MTBIKER odporúča Tour de Prešov
Sme mediálnym partnerom akcie.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:


Dátum a miesto: 27.06.2021, Opalex Sigord

Riaditeľ pretekov: MATÚŠ GOGA
Hlavný rozhodca: ZUZANA SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA:Prihlášky:


Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.tourdepresov.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.

Kancelária pretekov:


Stánok s označením „PREZENTÁCIA“.

Prezentácia/Registrácia:


27.06.2021, od 08:00 do 10:30 hod., v mieste štartu a cieľa.

PREZENTÁCIA: Pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“, výdaj štartovných čísel v deň štartu pretekov 27. 06.2021, od 8:00 hod. do 10:30 hod. a podpíšu sa do štartovnej listiny.

REGISTRÁCIA: Na DLHÚ 101 kilometrovú, STREDNÚ 39 kilometrovú a KRÁTKU 11 kilometrovú trať BUDE možná v deň štartu pretekov 27. 06.2021, od 8:00 hod. do 10:30 hod., v mieste štartu a cieľa.

Poplatok za registráciu na mieste v deň štartu pretekov 27.06.2021, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod.
DLHÁ : -17,- EUR v hotovosti,
STREDNÁ : -12,- EUR v hotovosti,
KRÁTKA : -8,- EUR v hotovosti,

Registrovať sa pretekári môžu prostredníctvom ONLINE REGISTRÁCIE na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.
DLHÁ (pri online registrácii do 27.05.2021, 23:59 -12,- EUR)
V cene štartovného : voda / iontový nápoj, ranný bufet s ovocím, obed – guľáš alebo cestoviny, 0,3l kofola alebo pivo, bufet na trati – voda/banán, tričko SLOVAKIA CYCLING™
STREDNÁ (pri online registrácii 27.05.2021, 23:59 -7,- EUR)
V cene štartovného : voda / iontový nápoj, ranný bufet s ovocím, obed – guľáš alebo cestoviny, kofola alebo pivo, tričko SLOVAKIA CYCLING™
KRÁTKA (pri online registrácii do 27.05.2021, 23:59 -4,- EUR)
V cene štartovného : voda / iontový nápoj, ranný bufet s ovocím, cyklofľaša 0,55l SLOVAKIA CYCLING™

Názov banky : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2601452706/8330
IBAN : SK2183300000002601452706
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Limit účastníkov:


300(slovom: tristo) pretekárov.
ŠTARTOVNÁ LISTINA

Štartujú:


Všetci pretekári, ktorí sa zaregistrovali, bolo im pridelené štartovné číslo, zaplatili za neho, dostali štartovné číslo a svojim vlastnoručným podpisom sa podpísali do štartovnej listiny.

Účasť na pretekoch:


Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár vyplnením online registrácie a svojim podpisom do štartovnej listiny.

Zároveň deklaruje nasledovné:


 • nebol som v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19

 • nebol som za posledných 14 dní v karanténe

 • nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú
  únavu a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov


 • Slávnostný štart:


  Slávnostný štart KRÁTKEJ 11 kilometrovej trate je 27. 06.2021 o 9:00 hod. BIKE CENTRUM PREŠOV

  Slávnostný štart STREDNEJ 39 kilometrovej trate je 27. 06.2021 o 11:00 hod. Opalex Sigord

  Slávnostný štart DLHEJ 101 kilometrovej trate je 27. 06.2021 o 11:10 hod. Opalex Sigord

  Štartovné:


  Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk.

  Vyhodnotenie:


  V mieste štartu a cieľa pretekov.

  Záverečné ustanovenia:


 • Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.

 • Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

 • Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.

 • Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.

 • Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky.

 • Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.

 • Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.

 • Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.

 • Križovatky na trase pretekov budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 45 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 45 minút na vedúceho pretekára.

 • Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

 • Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.

 • Preteká sa podľa pravidiel cestnej cyklistiky.

 • Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.

 • Preteká sa podľa tohto rozpisu.

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.


 • Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
  -vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  -zákaz podávania rúk,
  -pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.


 • Stredná trať
  Dlhá trať  PEŇAŽNÉ A VECNÉ CENY  1. miesto
 • Víťazný pohár Tour de Prešov.

 • Červený dres pre víťaza.

 • Finančná hotovosť celkovo 100€.


 • 2. miesto v celkovej kvalifikácii
 • Finančná hotovosť 70€.


 • 3. miesto v celkovej klasifikácii
 • Finančná hotovosť 50€.


 • Najlepší vrchár:
 • Ružový bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.

 • Finančná hotovosť celkovo 25€.


 • Najlepší šprintér:
 • Zelený dres pre najlepšieho šprintéra.

 • Finančná hotovosť celkovo 25€.


 • Najlepší pretekár do 23 rokov (podľa UCI)
 • Biely dres pre najlepšieho pretekára do 23 rokov.

 • Finančná hotovosť celkovo 25€.


 • Rozdelenie kategórií


  Dlhá trať:
  A. kategória > do 29 rokov
  B. kategória > 30 – 39 rokov
  C. kategória > 40 – 49 rokov
  D. kategória > 50 – 59 rokov
  E. kategória > 60 – viac rokov
  F. kategória > ženy

  Stredná trať:
  A. kategória > do 29 rokov
  B. kategória > 30 – 39 rokov
  C. kategória > 40 – 49 rokov
  D. kategória > 50 – 59 rokov
  E. kategória > 60 – viac rokov
  F. kategória > ženy

  Krátka trať:
  Nesúťažná voľná jazda vhodná pre rodiny s deťmi a nadšencov cyklistiky.

  Program


  08:00 → Oficiálny začiatok Tour de Prešov 2021.
  08:15 → Začiatok PREZENTÁCIE / REGISTRÁCIE.
  09:00 → Štart krátkej nesúťažnej trate od BIKE CENTRA v PREŠOVE .
  10:30 → Koniec PREZENTÁCIE / REGISTRÁCIE.
  11:10 → Štart strednej trate PRVÉHO PREŠOVSKÉHO CYKLOMARATÓNU V ŠARIŠA.
  11:20 → Štart dlhej trate TOUR DE PREŠOV 2021.
  12:01 → Finiš strednej trate PRVÉHO PREŠOVSKÉHO CYKLOMARATÓNU V ŠARIŠA.
  13:36 → Finiš dlhej trate TOUR DE PREŠOV 2020.
  15:00 → Dekorovanie najlepších pretekárov.
  16:30 → Oficiálne ukončenie Tour de Prešov 2021.
  keyboard_arrow_up