Ide o druhé e-majstrovstvá Slovenskej republiky na ktorých sa budú udeľovať majstrovské
dresy pre najlepších v danej kategórii. Postupuje najlepších 20 pretekárov s vydanou licenciou
SZC v roku 2022 alebo 2023, po štvrtom kole série Slovak eCUP 2022 - 2023.
Pretekári budú oslovení k účasti na eMSR e-šport na vybranom mieste.

Pravidlá pre kategórie Ženy/Juniorky, Muži ELITE/U23 a Juniori


E-majstrovstvá Slovenskej republiky pôjde 20 nominovaných pretekárov, ktorí absolvujú preteky
prezenčne na vybranom mieste a na trenažéroch, ktoré budú kalibrované a nastavené na presné
parametre hmotnosti nominovaných pretekárov, aby prebehlo všetko v rámci pravidiel pre e-šport
a výsledky boli objektívne. Aj v tomto roku bude možnosť prezenčnej účasti dvoch
najlepších slovenských hobby pretekárov zo série Slovak eCUP 2022 - 2023. Pretekov sa budú
môcť zúčastniť i ďalší cyklisti online formou.

Nominačné kritériá


Účasť na eMSR 2023 je podmienená aspoň jedným štartom v sérii pretekov Slovak eCUP 2022 - 2023 pred nomináciou na eMSR 2023.

Ženy/Juniorky:
Najlepšie 3 pretekárky v súčte štyroch najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 - 2023 sú nominované automaticky, ďalšie 2 pretekárky na základe individuálneho výsledku v jednej z častí Slovak eCUP 2022 - 2023.

Juniori:
Najlepší 3 pretekári v súčte štyroch najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 - 2023 sú nominovaní automaticky, ďalší 2 pretekári na základe individuálneho výsledku v jednej z častí Slovak eCUP 2022 - 2023.

Muži ELITE/U23:
Najlepších 5 pretekárov v súčte štyroch najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 - 2023 sú nominovaní automaticky, ďalší 3 pretekári na základe individuálneho výsledku v jednej z častí Slovak eCUP 2022 - 2023.

Hobby:
Ide o kategóriu pretekárov, ktorí nie sú držitelia licencie SZC. Najlepší 2 pretekári v súčte štyroch najlepších výsledkov online pretekov Slovak eCUP 2022 - 2023 sú nominovaní automaticky. Rovnako platí splnenie podmienok pre jednotlivcov.

keyboard_arrow_up