MTBIKER odporúča Novohradský pedál
Sme mediálnym partnerom akcie.


Registrácia spustená!!

Link na registráciu

Dátum konania pretekov:
04. júla 2021

Miesto štartu a cieľa:
Mestské kúpalisko Lučenec

Registrácia:
od 08:00 do 10:30 hod.

Organizátor:
Vlastimil Duzbaba, tel: +421907 181 838

Organizátor:
Mesto Lučenec

Stavba trate:
Vlastimil Duzbaba

Výsledkový servis:
dodávateľ elektronického merania časov - ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o

Kategórie:
 • Pedál FAMILY 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 8 – 16 rokov (2013 -2005), dĺžka trate 22 km povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Junior 16 – 18 rokov (2005-2003), dĺžka trate 22 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Juniorky 16 – 18 rokov (2005-2003), dĺžka trate 22 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži HOBBY 19 - 39 rokov (2002-1982), dĺžka trate 22 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1981 a skôr) - dĺžka trate 22 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy HOBBY – 19 a viac rokov (2002 a skôr) - dĺžka trate 22 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • E-BIKE25 – 19 a viac rokov (2002 a skôr) - dĺžka trate 22 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

 • Muži ELITE 19-39 rokov, (2002-1982) dĺžka trate 44 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži MASTERS 40-49 rokov (1981-1972) - dĺžka trate 44 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy ELITE 19 a viac rokov (2002 a skôr)- dĺžka trate 44 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži SENIOR - nad 50 rokov (1971 a skôr) - dĺžka trate 44 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

  Súťaž Lučenčanov v najpočetnejšej kategórii, ktorej sa môžu zúčastniť cyklisti bez rozdielu veku s trvalým pobytom v Lučenci. Trvalé bydlisko bude overené pri registrácii v deň pretekov ( nezabudnite si priniesť OP), pri nesplnení podmienky súťaže bude pretekár vyhodnotený len v rámci poradia vo svojej kategórii.

  PRIHLÁSENIE NA PRETEKY:


  ONLINE:
  Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK5711000000002610159771.
  SWIFT / BIC: TATRSKBXXXX Tatra Banka.
  Variabilný symbol: uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom

  Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.

  Po úhrade štartovného doporučujeme si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.
  V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk alebo tel: 0907 18 18 38.

  POZOR ! Online prihlásení pretekári, majú nárok na prezenčnú tašku.

  Upozornenie:
  Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške! Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky!

  Prihlásenie:
  Na preteky sa môžete prihlásiť on-line TU do 27.júna 2021 do 12:00 hod. za zvýhodnené štartovné s nárokom na balíček v sume 15€ a 20€. Pedál FAMILY má štartovné 22€ s nárokom na prezenčnú ťašku pre dospelého aj dieťa. ( do poznámky uviesť meno dieťaťa )
  Po 27.06. 2021 je možné sa prihlásiť už len na mieste pretekov vo výške 25,-eur bez balíčka.

  PRIHLÁSENIE NA PRETEKY:
 • PRVÁ VLNA : OD 1.6.2021 DO 13.6.2021 – 15€
 • DRUHÁ VLNA: OD 14.6.2021 DO 27.6.2021 – 20€
 • PEDÁL FAMILY: DO 27.6.2021 – 22€
 • NA MIESTE: 25€ na mieste bez prezenčnej tašky do vyčerpania štartových čísel
 • NA MIESTE: 30€ na mieste bez prezenčnej tašky do vyčerpania štartových čísel

  Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky!!!

  V cene štartovného:
  Nevratné štartové číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda), jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole,

  V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID-19 účtujeme manipulačný poplatok 5€. Za porozumenie ĎAKUJEME!

  Časy štartov:
 • Kategórie na 44 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)
 • Kategórie 22 km o 11:15 hod: (Ženy HOBBY, Muži HOBBY, Muži HOBBY 39+, Junior, Juniorky, E-Bike, Pedál FAMILY)

  Ceny pre víťazov:
  Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje. Kategória Pedál FAMILY obdržia obaja pretekári víťaznú trofej.
  Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov.
  Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.

  PODMIENKY ÚČASTI NA PRETEKOCH:
 • Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára! Odporúča sa horský bicykel.
 • Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.
 • Zdravotný stav: podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.

  Škody:
 • Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.
 • Pretekári v kategóriách: Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
 • Pretekári od 15 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.
  Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad!

  Odstúpenie počas pretekov:
  Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.
  Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:
 • pretekár predčasne odštartuje,
 • neprejde všetkými kontrolami na trati,
 • sa pretekár bude správať nešportovo,
 • jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
 • neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)
  Zdravotné zabezpečenie: Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

  INÉ:
 • Preteky sa konajú za každého počasia!
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť (podpísaná prihláška pretekára).
 • Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 • Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo.
 • V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, pandémie sa štartovné nevracia.
 • Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
 • Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
 • Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 40€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
 • Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účely.
 • Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

  Parkovanie:
  Bezplatné v blízkosti štartu a cieľa.



  Legenda:
  parkovanie P1 až P4 na Športovej ulici, červená šípka – príjazdová križovatka Haličská cesta

  Mapa Trate:


  Viac na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up