Z úcty k nášmu kamarátovi Tiborovi Herbstovi, ktorý už nie je medzi nami si nesúťažne zajazdíme a ukončíme cyklistickú sezónu 2021 na jeho počesť.

Cyklistika je nádherný šport a aj takýmto spôsobom si pripomenieme miesta, kde Tibor Herbst rád jazdil.
Dátum:
17.10.2021 (nedeľa)

Čas:
09:00 hod.

Miesto:
Koliba Hubková (Humenné)

Trasa
Občerstvenie na trati:
Na trase sme pre vás pripravili malé občerstvenie (Ohradzany, Hudáčkov vrch)

Po jazde spoločná opekačka na Kolibe Hubková.

Občerstvenie na trati zabezpečuje:
– Klaudius Danics
– Cykloklub Humenné

Dobrovoľný príspevok na túto akciu môžete odoslať na:
SK57 0900 0000 0051 7783 8995
Cykloklub Humenné

BEZ REGISTRÁCIE!

Podmienky účasti:
 • Spoločný výjazd sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
 • Spoločný výjazd sa ide za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné riziko.
 • Usporiadateľ nezodpovedá na škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu mimo vyznačené miesta.
 • Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 • Účastník musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého výjazdu.

  Viac informácii na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up