O nás
Žijeme cyklistikou telom aj dušou

Všeobecné podmienky

Táto stránka existuje aby slúžila komunite cyklistov a nadšencov outdooru na Slovensku. Chceme, aby stránka bola miestom, kde si všetci nájdu všetky informácie, ktoré o svojom hobby potrebujú a aby mali priestor na komunikáciu s rovnako zameranými ľuďmi. Stránku môžu navštevovať a čítať jej obsah všetci. Na využívanie komunitných funkcií stránky a online nakupovanie je potrebné, aby návštevníci boli prihlásení do svojho užívateľského konta. Tieto všeobecné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom tejto stránky a registrovanými používateľmi tejto stránky.

1. Základné informácie

 1. Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť MTBIKER.shop s.r.o., 225, Hrádok 916 33, Slovensko, IČO: 52770222 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“).
 2. Táto stránka je prístupná z viacerých domén: www.mtbiker.sk, www.mthiker.sk, www.mtbiker.cz, www.mthiker.cz, www.mtbiker.shop, www.mtbiker.at, www.mtbiker.hu, www.mtbiker.de, www.mtbiker.pl, www.mtbiker.ro, www.mtbiker.si a prípadne aj ďalších národných domén. Na rôznych doménach môže mať stránka rôznu jazykovú verziu a rôznu funkcionalitu.
 3. Na plné využívanie tejto stránky je nevyhnutné, aby si návštevníci vytvorili užívateľské konto. Toto konto umožňuje návštevníkom používať služby uvedené v článku 3. Vytvorenie a správa (prevádzkovanie) konta je bezplatné. V rámci stránky sa užívateľské konto môže označovať aj ako účet alebo profil.

2. Uzatvorenie zmluvy k užívateľskému kontu

 1. K vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe zo strany prevádzkovateľa dochádza na základe zmluvy medzi návštevníkom stránky a prevádzkovateľom. K vytvoreniu užívateľského konta môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch:
  1. pri registrácii na stránke formou priameho vytvorenia užívateľského konta cez formulár dostupný v hlavičke stránky,
  2. pri vytvorení objednávky v e-shope v súlade s Obchodnými podmienkami,
  3. pri pridaní inzerátu do sekcie bazár,
  4. pri registrácii na akciu v sekcii kalendár.
 2. Návštevník odsúhlasením týchto všeobecných podmienok slobodne a vážne vyjadruje svoju vôľu uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom, na základe ktorej dôjde vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a jej ukončenie sa riadi článkom 7.
 4. Návštevník sa uzatvorením zmluvy stáva registrovaným užívateľom.

3. Služby poskytované prevádzkovateľom

 1. Prevádzkovateľ poskytuje registrovaným užívateľom množstvo služieb, ktoré nie sú pre ostatných (neregistrovaných) dostupné. V závislosti od jazykovej a obsahovej verzie stránky to môžu byť nasledovné služby týkajúce sa obsahu stránky:
  1. Možnosť hodnotenia článkov, diskusných príspevkov, komentárov, fotografií, akcií, výjazdov a ďalšieho obsahu v rámci stránky,
  2. Možnosť pridávania komentárov pod články, inzeráty, produkty, akcie, výjazdy zverejnené na tejto stránke,
  3. Možnosť prispievania do diskusného fóra vrátane nahrávania fotografií,
  4. Možnosť pridávania inzerátov do sekcie bazár.
  5. Možnosť pridávania záznamov z tréningov v sekcii Výjazdy a porovnávania svojich výkonov s komunitou v sekcii Rebríčky,
  6. Možnosť naplánovania, uloženia a zdielania trás v sekcii Cyklotrasy,
  7. Možnosť prihlasovania sa na vybrané akcie v sekcii Kalendár a možnosť indikovať participáciu na akciách.
 2. Okrem služieb týkajúcich sa obsahu stránky poskytuje prevádzkovateľ aj služby týkajúce sa nakupovania v e-shope prevádzkovateľa:
  1. Zákaznícke konto so zoznamom všetkých objednávok užívateľa, vrátane ich aktuálneho stavu, možnosti vrátenia a reklamácie tovaru a možnosti kontaktovania zákazníckej podpory,
  2. Možnosť vytvárať nákupné zoznamy pre jednoduché ukladanie žiadaných produktov a sledovanie ich dostupnosti,
  3. Vernostný systém, ktorý odmeňuje registrovaných užívateľov za ich vernosť a aktivitu na stránke vernostnými zľavami,
  4. Personalizované odporúčania a zlepšené vyhľadávanie v e-shope na základe predošlých nákupov a prehliadaného obsahu na stránke.
 3. Zoznam, funkcionalita a dostupnosť týchto služieb sa môžu v čase meniť a prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo zrušiť niektoré služby, ak ich z prevádzkových dôvodov nedokáže ďalej poskytovať.
 4. Pri poskytovaní služieb sa riadime spätnou väzbou od našich užívateľov, ale nie vždy je možné vyhovieť všetkým. Snažíme sa vždy nájsť riešenie, ktoré vyhovuje absolútnej väčšine užívateľov.
 5. Snažíme sa byť čo najobjektívnejší v našich článkoch a príspevkoch, ale každý článok a príspevok je subjektívnym názorom jeho autora a nemusí zodpovedať názoru prevádzkovateľa.

