1. Usporiadateľ


Hlavný usporiadateľ:
Cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ o.z.
Černovský Chotár o.z.

2. Termín a miesto
Sobota 25. September 2021
Štart: Čutkovská dolina
Cieľ: Čutkovská dolina

3. Registrácia
Prosíme Vás uprednostňujte online registráciu, táto registrácia bude prebiehať do 22. septembra 2021 za 10 €, vaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na účet IBAN: SK95 8330 0000 0026 0113 7773 VS: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) do poznámky uveďte meno a priezvisko. Online registráciu nájdete na tomto odkaze a Facebooku akcie.

Od 23. - 24. septembra 2021 a v deň pretekov bude výška registračného poplatku 15 €, registrácia bude prebiehať na ihrisku v Čutkovskej doline, najneskôr 30 minút pred štartom príslušnej kategórie.

4. Informácie
Tomáš Bačkor 0918 178 420
Ivan Bocko 0907 825 638

5. Prezentácia
V deň pretekov v priestore štartu ihrisko Čutkovská Dolina 25. septembra 2021 v čase od 8:30 prezentácia končí 30 min. pred štartom príslušnej kategórie.

6. Štartové
Pre online prihlásených do 22. septembra 2021 10 € a pre prihlásených od 23. do 24. septembra 2021 a na mieste preteku 15€. Všetky detské kategórie kadeti, kadetky, juniori, juniorky štartovné neplatia.


7. Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné riziko, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pri pretekároch mladších ako 18 rokov je potrebný podpis zákonného zástupcu. Každý pretekár môže štartovať iba v jednej kategórii.

8. Ceny
Rekord trate – hlavná trať: najrýchlejší chlap odmena 50€, najrýchlejšia žena odmena 50€. Prví traja pretekári v kategóriách okrem kategórie mix odrážadlá, deti dievčatá a deti chlapci budú vyhlásení a obdržia medailu diplom a vecnú cenu. V kategóriách určených pre našich najmladších športovcov je dôležité nadšenie pre pohyb a motivovať ich, aby sa nebáli postaviť na štart akýchkoľvek pretekov. Hlavným cieľom je, aby sa deti tešili na stretnutie so svojimi rovesníkmi bez stresu a premýšľania či skončia, alebo neskončia na stupni víťazov. Víťazom je každý, kto dobehne do cieľa. Výsledný čas a poradie sa u týchto kategórií nezaznamenáva a nevyhodnocuje. Každé dieťa po dobehnutí do cieľa dostane účastnícku medailu a malé prekvapenie. Jedná sa o kategórie: mix odrážadlá, deti dievčatá a deti chlapci.

9. Úhrada
Pretekári štartujú na vlastné náklady.

10. Trať


Hlavná trať a hobby trať vedie malou časťou miestnou komunikáciou (asfalt), kde sa napojí na lesné cesty a chodníky. Hlavná trať má 20,7 km s prevýšením 939 m.n.m. Hobby trať má 6,9 km s prevýšením 313 m.n.m. Detské trate budú v okolí Čutkovskej doliny: mladší žiaci/žiačky 1,7km, prevýšenie 61m.n.m, starší žiaci/žiačky: 2,3 km prevýšenie: 63 m.n.m, mix odrážadlá, deti dievčatá a deti chlapci 100m trať v priestore štartu a cieľa.

Hlavná trať:
3 x 6,9 km = 20,7km
Prevýšenie: 939 m.n.m

Hobby trať:
1 x 6,9 km
Prevýšenie: 313 m.n.m

11. Meranie časov
Vlastná časomiera - Martin Hatala.

12. Výsledky
V priestoroch štartu a cieľa. Po ukončení pretekov.

13. Občerstvenie
V cene registračného poplatku je občerstvenie v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov.

14. Organizátori
Riaditeľ pretekov: Tomáš Bačkor
Podpredseda: Ivan Bocko
Sprievodné aktivity a vyhlasovanie výsledkov: Richard Buroš
Časomiera: Martin Hatala
Zdrav. služba: MUDr. Matúš Šaffo

15. Časový rozpis pretekov
 • 08:30 hod prezentácia v priestore štartu
 • 09:45 hod otvorenie 9. ročníka Čutkovského šlaku
 • Od 10:00 hod štart pretekov detské trate
 • 11:00 hod štart pretekov hobby trať, hlavná trať
 • 11:15 hod vyhlásenie výsledkov detské trate
 • 12:45 hod vyhlásenie výsledkov hobby trať, hlavná trať
 • 13:30 hod ukončenie pretekov

  16. Parkovanie
  Bezplatné parkovanie sa nachádza v blízkosti štartu.

  17. Sponzori:
  Hlavný sponzor: Koliba u dobrého pastiera
  Ostatný sponzori: OV MČ Černová, Pivovar Ursus, Družstvo Srazy, Obrovo

  18. Kategórie, dĺžka tratí a časový rozpis


  Kategória, Rok narodenia, Dĺžka trate, Čas štartu

  Detské trate:
 • mix odrážadlá 2015 a mladší 100m 10:00 hod
 • deti dievčatá 2015 a mladší 100m 10:05 hod.
 • deti chlapci 2015 a mladší 100m 10:05 hod.
 • mladšie žiačky 2011 – 2014 1,7km 10:10 hod.
 • mladší žiaci 2011 – 2014 1,7km 10:10 hod.
 • staršie žiačky 2007 – 2010 2,3km 10:30 hod.
 • starší žiaci 2007 – 2010 2,3km 10:30 hod.

  Hobby trať:
 • Kadetky 2005 – a mladší 6,9 km 11:00 hod
 • Kadeti 2005 – a mladší 6,9 km 11:00 hod
 • Muži 2003 – a starší 6,9 km 11:00 hod
 • Ženy 2003 – a starší 6,9 km 11:00 hod

  Kategória, Rok narodenia, Dĺžka trate, Čas štartu

  Hlavná trať:
 • juniorky 2003 - a mladší 20,7 km 11:00 hod.
 • juniori 2003 - a mladší 20,7 km 11:00 hod.
 • ženy do 39 rokov 1982 - 2002 20,7 km 11:00 hod.
 • ženy od 40 do 49 rokov 1972 - 1981 20,7 km 11:00 hod.
 • ženy od 50 a viac 1971 – a starší 20,7 km 11:00 hod.
 • Ženy E bike 2003 – a starší 20,7 km 11:00 hod
 • muži do 39 rokov 1982 - 2002 20,7 km 11:00 hod.
 • muži od 40 do 49 rokov 1972 - 1981 20,7 km 11:00 hod.
 • muži od 50 do 59 rokov 1962 - 1971 20,7 km 11:00 hod.
 • muži od 60 a viac 1961 – a starší 20,7 km 11:00 hod.
 • Muži E bike 2003 – a starší 20,7 km 11:00 hod

  Viac informácii nájdete na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up