Usporiadateľ:
BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA o.z., H-TRIATHLON TEAM, HERTLSPORT v spolupráci s mestom SKALICA

Riaditeľ pretekov:
Peter Hertl junior, tel.: +421 907 337 787 hertlsport@hertlsport.sk

Autori trate:
- Peter Hertl junior, Peter Hertl senior, Anton Haršány

Termín konania:
- 28.8.2021 (sobota)
- pretek je súčasťou bodovacieho seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2021

Miesto konania:
- Zlatnícka dolina -areál BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA (6km od mesta Skalica)
Viac informácii na tomto odkaze.
- pretekať sa bude na XC okruhy BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA

Trať:
- dĺžka okruhu 4,2km (prevýšenie 175m), počet okruhov podľa kategórií
- trať preteku je situovaná na XC okruh BIKE ARÉNY ZLATNICKÁ DOLINA

Kancelária pretekov:
- horská chata HERTLSPORT (vedľa kúpaliska)

Podmienky štartu:
- preteku sa môžu zúčastniť len pretekári na horskom bicykli.

Registrácia:
- ONLINE PRIHLÁŠKA
- na pretek sa môžete prihlásiť do 26.8.2021 do 23:59:59 hod.
- prihlásení pretekári do 20.8.2021 získavajú v rámci štartovacieho balíčka DARČEK (tričko s logom podujatia)
- na pretek sa môžete prihlásiť aj v deň preteku v čase 8:00-10:30hod. (bez nároku na darček a občerstvenie)

Časový rozpis pretekov:
- 8:00 - 10:30hod. registrácia pretekárov všetkých kategórií (horská chata HERTLSPORT)
- 10:30 - 10:50 hod. rozprava k preteku a zoraďovanie do štartovacieho koridoru
- od 11:00hod. ŠTART (podľa kategórii)
- cc.15:00-16:00hod. vyhlásenie víťazov všetkých kategórií

Kategórie:
 • M1 Muži 15-19 rokov (3 okruhy), štart 11:00hod
 • M2 Muži 20-29 rokov (5 okruhov), štart 11:00hod
 • M3 Muži 30-39 rokov (5 okruhov), štart 11:00hod
 • M4 Muži 40-49 rokov (5 okruhov), štart 11:00hod
 • M5 Muži 50-59 rokov (3 okruhy), štart 11:00hod.
 • M6 Muži nad 60rokov a štarší (3 okruhy), štart 11:00hod
 • Z1 Ženy 18-35 rokov (4 okruhy), štart 11:00hod
 • Z2 Ženy nad 36 rokov a staršie (3 okruhy), štart 11:00hod
 • E-BIKE muži bez rozdielu veku (6 okruhov), štart 11:00hod
 • E-BIKE ženy bez rozdielu veku (4 okruhy), štart 11:00hod

  UPOZORNENIE:
  V prípade menšieho počtu prihlásených pretekárov bude štart všetkých kategórií o 11:00hod. !!! V prípade väčšieho počtu pretekárov budú dva štarty o 11:00hod a 13:00hod. O počte štartov Vás budeme informovať 26.6.2021, keď bude ukončené online prihlasovanie.

  Ceny:
  - vo vekových kategóriach obdržia prvý traja pretekári/ky originálnu trofej s logom preteku, diplom a vecné ceny

  Štartovné:
  - od 1.7.2021 do 20.8.2021 za 20,00,-Euro (občerstvenie po preteku + DARČEK-tričko s logom podujatia)
  - od 21.8.2021 do 26.8.2021 za 20,00,-Euro (občerstvenie po preteku)
  - v deň preteku 20,00,-EUR bez nároku na občerstvenie a darček

  Občerstvenie:
  - v horskej chate HERTLSPORT bude k dispozícii bufet, kde si budete môcť zakúpiť počas celého dňa občerstvenie
  Pitný režim:
  - pitný režim počas preteku zabezpečuje firma KOMPAVA www.kompava.sk

  Podmienky a povinnosti účastníkov:
  1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
  2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
  3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
  4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
  5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
  6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
  7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
  8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
  9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 50,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
  10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
  11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!! Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky súhlasí zo spracovaním osobných údajov GDPR pre potreby organizácie preteky. Po preteku budú všetky údaje z databázy prihlášok organizátorom vymazané.

  • Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
  • Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
  Doporučená výbava: základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.
 • keyboard_arrow_up