L'Etape Slovakia by Tour de France

calendar_today 21.08.2021 - 22.08.2021 (ešte 17 dní)
sell Cesta - etapové preteky
place Bratislava (Slovensko)
Páči sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up1thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára

Organizátor
Na základe licencie Amaury Sport Organization (A.S.O.) organizačne podujatie zabezpečuje BE COOL, s.r.o. a v spolupráci s Bratislavský maratón o.z., BE COOL Bory, s.r.o. a ďalšími partnermi
https://letapeslovakia.sk/
https://www.facebook.com/letapeslovakia/
https://www.instagram.com/letapeslovakia/

Miesto a termín
Bratislava, hlavné preteky - 22.08.2021, štart o 07:00 hod.
(sprievodné podujatia 21.08.2021)

Riaditeľ pretekov a hlavný organizátor
Jozef Pukalovič (jozo@becool.sk)

Športový riaditeľ
Peter Doležal (p.dolezal@bora.com)

Technický riaditeľ
Peter Pukalovič (peto@becool.sk)

Hlavný rozhodca
Milan Dvorščík (milan.dvorscik@gmail.com)

Všeobecné podmienky
 • Cyklistické preteky pre verejnosť na cestných alebo gravel bicykloch. Bicykel s cestnými riadidlami (tzv. barany) a maximálnou šírkou pneumatiky 35mm. Elektro bicykle nie sú v pretekoch povolené. Používanie vysielačiek nie je povolené.

  Predpis
 • Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky UCI – PART 15 CYCLING FOR ALL a týchto propozícií. Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor neručí a nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom ani nimi spôsobené. Všetci účastníci musia dodržovať ustanovenia zákonov a predpisov o cestnej premávke a sú povinní rešpektovať pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov. Organizátor si vyhradzuje právo nutných zmien oproti rozpisu pretekov z dôvodov nepredvídaných (vis maior) okolností.
 • Každý pretekár počas pretekov musí mať riadne pripnutú prilba na hlave a bicykel v dobrom technickom stave. Používať slúchadlá počas pretekov je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia.
 • Zákaz používania slúchadiel je z dôvodu bezpečnosti účastníkov a divákov. Počas pretekov bude vyžadovaná rýchla reakcia účastníkov na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, ako aj na iné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov.
 • Informácie o trase pretekov sa nachádzajú na www.letapeslovakia.sk

  Registrácia a štartovné
 • Registrácia účastníkov na preteky prebieha výlučne na internetových stránkach www.letapeslovakia.sk prostredníctvom ticketingovej spoločnosti predpredaj.sk.
 • Súčasťou registrácie je presmerovanie na platobnú bránu. Registrácia účastníka je dokončená v momente zaplatenia registračného poplatku na účet organizátora/ticketingovej spoločnosti. Pri registrácii musí záujemca vyplniť všetky požadované údaje.
 • Registrácia bude otvorená dňa 08.04.2021. Rozpis výšky štartovného sa nachádza na stránke www.letapeslovakia.sk.
 • Na stránke sa nachádza aj detailný rozpis prípadnej refundácie zaplateného štartovného.
 • Organizátor podujatia je oprávnený stanoviť maximálny počet účastníkov s ohľadom na povahu a povrch trate, bezpečnosť účastníkov a aktuálne epidemiologické opatrenia.
 • „RACE OFFICE“ sa bude nachádzať v areáli Štrkoveckého jazera a bude otvorený v dňoch 19.08.-22.08.2021. Bližšie informácie o prezentácii budú špecifikované pred podujatím.
 • Pri problémoch s registráciou na podujatie kontaktujte prosím zuzka@becool.sk.

  Súťažné kategórie, súťaž družstiev
  Označenie kategórie Vek* Rok narodenia
  JM1 / JW1 15 - 18 2003 – 2006
  M1 / W1 19 - 39 1982 – 2002
  M2 / W2 40 - 49 1972 - 1981
  M3 / W3 50 - 59 1962 - 1971
  M4 / W4 60 – a viac 1961 – a neskôr
  (*vek pretekára k 31. decembra 2021)

  Mapa RACE


  Mapa RIDE


  Pretekári mladší ako 18 rokov musia mať písomný súhlas zákonných zástupcov, ktorý predložia pri prevzatí štartového čísla na prezentácii.

