Kalendár podujatí

Medzinárodné dni cyklistiky - Ncup juniori


Propozície

Termín a miesto konania:
1. etapa: 12.7.2024 - štart 16:00 hod. Tlmače – Hronské Kľačany – Tlmače (11,5 km)
2. etapa: 13.7.2024 - štart 10:00 hod. Podhájska – Trávnica – Podhájska (115,5 km)
3. etapa: 14.7.2024 - štart 10:00 hod. Podhájska – Beša – Podhájska (115,5 km)

Pravidlá

Cyklistické preteky „61. ročník Medzinárodných dní cyklistiky“ sú registrované v UCI kategórii 2.Ncup - Stages - Class Nations' Cup pre kategóriu MJ. Preteky sú organizované podľa pravidiel UCI a pravidiel SZC.
Preteky sa uskutočnia od piatku 12.7.2024 do nedele 14.7.2024 a pozostávajú z troch etáp:
1. etapa, Tlamče – Hronské Kľačany – Tlmače (časovka) 11,5 km
2. etapa, Podhájska – Trávnica – Podhájska 115,5 km
3. etapa, Podhájska – Beša – Podhájska 115,5 km


Preteká sa za plnej cestnej premávky. Všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinní akceptovať pokyny Polície SR, rozhodcov a usporiadateľov.
Počas 1.etapy, 12.07.2024, v čase od 14:00 do 20:00 hod, úplná uzávierka cesty II/564 v úseku trate etapy.
Počas 2.etapy, 13.07.2024, v čase od 10:00 do 13:30 hod, bude doprava na cestách III/1493, II/511, III/1657, II/580 v úsekoch trate etapy, pri prejazde peletónu priebežne riadená / regulovaná za asistencie Polície SR a dobrovoľníkov organizátora.
Počas 3.etapy, 14/07/2024, v čase od 10:00 do 13:30 hod, bude doprava na cestách II/580, III/1657, II/511, III/1493 v úsekoch trate etapy, pri prejazde peletónu priebežne riadená / regulovaná za asistencie Polície SR a dobrovoľníkov organizátora.
Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neručí za vzniknuté škody účastníkom (pretekárom, doprovodu), ani nimi spôsobené.
Počas podujatia môžu byť vytvorené fotografie a videozáznamy, ktoré môžu byť zverejnené v televízii, na webových stránkach SZC / CK Spartak Tlmače, v spravodajstve a na iných sociálnych sieťach.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo nevyhnutných zmien v tomto rozpise.

Prihlášky

Preteky sú zaradené v kategórii UCI 2. NCup a sú otvorené pre pretekárov kategórie juniori. Preteky sú súčasťou kalendára UCI Nations' Cup. Na pretekoch môžu štartovať pretekári narodení v rokoch 2006 a 2007 (kategória junior).
Maximálny počet pretekárov za jeden team je 6. Minimálny počet pretekárov v jednom teame je 4. Celkový maximálny počet pretekárov je organizátorom stanovený na 150.
V súlade s článkom 2.14.040 UCI predpisov sa udeľujú nasledujúce body pre UCI Men Junior Nations' Cup poradie:
 • Etapy: 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bodov pre prvých šesť pretekárov
 • Celkové individuálne poradie: 30, 25, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bodov pre prvých dvadsať pretekárov.
  Prihláška musí byť podaná oficiálnym spôsobom prostredníctvom ENROLMENT FORM.

  Podmienka účasti

  Podmienkou účasti pre pretekárov a doprovod je platná licencia na rok 2024 vydaná príslušnou federáciou združenou v UCI.
  Každý zahraničný účastník je povinný mať uzavreté cestovné poistenie platné pre pobyt v Slovenskej republike počas celých pretekov.

  Mechanické vozidlá a neutrálna pomoc

  Poradie mechanických vozidiel bude určené na technickej porade. Čísla na mechanické autá sa budú vydávať po predložení platnej licencie federácie na rok 2024.
  Pre prvú, druhú a tretiu etapu je zabezpečená neutrálna pomoc vo forme troch mechanických vozidiel organizátora.
  V prvej etape organizátor povoľuje používať teamové mechanické vozidlá.

