Logo: Oravský cyklomaratón

Oravský cyklomaratón

01.07.2017
6. kolo - Slovenský pohár XCM
4. kolo - Žilinská ŽupaTour
Beh
Dolný Kubín (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára
Dátum konania:
sobota 1. 7. 2017

Miesto:
Dolný Kubín

Prihlásenie/registrácia:
Na prihlásenie máte niekolko možností (použite prosím iba jednu):
 • Cez internet - online na tomto odkaze:
  na pretek sa môžete prihlásiť do 29. 6. 2017 do 24:00 hod. Treba si overiť, či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.
  Číslo účtu v tvare IBAN: SK65 1100 0000 0029 2289 3350, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol: identifikačný kód, ktorý získate po zaregistrovaní.
 • Osobne:
  Ak vám nevyhovuje prihlasovanie online a platenie štartovného cez homebanking/internetbanking, môžete sa prihlásiť a zaplatiť štartovné v hotovosti na týchto miestach:
  – PISOSPORT, Ul. S. Nováka 2194, Dolný Kubín

Pri prezentácii (Penzión Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín):
 • v piatok 31. 6. 2017 od 17.00 do 19.20 hod.
 • v sobotu 1. 7. 2017 od 07.00 do 08.30 hod. pre Dlhú trať a od 07.00 do 9.30 hod. pre Krátku trať a trať "Do pohody".

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlášky.
Pri prezentácií si vyzdvihnete štartovné číslo s čipom a štartovný balíček.

Štart:
 • 9.00 hod. - Dlhá trať
 • 10.00 hod. - Krátka trať a trať "Do pohody"

Štart preteku bude na námestí P. O. Hviezdoslava, v miestach, kde sa prechádzal najväčší básnik slovenského národa.

Trate:
 • Dlhá trať (80 km) - maratón (B)
 • Krátka trať (43 km) - polmaratón (C)
 • "Do pohody" (25 km) - štvrťmaratón (D)

Štartovné:
- pre prihlásených od 11. 6. 2017 – 15 € bez možnosti dokúpenia suveníru.
V cene štartovného je štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť sprchy a umytia bicykla po dojazde do cieľa, účasť na tombole, sprievodný program. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku, nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.
V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie, sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Ceny:
 • Finančné odmeny obdržia prví traja na Krátkej trati a prví traja na Dlhej trati bez rozdielu kategórie.
 • Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii.
 • Cenu mesta Dolný Kubín obdržia prví pretekári z Oravy na Krátkej trati a na Dlhej trati (okrem trate "Do pohody") a tiež prvé ženy z Oravy na Krátkej trati a na Dlhej trati (okrem trate "Do pohody").
 • Vecné ceny obdržia aj najlepší traja Oravci na Dlhej trati a 10-ti najlepší Oravci na Krátkej trati.
 • Vyhodnotené budú aj Oravské baby.
 • Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi účastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch, body však budú započítané do série SLOVAK XCM TOUR 2017 a série Žilinská župa TOUR 2017.


StopTime:
Platí najmä pre cyklistov na Dlhej trati (nepredpokladáme, že niekto z Krátkej trate využije StopTime, o trati "Do pohody" ani nepíšeme :-)). Pri otočke do druhého kola na Medzihradnom je StopTime 3:30 hodiny od štartu, tzn. že po 12:30 hod. už pretekár nebude pustený do druhého kola. Druhý StopTime je na druhej občerstvovačke v Malatinej v druhom kole 5:30 hodiny od štartu, tzn. že po 14:30 hod. už budú na tomto mieste pretekári stiahnutí z trate.

Viac informácií sa dozviete na stránke: oravskycyklomaraton.sk/propozicie.