  V rámci oboch nedeľných pretekov sa pretekári môžu zapojiť aj do súťaže družstiev. Vyhodnotené budú 3 najrýchlejšie družstvá muži/ženy, pričom podkladom pre výsledný čas bude súčet časov najrýchlejších 5tich členov družstva. Nezabudnite si názov svojho družstva/tímu – zapísať v prihlasovacom formulári.

  Štartovné číslo a štartový balíček
 • Súčasťou štartovacieho balíčka a štartovného je:
 • set štartových čísiel, ktoré sú v majetku organizátora, až do ukončenia pretekov
 • „Road book“ so základnými informáciami o pretekoch
 • štartový batôžtek L‘Etape Slovakia by Tour de France
 • účastnícke tričko (platí pre RIDE/RACE) L‘Etape Slovakia by Tour de France
 • účastnícka buffka L‘Etape Slovakia by Tour de France
 • účastnícka medaila L‘Etape Slovakia by Tour de France
 • SMS s výsledným časom, ak účastník zadá pri on-line prihlásení číslo svojho mobilného telefónu
 • on-line diplom s možnosťou stiahnutia si z web stránky podujatia a jeho vytlačenia
 • foto-servis v cieli a zasielanie fotiek na vaše mailové adresy
 • mechanická podpora z oficiálnych vozidiel v pelotóne
 • mechanická podpora v rámci technických staníc na trati
 • zdravotnícke zabezpečenie na trati a v cieli pretekov
 • občerstvovacie a osviežovacie stanice na trati pretekov
 • občerstvenie pred štartom pretekov
 • občerstvenie v cieli pretekov
 • šatne, úschovňa, prenos vecí zo štartu do cieľa pretekov
 • zberné vozidlo, ktoré vás odvezie do cieľa
 • ďalšie benefity spojené s podujatím, o ktorých vás budeme priebežne informovať

  Podmienka účasti
  Riadne ukončená registrácia na preteky, riadne pripnutá prilba na hlave, štartové číslo, bicykel v dobrom technickom stave.

  Prehlásenie a poistenie
 • Účastník v pretekoch L'Etape Slovakia by Tour de France štartuje vždy na vlastné nebezpečie. Preteky sa idú za obmedzenej cestnej premávky, účastník je však povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na pokyny usporiadateľov, mestskej a štátnej polície.
 • Účastník by mal pred jazdou poznať svoj aktuálny zdravotný stav a podrobiť sa odbornému vyšetreniu športovým lekárom.
 • Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
 • Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení pretekov bude poskytovaná zdravotná pomoc.

  Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára – vrátenie štartovného
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.07.2021 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 31.07.2021 do 20.08.2021, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk).
 • V prípade, ak sa pretekár nemôže zúčastniť a chce prepísať svoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho podpísaným písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu zuzka@becool.sk), môže tak urobiť najneskôr do 31.07.2021.Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, s touto osobou sa dorieši aj spôsob nahlásenia údajov o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenia spojené s účasťou na podujatí potvrdzuje už nový účastník.
 • Pre-registrácia v čase od 01.08.2021 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Organizátor bude vybavovať pre-registrácie postupne ako mu budú nahlasované. Pre-registrácia v deň pretekov nie je možná, pre-registrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušných pretekov! Po prevzatí štartového balíka už nie je pre-registrácia možná.
 • Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom súťažil iný pretekár než ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný a bude mu udelený zákaz zúčastňovať sa podujatí organizovaných BE COOL, s.r.o.

