MTBIKER odporúča Ondavský cyklomaratón
Sme mediálnym partnerom akcie.

Usporiadateľ:


Mesto Stropkov, NO – TAK bike team Stropkov

Dátum konania:


Sobota 9. 7. 2022

Odrieknutie a zrušenie pretekov:


Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.).
O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonicky, alebo e-mailom.

Prihlášky pretekov:


 • Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
 • Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou prihlasovacieho formulára na tomto odkaze. Po prihlasení obdrží pretekár emailom vyplnenú prihlášku, ktorú si vytlačí, podpíše a odovzdá pri registrácií v deň pretekov. Každý pretekár je zodpovedný za správne a úplne vyplnenú registráciu na tomto odkaze. Bez úplne vyplnených všetkých údajov nebude prihláška akceptovaná. V prípade nesprávne alebo neúplne vyplnených údajov sa pretekár vystavuje riziku, že jeho výsledok nebude započítaný do celkového výsledku pretekov.
 • Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku a pohlavia. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekára diskvalifikovať. Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom usporiadateľa pretekov. Prehlásiť sa je možné iba raz.
 • Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
 • Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s usporiadateľom pretekov.
 • Cyklista, ktorý nebol prihlásený na preteky a nemá štartovné číslo, nie je účastníkom Ondavského cyklomaratónu.

  Trasy:


  Trasa RED - 65 km červená
  Terén tejto trasy je lesný a lúčny, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

  Trasa GREEN - 35 km zelená
  Terén tejto trasy je lesný a lúčny, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

  Trasa BLUE - 18 km modrá
  Táto trasa je prevažne cestná s krátkym lesným terénom. Je vhodná pre pretekárov s malou skúsennosťou a fyzickou prípravou. Taktiež je vhodná pre pretekárov od 15 rokov. Na túto trasu je možné použíť horský, ale aj trekingový bicykel.

  Prezentácia:


  Začiatok prezentácie v sobotu 9. 7. 2022 o 8:00 h na Námestí SNP v Stropkove.
  Koniec prezentácie pre trate RED, GREEN o 10:30 a BLUE o 11:00 h.
  GPS: N 49°12'09.3" E 21°39'11.1"
  K prezentácii je potrebné priniesť so sebou podpísanú prihlášku.

  Štart:


  10:30 h pre okruh RED (65 km)
  10:30 h pre okruh GREEN (35 km)
  11:00 h pre okruh BLUE (18 km)

  Cieľ:


  Stropkov, Námestie SNP

  Vyhlásenie výsledkov:


  V priestoroch cieľa cca o 15:00 – 15:30 h

  Kategórie:


  pre okruh RED (65km)
  Muži 18 - 39 rokov
  Muži 40 - 49 rokov
  Muži 50 a viac rokov
  Ženy 18 - 39 rokov
  Ženy 40 a viac rokov

  pre okruh GREEN (35 km)
  Muži 18 - 39 rokov
  Muži 40 - 49 rokov
  Muži 50 - 59 rokov
  Muži 60 a viac rokov
  Ženy 18 - 39 rokov
  Ženy 40 a viac rokov

  pre okruh BLUE (18 km)
  Muži 15 - 18 rokov
  Muži 19 - 39 rokov
  Muži 40 - 49 rokov
  Muži 50 - 59 rokov
  Muži 60 a viac rokov
  Ženy 15 - 18 rokov
  Ženy 19 - 39 rokov
  Ženy 40 a viac rokov

  Horská prémia:


  Pri turistickej chate KST Slávia Stropkov.
  Získajú ju prví pretekári vo všetkých okruhoch.

  Štartovné:


 • 15 € – pri úhrade do 24. 6. 2022 – s nárokom na suvenír (tričko)
 • 15 € – pri úhrade do 9. 7. 2022 – bez nároku na suvenír (tričko)
 • 18 € – pri úhrade počas prezentácie v deň štartu – bez nároku na suvenír (tričko) .

  V cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, sprchy (3ZŠ Konštantínová), zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, tombola.
  Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške.

  Platobné údaje:


  Banka: Fio banka, a. s.
  IBAN: SK34 8330 0000 0023 0118 4607
  SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

  Detské preteky:


  V sobotu, 9. 7. 2022 od 11:00 h sú pripravené cyklosúťaže pre deti:
  Deti do 4 rokov súťaž na bicykloch a odrážadlách v jazde priamo,
  pre deti od 5 – 6 rokov súťaž na bicykloch v jazde slalom na čas.
  Deti musia mať počas pretekov na hlave ochrannú prilbu.
  Počas celého podujatia budú pre deti pripravené cyklistické drevené prekážky – mostíky a duny, na ktorých si môžu do sýtosti zajazdiť.
  Registrácia na cyklosúťaže pre deti je v deň pretekov, v areáli pretekov (Námestie SNP Stropkov).

  Ceny:


  Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

  Tombola:


  Losovanie tomboly s hodnotnými cenami bude po vyhlásení výsledkov.

  Viac informácii sa dozviete na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up