  Štartové čísla a snímacie čipy

  Štartové čísla budú vydávané dňa 12.7.2024 od 10:00 do 12:30 kancelárii pretekov.
  Čipy budú vydávané spolu so štartovým číslom a musia byť umiestnené na pravej nohe prednej vidly.
  Po skončení pretekov je družstvo povinné vrátiť všetky čipy časomeračom. Za každý nevrátený čip bude účtovaná čiastka 100€.

  Podpisové hárky

  Každý pretekár je povinný sa vlastnoručne podpísať do podpisových hárkov pred štartom každej etapy. Hárky budú vystavené v priestore štartu. Ukončenie podpisovania je stanovené na 10 minút pred štartom etapy.

  Súťaž jednotlivcov podľa času

  Víťazom pretekov sa stane pretekár s najnižším súčtom časov zo všetkých troch etáp vrátane časových bonifikácií a prípadných časových trestov, ktoré sú tiež zohľadnené. Zlomky sekúnd zaznamenané počas časovky (1. etapa) sa berú do úvahy. V prípade rovnosti časov sa postupuje podľa článku 2.6.015.
  Vedúci pretekár obdrží žltý dres s logom sponzora, v ktorom je povinný pretekať v nasledujúcej etape.

  Súťaž o najlepšieho vrchára

  Víťazom súťaže o najlepšieho vrchára sa stane pretekár najvyšším súčtom bodov získaných na vrchárskych prémiách. Každá prémia sa boduje 5-3-2-1 bod. V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa článku 2.6.017.
  Víťaz súťaže bude vyhlásený po skončení pretekov .
  Na trase pretekov sú nasledujúce vrchárske prémie (HP/VP):
  2. etapa:
 • 2. kolo 44,3 km
 • 2. kolo 66,7 km
 • 3. kolo 82,6 km
 • 3. kolo 105,0 km

  3. etapa:
 • 2. kolo 48,6 km
 • 2. kolo 71,1 km
 • 3. kolo 86,9 km
 • 3. kolo 109,4 km

  V prípade rovnosti bodov v celkovom poradí platia nasledujúce kritériá v poradí, až kým sa pretekári neoddelia:
  1. počet prvých miest v stúpaniach najvyššej kategórie;
  2. počet prvých miest v stúpaniach v ďalšej nižšej kategórii atď.;
  3. celková klasifikácia jednotlivcov podľa času

  Súťaž o najaktívnejšieho pretekára

  Víťazom súťaže o najaktívnejšieho pretekára sa stane pretekár najvyšším súčtom bodov získaných na rýchlostných prémiách. Každá prémia sa boduje 3-2-1 bod. V prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa článku 2.6.017.
  Víťaz súťaže bude vyhlásený po skončení pretekov.
  Na trase pretekov sú nasledujúce rýchlostné prémie (RP):

  2. etapa:
 • 2. kolo 56,6 km
 • 3. kolo 94,9 km

  3. etapa:
 • 2. kolo 58,8
 • 3. kolo 97,1 km

  V prípade rovnosti bodov v celkovom poradí platia nasledujúce kritériá v poradí, až kým sa pretekári neoddelia:
  1. počet etapových víťazstiev;
  2. počet víťazstiev na rýchlostných prémiách
  3. celková klasifikácia jednotlivcov podľa času

  Teamová súťaž

  Celkové poradie teamov sa vypočíta na základe denného tímového poradia (na základe súčtu 3 najlepších pretekárov z rovnakého tímu každý deň). V prípade rovnosti sa tímy oddeľujú súčtom miest získaných ich tromi najlepšími pretekármi na príslušnej etape.
  V prípade rovnosti v tímovom celkovom poradí sa uplatňujú nasledujúce kritériá podľa UCI predpisu 2.6.016:
  1. Počet prvých miest v dennom tímovom poradí.
  2. Počet druhých miest v dennom tímovom poradí.
  3. atď.

  Bonifikácie

  V súlade s článkom 2.6.019 budú uplatňované časové bonifikácie podľa nasledujúcich podmienok:
 • rýchlostné prémie: 3" - 2" - 1"
 • cieľ druhej a tretej etapy: 10" - 6" - 4"
  Žiadne bonifikácie sa neudeľujú v prvej etape.

  Kompletné propozície nájdete na stránke Slovenského zväzu cyklistiky.
 • keyboard_arrow_up