O pretekoch


Základné informácie
V4 eCUP je komplexná séria medzinárodných virtuálnych cyklistických pretekov V4 eCUP 2022, ktorý je historicky prvým európskym pohárom v e-športe a bude sa konať od januára do marca 2022 na platforme ROUVY. V rámci tohto online podujatia sa bude zároveň prvýkrát bojovať o dres pre majstra Slovenska (eMSR) pre rok 2022.

Organizátor
Rouvy, Cyklistické zväzy SK, CZ, HU, PL

Program dňa V4 eCUP:


 • 17:00 - 17:40 Prihlasovanie na preteky
 • 17:45 - 18:00 Príhovor pred štartom
 • 18:00 Štart pretekov
 • 19:00 - 19:30 Príchod pretekárov do cieľa Vyhodnotenie
 • 19:45 - 20:00 Vyhodnotenie
 • 20:00 Záver

  Štart pretekov V4 eCUP:
  18:00 hod

  Prihlásenie sa na preteky V4 eCUP:
  Cyklisti sa môžu pripojiť na podujatie prostredníctvom tohto odkazu.
  Prihlasovanie na konkrétne preteky bude možné do 17:40 hodiny daného dňa.

  Limit
  Limit prihlásených pretekárov je 1000.

  Registrácia


  Registrácia na preteky je bezplatná.
  V rámci série pretekov V4 eCUP 2022 sú k dispozícii voľné voucher kódy s platností 21 dní. Podmienkou je mať zriadený účet na ROUVY.com. Na tejto stránke stačí uviesť svoju emailovú adresu, rovnakú ako v ROUVY účte. Každý kód je možné použiť len raz.

  Registrácia je možná len do 17:00 hod. Hodinu pred štartom sa registrácia vypne a nebude možné sa na dané preteky zaregistrovať.

  Kategórie


 • Muži ELITE / U23 (kombinovaná kategória, povinná licencia UCI 2021)
 • Ženy / Juniorky (kombinovaná kategória, povinná licencia UCI 2021)
 • Juniori (povinná licencia UCI 2021)
 • Hobby jazdci - posledné dve sezóny nemal licenciu vydanú SZC/UCI, uvedie kompletné údaje v registrácii (meno, priezvisko, dátum narodenia, váha)
 • Súťaž družstiev - družstvo tvorí 3 - 10 súťažiacich, traja najlepší súťažiaci v dané preteky sa vždy započítavajú do celkovej klasifikácie.

  Trasa  Trasu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

  Bodovací systém


  Do celkového poradia za umiestnenie v jednotlivých pretekoch sa započítavajú tieto body:
  1. miesto získa 1000 bodov,
  2. miesto 999 bodov,
  3. miesto 998 bodov

  každý ďalší dostane o 1 bod menej.
  Súťaž pozostáva zo štyroch online pretekov. Tri najlepšie výsledky sú zahrnuté do celkové poradie V4 eCUP.

  Konektivita


  Minimálne požiadavky sú stabilné pripojenie s rýchlosťou 20 Mbit/s. Pred pretekmi odporúčame overiť si rýchlosť internetu. Za jeho kvalitu, prípadne stratu signálu a s tým spojené odpojenie z pretekov organizátor nenesie zodpovednosť. V prípade straty signálu nezosadajte z bicykla. Je dôležité aj napriek tomu pokračovať v jazde a držať konštantné tempo, pri opätovnom obnovení sa dáta aktualizujú.

  Záverečné ustanovenia


  Aplikácia Rouvy je úplne zadarmo pre všetkých novo registrovaných jazdcov a otvorená pre každého na prvých 14 dní sa stačí zaregistrovať a vytvoriť si profil. Kód voucheru ROUVY poskytne Slovenský zväz cyklistiky všetkým jazdcom a tímom, ktorí prejavia záujem o dané podujatie a prihlásia sa/absolvujú niektorú časť série V4 eCUP.

  Podmienkou účasti na digitálnych pretekoch je použitie smart trenažéra. Odporúčame mať pripojený snímač srdcového tepu. Pretekár je povinný pred pretekmi nakalibrovať svoj trenažér. Pretekár je povinný uviesť a nastaviť svoju aktuálnu hmotnosť. Informácie a poskytnuté hodnoty budú dôkladne overené. Konajte preto v duchu fair-play.

  Pretekár je povinný mať zriadené konto ROUVY na svoje meno a mať overený email. Nie je dovolené používať cudzie mená, vulgárne alebo inak nevhodné slová. V prípade nedodržania akýchkoľvek zásad si CSC vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníka. Odporúčame nepoužívať prezývku a zadať meno a tímovú príslušnosť pre lepšie identifikovanie účastníka pre živé komentáre. Zvýšite tak publicitu nielen sebe, ale aj svojmu tímu.

  Vždy je potrebné použiť najnovšiu verziu aplikácie ROUVY alebo ROUVY AR. Súťažiaci nesmie mať počas pretekov spustenú inú aplikáciu, ktorá by mohla kontrolovať alebo zaznamenávať jeho hodnoty. Firmware vášho trenažéra odporúčame skontrolovať cez oficiálnu aplikáciu výrobcu.

  Po skončení pretekov je pretekár povinný „ukončiť“ aktivitu pomocou tlačidiel uvedených v aplikáciu ROUVY, aby bolo možné aktivitu uložiť a zobraziť (verejné aj súkromné).

  Kontakt
  V prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátora podujatia Michala Rohoňa: rohon@cyklistikaszc.sk

  Odkaz na preteky.
 • keyboard_arrow_up