Podmienky pridávania inzerátov
» Inzercia je zdarma a je určená pre verejnosť. Ak si obchodník s cyklistickým tovarom, klikni sem.
» Pridávaj inzerát len raz a do správnej kategóriie.
» Používaj jasný a stručný názov a popis, aby bol Tvoj inzerát lepšie vyhľadateľný.
» Môžeš pridať až 10 fotografií - každá musí byť vo formáte JPG s veľkosťou nanajvýš 2 MB.
» Zadaním inzerátu preberáš plnú zodpovednosť za obsah inzerátu.
» Inzerát je možné kedykoľkek zmazať tlačidlom pri inzeráte, inak bude zmazaný po uplynutí platnosti inzerátu.
» Naraz môžeš mať aktívnych maximálne 10 inzerátov.
» Duplicitné a nevhodné inzeráty budú zmazané a Tvoje konto môže byť zrušené alebo zablokované.

Ak už máš MTBIKER účet, najprv sa prihlás a potom pokračuj v pridávaní inzerátu.
Ak ešte nemáš MTBIKER účet, bude Ti pri pridávaní inzerátu vytvorený na základe zadaných údajov.
Pridaj inzerát
kto uvidí Tvoje kontaktné údaje
Ak by si chcel pridať viac fotiek naraz, použi CTRL pri výbere fotiek. Povolených maximálne 9 doplňujúcich fotiek pre jeden inzerát!
koľko bude inzerát zobrazený

Filtrovanie

do
Pridať inzerát