Propozície


Dátum a miesto konania: 28.08.2022, Futbalové ihrisko v obci Lackovce (okres Humenné)

Polmaratón:
Minimálny počet pretekárov na polmaratón je 30.
Možnosť prezentácie priamo na štarte v Snine (len pre on-line registrovaných).
V prípade nenaplnenia minimálneho počtu môže pretekár štartovať na krátkej trati (s
vrátením rozdielu v štartovnom) alebo sa podujatia nezúčastniť (s vrátením celého
štartovného).

Trasy


 • Polmaratón - 22 km, prevýšenie 500 v.m., Snina mestský úrad – Belá nad Cirochou – Dlhé nad Cirochou –
  vysielač nad Rovným – Rebiaková – Hulová – Veľká – ihrisko Lackovce
 • Krátka trať - 7 km, prevýšenie 125 v.m.

  Kategórie


  Polmaratón - 21 km
 • Muži A od 18 do 39 rokov
 • Muži B od 40 do 49 rokov
 • Muži C od 50 do 59 rokov
 • Muži D nad 60 rokov
 • Muži Absolútne poradie 1 – 5 miesto
  (len pre domácich pretekárov*)

 • Ženy E od 18 do 39 rokov
 • Ženy F od 40 do 49 rokov
 • Ženy G nad 50 rokov
 • Ženy Absolútne poradie 1 – 5 miesto
  (len pre domáce pretekárky*)

  Krátka trať - 7 km
 • Muži A od 18 do 39 rokov
 • Muži B od 40 do 49 rokov
 • Muži C od 50 do 59 rokov
 • Muži D nad 60 rokov
 • Muži Absolútne poradie 1 – 5 miesto
  (len pre domácich pretekárov*)

 • Ženy E od 18 do 39 rokov
 • Ženy F od 40 do 49 rokov
 • Ženy G nad 50 rokov
 • Ženy Absolútne poradie 1 – 5 miesto
  (len pre domáce pretekárky*)

 • Juniori do 18 rokov
 • Juniorky do 18 rokov

  Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov.
  Vyhodnotené budú iba tie kategórie, kde budú registrovaní najmenej traja štartujúci
  pretekári.


  Detské preteky ( registrácia na mieste v deň pretekov )
 • Starší žiaci 13 – 15 rokov - 900 m
 • Mladší žiaci 11 – 12 rokov - 600 m
 • Mini 9 – 10 rokov - 300 m
 • Mikro 6 – 8 rokov - 150 m
 • Baby 3 – 5 rokov - 50 m

  Prezentácia


  Prebehne na mieste štartu.
  Dospelí:
  Polmaratón
 • 8.00 – 10.30 hod. v Lackovciach (odchod autobusu do Sniny o 10.30)
 • 11.30 – 11.50 hod. v Snine (len pre on-line registrovaných)
  Krátka trať
 • 8.00 – 12.45 hod. v Lackovciach
  Deti
 • 08.00 – 12.45 hod. v Lackovciach
  Za on-line prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.
  Registrácia detí sa uskutoční na mieste ( nie je nutná on-line registrácia )

  Občerstvenie:
 • Polmaratón - 5 x na 5 km, 10 km, 13 km, 18 km, cieľ
 • Krátka trať - 2 x na 4 km, cieľ

  Registrácia


  Minimálny počet pretekárov na polmaratón je 30.
  V prípade nenaplnenia minimálneho počtu môže pretekár štartovať na krátkej trati (s
  vrátením rozdielu v štartovnom) alebo sa podujatia nezúčastniť (s vrátením celého
  štartovného).
  Registrácia pretekárov:
 • cez on-line registráciu na tomto odkaze (s úhradou do 22.8.2022).
 • 28.08.2022 (v deň pretekov) do 15 minút pred štartom jednotlivých kategórií
  Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu
  alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú
  adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.
  On-line registrovaný pretekár v cene štartovného po pretekoch
  získava občerstvenie (stravu a nápoj).

  Každý on-line registrovaný pretekár s uhradeným štartovným má garantované
  štartovné číslo s čipom, cieľovú fotografiu a video podľa čísla, SMS s časom,
  fotografie počas behu a občerstvenie v cieli. K dispozícii sú šatne, sprcha, WC a zdravotná služba v cieli.

  Štartovné


 • Polmaratón: online registrácia do 22.08.2022 – 15,- €
  registrácia na mieste – 20,- €
 • Krátka trať: online registrácia do 22.08.2022 – 12,- €
  registrácia na mieste – 15,- €
 • Deti: dobrovoľné štartovné na podporu činnosti organizátora
  OZ Laborecká MTB a Cykloklubu Humenné
 • Domáci*: on-line prihlásení zdarma

  Všetky štartujúce deti majú nárok na jedlo a nápoj.

  Štart a cieľ


 • Polmaratón Snina (mestský úrad) – Lackovce (futbalové ihrisko). Autobus do Sniny odchádza o 10:30, štart prebehne o 12:00 pred mestským úradom
 • Krátka trať Lackovce (futbalové ihrisko), štart prebehne o 13:00
 • Detské preteky Lackovce (futbalové ihrisko), štart prebehne o 13:05

  Povrch: Poľné cesty, lesné cesty, chodníky ( Singletracky ) a asfalt (cca 1 km)

  Vyhodnotenie a ceny


 • Detské kategórie po odbehnutí všetkých detských kategórii
 • Hlavné kategórie od 15:30 hod.

  Ceny:
  Každý pretekár, ktorý úspešne absolvuje celú trať, získa účastnícku medailu
  V každej hlavnej kategórii získavajú prví traja poukážku na nákup v predajni
  Intersport® Humenné v hodnote:
 • 1. miesto – 20,-€
 • 2. miesto – 15,-€
 • 3. miesto – 10,-€
 • Detské kategórie - vecné ceny

  Podmienky účasti


 • Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo
  chladného počasia, nezískania potrebných povolení na prechod územiami, si
  usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.

 • Preteky sa uskutočnia za plnej cestnej premávky, na vlastné nebezpečenstvo. Účastník
  je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov
  a usporiadateľov.
 • Pretekárom pred pretekmi odporúčame absolvovať lekársku prehliadku
 • Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a bez prekážania umožniť rýchlejším
  účastníkom, aby ich predbehli.

 • Ak účastník opustí trať z akýchkoľvek príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode
  ako ju opustil.
 • Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať. Sú
  viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 • Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu mimo TRATE.
 • Účastník je povinný odpadky vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak
  neznečisťovať okolie. Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí absolvujú celú trať, vrátane všetkých traťových
  kontrol.
 • Účastník pretekov ako aj zákonný zástupca svojim podpisom berú na vedomie
  zodpovednosť pretekára / účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo
  zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe
 • Pretekár si je vedomý, že svojou prezentáciou priamo pred štartom odsúhlasuje, že je
  oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami pretekára k týmto pretekom

  Dodatočné informácie


 • Platby on-line prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú
  vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa
  štartovné nevracia.
 • *Domáci pretekár – pretekár s trvalým pobytom v obci Lackovce
 • keyboard_arrow_up