MTBIKER odporúča HORAL Richvald
Sme mediálnym partnerom akcie.

HORAL Richvald – cyklistika pre každého


Akcia sa bude konať
05.09.2021

Prezentácia súťažiacich
od 11:30 do 13:30 pred KSB Richvald.

Registrácia online:
Štartovné 8,-€ pri úhrade do 31.7.2021 v cene účastnícka medaila.
Štartovné 10,-€ pri úhrade od 1.8.2021 do 25.8.2021 bez účastníckej medaily.
https://bit.ly/Registrácia_HORAL_RICHVALD

Registrácia na mieste akcie v deň pretekov 12,-€.

Počet účastníkov obmedzený.

V cene štartovného:
- lístok na stravu a nápoj
- jeden lístok do tomboly

Budú pripravené dve trate; Trať muži 27,5 km prevýšenie 792m a trať ženy 16,5 km prevýšenie 473m.

Kategórie:
 • muži – 27,5 km
 • muži 40+ - 27,5 km
 • ženy – 16,5 km

  Časový harmonogram:
 • Štart muži 40+, muži - 14:00
 • Štart ženy - 14:15
 • Občerstvenie od 15:30
 • Vyhlásenie výsledkov - 16:30
 • Tombola - 16:45
 • Oficiálny záver podujatia - 17:00

  V priestoroch KSB v Richvalde budú k dispozícií šatne, sprchy, WC a miestnosť na uloženie osobných vecí.

  Pri prevzatí štartovného čísla každý účastník podpíše prehlásenie o zdravotnom stave a o zodpovednosti za spôsobené škody. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu štartovať iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu.
  Registráciou vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

  Ostatné informácie sledujte na našej FB stránke Horal Richvald a na internetovej stránke.
  Na týchto stránkach bude pravidelne obnovovaný obsah.

  Kontakt pre vaše otázky:
  horalrichvald@gmail.com

  Tešíme sa na vás.

  Ďakujeme sponzorom:
  Obec Richvald
  Topa sport
  STYL KOZVAN
  Elektromont J.M.P.
  GHP Connection
  PAVLIČKO s.r.o.
  HOBBY HOUSE Kobyly
  KLAMPPLAST BJ, s.r.o.
  Muštáreň U3G Janovce
  MTBIKER

  Podmienky účasti:
 • Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • Preteká sa na vlastné nebezpečie.
 • Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených.
 • V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

  Odrieknutie a zrušenie pretekov:
 • Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov.
 • Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.).
 • O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonicky, alebo e-mailom.

  Odstúpenie počas pretekov:
  Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov.

  Diskvalifikácia:
  Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.

  Zdravotné zabezpečenie:
  Počas pretekov bude zabezpečená zdravotná pomoc.

  Všeobecne:
  Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!
 • keyboard_arrow_up