikro 5 – 6 rokov 2015 – 2016
3 Mili 7 – 8 rokov 2013 – 2014
4 Mini 9 – 10 rokov 2011 – 2012
5 Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2009 – 2010
6 Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2007 – 2008

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.

Občerstvovacie stanice (bufety):
HORAL KREJZI 20. km 49. km 54. km. 66. km 95. km 120. km 133. km, v cieli
HORAL LEJZI 20. km 40. km 65. km 80. km, v cieli
HORAL SENZI 20. km 35. km 48. km, v cieli
HORAL ÍZI 15. km 33. km, v cieli
HORAL DEJZI 7. km 17km, v cieli
V cieli okrem záverečného bufetu teplé jedlo. Na výber je bezmäsité ( pirohy s bryndzou), alebo mäsité (guláš) + pivo alebo nealko nápoj

Značenie trás
Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

Ubytovanie
1. stany v areáli plavárne vo Svite (zdarma)
2. množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu

Prihlasovanie
Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu: ŠK HORAL – ALTO Slovakia Sládkovičova 33 059 21 SVIT Tel.: +421 52 / 7756 885, 7757 122, 7757 158

Informácie
Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)

Protesty
Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa

Ďalšie podmienky
 • Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
 • Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
 • Odporúčame lekársku prehliadku!
 • Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
 • Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.
 • Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!Časový limit absolvovania trás HORAL je do 19:00, + splnenie limitov na trase (Liptovská Teplička do 16:00, Šuňava do 17:30)

  Ochrana osobných údajov
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
 • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: ŠKODA BIKE OPEN TOUR
 • Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk) Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

  Vďaka tomu, že nakupujete v MTBIKER shope sme mohli venovať kupóny v hodnote 1x 300€ a 4x 100€.

  Viac informácii na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up