VIDEO K PRETEKOM

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kedy
1. august 2021 (nedeľa)

Kde
Námestie SNP Partizánske, pešia zóna

Trasy
C1 – okruh cca 108 km (prevýšenie 418 m)
C2 – okruh cca 56 km (prevýšenie 236 m)
C3 – okruh cca 31 km (prevýšenie 66 m)
C4 – okruh 1,2 km (detská, bez prevýšenia)

Na trasách C1, C2, C3 budú rozmiestnené občerstvovacie stanice
C1 – Kulháň, 65. km
C2 – Rybany STK, 31. km
C3 – Rajčany, 18. km

PROGRAM
 • 8:00 – 9:45 Prezentácia pred Domom kultúry na Námestí SNP v Partizánskom
 • 10:00 Otvorenie podujatia a inštrukcie pred Domom kultúry na Námestí SNP
 • 10:15 Štart trasy C4 – detská (štart a cieľ na Námestí SNP, pred MsÚ) a C5 - najmenšie deti, krátky okruh na pešej zóne
 • 10:30 Spoločný štart pre trasy C1, C2, C3 z Námestia SNP, pred MsÚ
 • 11:30 – 16:00 Cieľ– Reštaurácia a penzión Salaš (ul. Pod Salašom 1857/1, Partizánske). V cieli každého účastníka čaká účastnícky list a občerstvenie (kapustnica, pivo/kofola). Ukončenie podujatia je o 16:00 h, po tomto čase bude cieľ uzatvorený a kancelária zrušená.

  REGISTRÁCIA A ÚČASTNÍCKY POPLATOK
  Registračný formulár nájdete na tomto odkaze. Vypíšte presné údaje vo formulári. Dôležité sú aj kontaktné údaje pre prípadnú komunikáciu. Boli by sme vďační, keby ste čo najviac využili online registráciu vopred. Výrazne nám tým uľahčíte prácu. Online registrácia bude ukončená vo štvrtok 29.7.2021 o 22:00, platby musia byť pripísané na účet najneskôr v piatok 30.7.2021.

  Upozornenie
  Účastník je zaregistrovaný až pripísaním poplatku na účet. Všetci registrovaní a potvrdení účastníci budú zverejnení pod osobným variabilným symbolom v zozname účastníkov. V cene poplatku je zahrnutá porcia kapustnice + 0,5l pivo alebo kofola a účastnícky diplom.

  1. online registrácia a platba prevodom
  a) dospelí a deti nad 15 rokov na C1, C2, C3 6,- € / osoba
  b) deti do 15 rokov v sprievode zákonného zástupcu 2,- € / osoba

  2. registrácia a platba na mieste
  a) dospelí a deti nad 15 rokov na C1, C2, C3 8,- € / osoba
  b) deti do 15 rokov v sprievode zákonného zástupcu 3,- € / osoba

  3. deti do 15 rokov na C4 (sprievod nad 15 rokov zdarma)
  a) online registrácia zdarma
  b) registrácia a platba na mieste 1,- € / osoba

  UPOZORNENIA


 • BAŤOVIANSKA GALUSKA NIE SÚ PRETEKY! Nemeria sa čas, neurčuje sa poradie, nejde o výhry a ceny.
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom utrpenom úraze alebo nehode v súvislosti s podujatím, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom.
 • Odporúčame mať počas podujatia pri sebe aspoň fotokópie občianskeho preukazu a preukazu poistenca.
 • Podujatie sa koná za plnej cestnej premávky, bez zabezpečenia križovatiek, je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky
 • Vek štartujúceho je neobmedzený, deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode zákonného zástupcu (platí pre trasy C1, C2, C3), mládež vo veku 15 – 17,99 rokov musí pri prezentácii v deň podujatia predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu. --STIAHNÚŤ--
 • Trasu C4 môže absolvovať dieťa, ktoré sa vie bicyklovať na dvojkolesovom bicykli bez použitia pomocných koliesok. Deti do 10 rokov MUSIA jazdiť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
 • Bicykel má byť v dobrom technickom stave a ideálne mať aj základné servisné vybavenie (duša, pumpa…).
 • Ochranná prilba je povinná podľa platných predpisov.
 • Podujatie sa uskutoční za každého počasia.
 • Po príchode do cieľa je účastník povinný odregistrovať sa.
 • Ak niekto nedokončí, kontaktuje kanceláriu pretekov, číslo 0905 481 697. Kancelária a cieľ sa rušia o 16:00 h.
 • V prípade zranenia s nutnosťou zdravotníckeho zásahu volajte na 112 alebo 155, až potom oznámte situáciu do kancelárie podujatia.
 • Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.
  V takomto prípade nemá cyklista nárok na vrátenie účastnického poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastnikovi časť štartovného.

  KONTAKTY


  Riaditeľ podujatia
  Július Fendek, 0948 061 060

  Registrácia a platby
  Petra Lajchová, 0905 481 697, alebo e-mail lajchova@uzitocniludia.sk

  ĎALŠIE INFORMÁCIE


  Ak ste zďaleka a nechcete zavčasu ráno cestovať, ponúkame možnosť ubytovania:
 • Penzión Salaš Partizánske – salas-partizanske.sk(tu bude cieľ C1, C2 a C3)
 • ďalšie ubytovacie zariadenia na tomto odkaze.

 • V mieste registrácie bude otvorená kaviareň a cukráreň.
 • K dispozícii bude verejné WC.
 • Parkovanie pre motorové vozidlá je v nedeľu zdarma v celom meste.

  Viac informácii na stránkach organizátora.
 • keyboard_arrow_up