MTBIKER odporúča Kompava Beh Zdravia Skalica
Sme mediálnym partnerom akcie.
Miesto
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina

Dátum
• 30.6.2017 (piatok)

Trať
• 9 km beh (100% asfalt), Kúpalisko – Kamenná búda a späť
• 3 km Nordic Walking (100% asfalt), Kúpalisko smer Kamenná búda po 1,5 km otočka a späť

Štart
• 17:00 hod. (areál kúpaliska)

Štartovné
• 6,00 € ( štartovné číslo, pitný režim počas preteku od f. Kompava, kupón na 10% zľavu na nákup športovej výživy Kompava počas preteku, tombola, DARČEK)
-pretek je meraní čipovou technológiou Race-Result

Platba
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii (bez nároku na darček a bonusové služby)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii

Účet
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia (príklad: 1.1.1980 = 01011980)

Prihláška
online prihláška

Upozornenie
Prihlásený pretekár s uhradeným štartovným do 25.6.2017 získava pri prezentácii darček.

Prezentácia
• 15:00-16:30 hod. (areál kúpaliska)

Kategórie do bodovania seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
• rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z -ženy

Ceny
• každý pretekár v cieli obdrží diplom + bude zaradení do tombole o vecné ceny

Občerstvenie
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
- HypoFit -silný antioxidačný hypotonický nápoj
- EnergoFit -rehydratačný energetický nápoj
• počas bežeckého preteku 1x občerstvovacia stanica ( cieľ), voda, HypoFit (na otočke Kamenná búda)

Viac informácií nájdete na stránke: h-triathlon.sk/beh-zdravia.
keyboard_arrow_up