Vzdialenosti
3.8-180-42.2 km

Miesto konania
Pieštany

Usporiadateľ
ŠK Delfín Nitra, SMTA Nitra, AMAREA s.r.o , Slovakman s.r.o v spolupráci s mestom Piešťany

Dátum konania
8.8.2021

Štatút podujatia
Majstrovstvá Slovenskej republiky v dlhom triatlone z poverenia STÚ
CZECHMANTOUR 2021
Súčasť Českého pohára v dlhom triatlone

Prihlasovanie
Jednotlivci
Štafety

Posledný termín je 28.7.2021.

Štartovné


Je určené počtom účastníkov v v prvej vlne a termínom nasledovne:
Jednotlivci
 • prvých 100 prihlásených 140 EUR
 • do 31.5.2021 190 EUR
 • ostatní 240 EUR

  Štafety 3 – 4 členné
 • do 30.6.2021 180 EUR
 • ostatní 240 EUR

  Štafety 5 – 6 členné
 • do 30.6.2021 180 EUR
 • ostatní 280 EUR

  Štartovné sa hradí prevodom do 7 dní od registrácie. Účastník bude zobrazený v štartovej listine až po zaplatení.

  IBAN: SK02 0200 0000 0031 2087 9754
  SWIFT: SUBASKBX
  Majiteľ účtu: ŠK Delfín Nitra
  Adresa: Za humnami 43, Nitra 94901

  Prezentácia
  Piešťany, Lodenica, 7.8.2021 od 12:00 do 19:00

  Ustanovenie
  Podujatie sa koná podľa platných pravidiel Czechman Tour a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností.
  Pri prezentácii je potrebné sa prezentovať platnou licenciou STÚ. Ak účastník nie je jej držiteľom, pri prezentácii si zakúpi jednodňovú licenciu v sume 4 EUR.

  Trate


  Plávanie
  3,8 km, 3 okruhy s výbehom
  Časový limit: 2:00 hod!

  Cyklistika
  180 km, 6 okruhov
  Časový limit: 10:00 hod. od štartu podujatia!
  Jazdí sa za vylúčenej individuálnej automobilovej dopravy. Účastníci sú naďalej povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

  Beh
  42,2 km, 6 okruhov
  Časový limit: 16:00 hod. od štartu podujatia!

  Kategórie
 • Slovakman 226 Elite - MUŽI/ŽENY (bez rozdielu veku)

  Vekové kategórie - Muži/Ženy:
 • 18 – 24, 24 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70+

  Do poradia AGE GROUP sa nerátajú pretekári Slovakman 226 Elite a naopak.

  Štafety
  JA - TY – ON
  Mix 3 – 6 členné
  Mix štafety možnosť striedania:
  3x plávanie, 6x cyklo, 6x beh

  Občerstvenie
  Cyklistika
  1 občerstvovacia stanica, každých 30km (voda, iontový nápoj, Cola, banány, energetické tyčinky)

  Beh
  3 občerstvovacie stanice každých 1,75 km (voda, iontový nápoj, Red Bull Energy Drink, Coca-Cola, banány, melóny, energetické tyčinky, gély)

  Program hlavných pretekov


  7.8.2021 – sobota
 • 12:00 – 19:00 prezentácia
 • 19:30 poučenie pretekárov (SVK)
 • 20:00 poučenie pretekárov (ENG)

  8.8.2021 – nedeľa
 • 5:30 – 6:50 ukladanie vecí do depa
 • 7:00 Štart jednotlivci
 • 7:10 Štart štafety
 • 15:30 predpokladaný príchod víťaza do cieľa
 • 23:00 uzatvorenie tratí
 • 23:10 vyhlásenie výsledkov

  Ceny


  Slovakman 226 - Elite (v EUR)
  Muži
  01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

  Ženy
  01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

  Slovakman 226 - Vekové kategórie
  Prví traja v každej kategórii poháre

  Štafety
  Vecné ceny

  MTBIKER shop cena pre najrýchlejšieho cyklistu
  Najrýchlejší traja cyklisti a cyklistky získajú poukazy od MTBIKER SHOP poukazy v celkovej hodnote 600 €. Podmienkou pre účasť v tejto kategórii je úspešné dokončenie celých pretekov.

  Súťaž o najlepšieho KRAJana
  Najlepší pretekár a pretekárka s trvalým pobytom na územi Trnavského samosprávneho kraja získajú poukaz vo výške 150 € na nákup v sieti Kraj Potravín.

  Každý finisher obdrží v cieli tričko Finisher a medailu.
  Každá štafeta v cieli obdrží tričko pre všetkých členov štafety.

  Viac informácii na tomto dokaze.
 • keyboard_arrow_up