  V prípade, ak bude podujatie zrušené na základe vydaných epidemiologických opatrení, resp. bude zakázané organizovať podujatie v plánovanom rozsahu v dôsledku čoho bude účastníkovi znemožnená účasť na podujatí:
  a)organizátor účastníkovi vráti v plnom rozsahu štartovné na jeho účet po odrátaní administratívneho poplatku vo výške (10,-eur) alebo
  b)účastník bude mať možnosť presunúť si štartovné na niektorý z ďalších ročníkov podujatia.

  Klasifikácia a ceny
  Klasifikácia jednotlivcov: Víťazom sa stane pretekár, ktorý trasu pretekov prejde v najkratšom čase.
  Rýchlostná súťaž: Víťazom sa stane pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov na rýchlostnej prémii.
  Horská súťaž: Víťazom sa stane pretekár, ktorý získa najväčší počet bodov na horskej prémii.
  Súťaž o najmladšieho pretekára: Víťazom sa stane pretekár, ktorý danú trasu prejde v najkratšom čase, a ktorému k 31.12.2021 bude 23 a menej rokov (ročník narodenia 1998 a mladší).

 • Celková klasifikácia (víťaz získa žltý dres) - 1.2.3.
 • Rýchlostná súťaž (víťaz získa zelený dres) - 1.2.3.
 • Vrchárska súťaž (víťaz získa bodkovaný dres) - 1.2.3.
 • Súťaž o najmladšieho pretekára (víťaz získa biely dres) - 1.2.3.

  Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v priestore cieľa. Presný harmonogram zverejní organizátor pred začiatkom podujatia.
  Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!

  Občerstvenie a osvieženie, šatne, úschovňa, mobilné toalety.
  Občerstvenie:
  1. V priestore štartu – občerstvenie pred štartom,
  2. V priestore cieľa – občerstvenie po dojazde,
  3. Na trase pretekov podľa mapy pretekov.

  Šatne a úschovňa:
  v technickej zóne na štarte aj v cieli.

  Toalety:
  v technickej zóne na štarte aj v cieli, na trase pretekov podľa mapy pretekov.

  Servis
  -Sprievodné autá nie sú povolené,
  -Vlastný servis si zabezpečuje pretekár,
  -Pevný servis v priestore štartu a cieľa,
  -Pevný servis v technických zónach na trati,
  -Mechanické vozidlá budú k dispozícii za pelotónom.
  (Servis zabezpečený organizátorom môže byť spoplatnený)
  -Zdravotná služba bude zabezpečená na trase pretekov, ako aj v priestore cieľa pretekov.

  Rôzne
  Okruh bude pre verejnú dopravu čiastočne uzatvorený.

  Časový limit, odstúpenie z pretekov a zberné vozidlo
 • Na konci skupiny pretekárov sa bude pohybovať zberné vozidlo, ktoré bude uzatvárať trať, podľa časového limitu. Ak pretekár bude týmto vozidlom dostihnutý a predbehne ho, pretekár bude z pretekov odvolaný. Následne pretekár môže preteky dokončiť - výhradne však na vlastné nebezpečenstvo, za plnej premávky a bez zabezpečenia organizátorom.
 • Pretekár bude mať aj možnosť naložiť si svoj bicykel do zberného autobusu, ktorý ho dopraví do cieľa.
 • Časový limit bude stanovený na 16 km/h. Vo výnimočných prípadoch môže byť upravený po dohode organizátora a rozhodcovského zboru.

  Antidopingové predpisy
  Pre podujatie sú v plnej miere platné predpisy Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Miesto a čas antidopingovej kontroly bude upresnené na štarte a v cieli pretekov.

  Tresty a protesty
 • V prípade nedodržania týchto propozícií, účastník/pretekár môže byť rozhodcovským zborom zbavený poradia alebo z pretekov vylúčený.

 • Protesty sa podávajú ústne/písomne hlavnému rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10,-€, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia hlavného rozhodcu.

  Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu účastníkov na podujatí.

  Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

  V takomto prípade nemá pretekár nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať pretekárovi časť štartovného.

  Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre účastníkov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

  Tešíme sa na Vás !!!
 • keyboard_arrow_up