Extra výzva, pre skutočných vytrvalcov. 1.-2.júla 2023 sa uskutočnia jednorazové 12 a 24 hodinové preteky pre jednotlivcov a družstvá. Súťaží sa na 100 a 200 km tratiach, pričom 100km sa počíta za jedno a 200km za dve kolá. Poď a ukáž, koľko kôl najazdíš.

Propozície


Miesto konania: Komárno, Reštaurácia SISTAG
Termín: sobota 1.7.2023
Trať: okruhy „Komárňanská stovka“ . 100 a 200 km okruh, podľa vlastného výberu.
Občerstvenie: v priestore štartu je zabezpečené: ovocie, müsli, keksy, iontový nápoj. Pre 12HOD večera, pre 24HOD obed a večera. Je možnosť zakúpenia iných teplých jedál v priestore Štart-Cieľ.
Informácie: na Facebooku, mailom: hello@100kom.com, na tel.č.:0948 045115, alebo osobne v predajni PIKO-BIKE.

Časový harmonogram:


24HOD:
01.07.2023
 • 9.00 - 9.45: Registrácia, prevzatie štartových čísiel
 • 9.50: Spoločná inštruktáž
 • 10.00: Štart 24HOD

  02.07.2023
 • 10.00: Ukončenie pretekov 24HOD
 • cca 12.00: Vyhlásenie výsledkov

  12HOD:
  01.07.2023
 • 11.00 - 11.45: Registrácia, prevzatie štartových čísiel
 • 11.50: Spoločná inštruktáž
 • 12.00: Štart 12HOD
 • 24.00: Ukončenie pretekov 12HOD

  02.07.2023
 • cca 12.00: Vyhlásenie výsledkov

  Štartovné


  Pre 24HOD:
 • pri platbe do 31.03.2023: 30,- €
 • pri platbe do 15.06.2023: 40,- €
 • pri platbe od 16.06.2023: 50,- €
 • na mieste v deň pretekov: 70,- €

  Pre 12HOD:
 • pri platbe do 31.03.2023: 20,- €
 • pri platbe do 15.06.2023: 25,- €
 • pri platbe od 16.06.2023: 30,- €
 • na mieste v deň pretekov: 50,- €

  Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK76 7500 0000 0040 2795 3651, var. symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť, ani prepísať na inú osobu.

  Prihlášky


  Do súťaže sa možno prihlásiť len on-line na stránke organizátora.
  Zloženie členov družstva je ľubovoľné bez rozdielu pohlaví a veku. Pre 12HOD môžu byť max. 2-členné, pre 24HOD max. 4-členné. Každý člen družstva sa registruje individuálne a do poznámky uvedie názov družstva.

  Kategórie


 • JEDNOTLIVCI: Bez vekových kategórií, len kategórie ŽENY a MUŽI.
 • DRUŽSTVÁ: Bez kategórií.

  Pokyny k súťaži


  Preteky začínajú v sobotu 01.07.2023. o 10.00 pre 24HOD a o 12.00 pre 12HOD odkrytím štartovného QR kódu. Jeho načítaním sa účastníci môžu odštartovať v ľubovoľnom čase a poradí. Počas každého kola musí účastník načítať všetky QR kódy na všetkých kontrolných stanovištiach okruhu. Za úspešne ukončené kolo sa považuje len kolo, v ktorom má účastník načítané všetky QR kódy a jeho výsledok sa zobrazí v systéme 100kom. Po ukončení kola je potrebné prihlásiť sa na ďalšie kolo a po tomto úkone možno odštartovať na ďalšie kolo v ľubovoľnom čase opätovným načítaním štartového QR kódu.
  Kolo, ktoré je dokončené po ukončení pretekov, (o 24.00 – 12HOD a 10.00 – 24HOD ), sa nepovažuje za celé. V tomto prípade sa počíta vzdialenosť na poslednom kontrolnom bode, z ktorého bol riadne odoslaný QR kód. Víťazom sa stáva účastník z najvyšším počtom dokončených kôl. V prípade ich zhodného počtu rozhoduje dosiahnutá vzdialenosť v poslednom, nedokončenom kole. V prípade takejto zhody rozhoduje celkový čas jazdy (súčet časov všetkých dokončených kôl a čas po posledný QR kód).
  Jazdiť možno ako na 100 km, tak aj na 200 km trati, pričom prvá sa počíta za jedno a druhá za dve kolá. Ak účastník prejde 200 aj 100 kilometrovú trať, okrem iného splní podmienku zisku zlatej 100kom medaile. Súčasne môžete teda zabojovať aj o túto výzvu.
  Upresnenie pokynov bude súčasťou spoločnej inštruktáže uvedeného v časovom harmonograme. Pre účastníkov nie je zabezpečený nocľah, ani občerstvenie na trati.
  Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá. Trať pretekov prechádza z prevažnej časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati.
  Na celej trati je zakázané vzájomné tlačenie, ťahanie, ťahanie motorovými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla.
  Smer jazdy a trať je striktne daná (viď mapu, možnosť načítania GPX trate). Žiadna odchýlka od danej trate nie je povolená a bude penalizovaná. Na trati je niekoľko traťových komisárov, ktorí robia námatkové kontroly na trati.
  V prípade porušenia vyššie uvedených pokynov budú hriešnici z pretekov vylúčení.
  Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu.  Všetky dôležité informácie nájdete na stránke organizátora.
 • keyboard_arrow_up