Propozície


Termín: 23.09.2023
Miesto: Eurovea (Pribinova ulica), nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika
Čas podujatia: 10:00 - 18:00 hod.
Štart behu:
10:00 hod. – 4 km beh + nordic walking (štart a cieľ Eurovea)
14:00 hod. – 10 km beh (štart a cieľ Eurovea)

Beh mamy s dcérou


V rámci 4 km behu bude opäť vytvorená podkategória, "Beh mamy s dcérou", ktorou by sme radi podporili rodinnú súdržnosť a ešte viac previazali generačné puto medzi mamami a dcérami a ocenili ich spoločný športový výkon. Sme zvedaví, či to budú mamy, ktoré k účasti na pretekoch privedú svoje dcéry alebo naopak. BONUSOM od nás je zvýhodnené štartovné 30 Eur na dvojicu.

Trať: dve disciplíny – 4 km a 10 km


Obe disciplíny budú štartovať vlnovým štartom tak, aby bol štart pre vás čo najkomfortnejší. Ide nám najmä o bezpečnosť, plynulosť a dostatok miesta na trati. Detailný rozsah jednotlivých časových vĺn/koridorov zverejní organizátor pred štartom behu. Počas vypĺňania registračného formulára si nezabudnite vybrať príslušnú štartovú vlnu podľa času svojej disciplíny. Koridor bude otvorený maximálne pre 500 účastníčiek. Ak bude niektorý z koridorov naplnený, prihláste sa do ďalšieho. Účastníčky „Nordic Walking“ žiadame zaradiť sa a nahlásiť sa na záver posledného koridoru s označením „D“, aby nedošlo počas pretekov ku kolízii s bežiacimi účastníčkami. Ďakujeme.

10 km – výsledný čas:
Štart 14:00
A – do 55 minút (tempo do 5:30 min/km)
B – 55 - 60 minút (tempo od 5:30 do 6:00 min/km)

Štart 14:15
C – 60 - 65 minút (tempo od 6:00 do 6:30 min/km)
D – nad 65 minút (tempo nad 6:30 min/km)

4 km – výsledný čas:
Štart 10:00 A – nad 29 minút (tempo nad 7:15 min/km
Štart 10:40 B – 26 - 29 minút (tempo od 6:30 do 7:15 min/km)
Štart 11:20 C – 24 - 26 minút (tempo od 6:00 do 6:30 min/km)
Štart 12:00 D – do 24 minút (tempo do 6:00 min/km)

Účastnícky limit: Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 3500 prihlásených bežkýň s riadne zaplateným štartovným, 500 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia a nejde do voľného predaja. Celkový účastnícky limit je 4 000 bežkýň. Za riadne prihlásenú sa považuje účastníčka až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy jej systém pridelí štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

Registrácia a štartovné


on-line do 20.09.2023 do 18:00 na tomto odkaze
osobne
 • vo štvrtok: 21.09.2023 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)
 • v piatok: 22.09.2023 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)
 • v sobotu: 23.09.2023 od 08:00 do 12:00 hod. (Eurovea) (najneskôr 2 hodiny pred štartom disciplíny)

  Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. Svoju registráciu si môžete skontrolovať v štartovej listine priamo na tejto stránke.

  Štartovné:
 • 18,- € pri zaplatení do 31.07.2023
 • 22,- € pri zaplatení od 01.08.2023 do 23.09.2023
 • 35,- € pre dvojicu v rámci kategórie Beh mamy s dcérou v rámci 4 km behu.

  Časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na dobudovanie športovej časti vybraného športového ihriska v Bratislave v rámci 10. ročníka projektu dm šport zóna. Viac informácií o projekte dm šport zóna a realizácii ihrísk v minulých rokoch nájdete na web stránke podujatia.

  Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.08.2022 má pretekárka možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

  Možnosti platenia štartovného:
 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov v hotovosti alebo kartou

  Kategórie a vekový limit


  Ženy:
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1984 – 2007/2011)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1964 - 1973)
 • Ž60 – vek 60 – 69 rokov (rok narodenia 1954 - 1963)
 • Ž70 – vek 70 a viacej rokov (rok narodenia 1953 a skôr)

  Vyhlasovanie výsledkov


  Ž absolútne poradie:
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1984 – 2007/2011)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1964 - 1973)
 • Ž60 – vek 60 – 69 rokov (rok narodenia 1954 - 1963)
 • Ž70 – vek 70 a viacej rokov (rok narodenia 1953 a skôr)

  Upozornenie na vekový limit:
  Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 4 km je 12 rokov, t. j, ročník narodenia 2011 a skôr.
  Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 10 km je 16 rokov, t. j, ročník narodenia 2007 a skôr.

  Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel – Eurovea, Bratislava (presné miesto bude upresnené spolu s technickou mapou podujatia):
 • vo štvrtok 21.09.2023 od 12:00 do 19:00 hod.
 • v piatok 22.09.2023 od 12:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu 23.09.2023 od 08:00 do 12:00 hod.
  (najneskôr 2 hodiny pred štartom disciplíny)

  Štartový balík zahŕňa:
 • štartový balíček s množstvom darčekov od partnerov podujatia,
 • štartové číslo s menom(pri prihlásení sa a zaplatení štartového poplatku do 31.08.2023)
 • občerstvenie na trati behu (platí pre beh na 10 km),
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • medailu po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,
 • možnosť využiť aktivácie partnerov počas podujatia,
 • možnosť bezplatne sa zúčastniť pravidelných štvrtkových ženských SHEruns tréningov

  Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

  Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

  Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk
  a následne na bratislavamarathon.sk. Pretekárky budú vo výsledkovej listine zaradené v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu príslušnej štartovej vlny po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

  Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  Vecné ceny: Prvé tri ženy v celkovom poradí v každej z disciplín, vrátane vekových kategórií, získajú vecné ceny. Vecnými cenami oceníme aj prvé tri ženy v celkovom poradí Nordic walking.

  Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa podľa technickej mapy podujatia.

  Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba..

  Kompletné propozície nájdete na stránke organizátora.
  Titulná fotografia: dm-zenskybeh.sk
 • keyboard_arrow_up