4. Údaje uložené v užívateľskom konte

 1. Prevádzkovateľ pre potreby poskytovania služieb (ako sú uvedené v článku 3 vyššie) spracúva rôzne druhy údajov registrovaných užívateľov, z ktorých niektoré sú osobnými údajmi. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana súkromia a osobných údajov.
 2. Medzi údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva patria:
  1. Emailová adresa, ktorá je základným unikátnym identifikátorom užívateľa,
  2. Bežné osobné a kontaktné údaje, ak nám ich užívateľ poskytne,
  3. IP adresa a cookies,
  4. Komentáre, diskusné príspevky, inzeráty, fotografie, hodnotenia, výjazdy a iné príspevky, ktoré užívateľ na stránku pridal,
  5. Objednávky a reklamácie uskutočnené cez užívateľské konto,
  6. Nákupné zoznamy, ktoré užívateľ vytvoril,
  7. Produkty, diskusné príspevky, články a inzeráty, ktoré si užívateľ prezeral,
  8. Užívateľské nastavenia konta.
 3. Registrovaný užívateľ môže prezerať údaje uložené v jeho užívateľskom konte v nastaveniach konta. V tejto sekcii môže užívateľ meniť svoje kontaktné údaje a nastavenia súkromia, notifikácii a ďalších parametrov stránky a konta.
  1. Užívateľ môže namietať, respektíve odmietnuť spracúvanie údajov pre potreby služieb uvedených v článku 3.b.iii a 3.b.iv vypnutím vernostného systému, respektíve vypnutím vytvárania odporúčaní.
  2. Užívateľ môže v nastaveniach konta odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa článku 2 a zmazať užívateľské konto podľa článku 7 týchto všeobecných podmienok.

5. Pravidlá konta a povinnosti registrovaných užívateľov

 1. Registrovaným užívateľom sa môže stať každá fyzická osoba vo veku 16 a viac rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu registrovať len po zaslaní písomného súhlasu zákonného zástupcu na adresu web@mtbiker.sk.
 2. Každá fyzická osoba môže mať v jednom čase vytvorené najviac jedno užívateľské konto.
 3. Ľubovoľný obsah, ktorý registrovaný užívateľ pridá na stránku, môže byť odstránený prevádzkovateľom ak spĺňa jeden alebo viac z nasledujúcich znakov:
  1. Príspevok má vulgárny, rasistický, extrémistický alebo inak neznášanlivý obsah alebo podtón,
  2. Príspevok svojim obsahom porušuje alebo nabáda k porušovaniu zákonov,
  3. Príspevok obsahuje alebo odkazuje na pornografický obsah,
  4. Príspevok porušuje autorské práva tretej osoby,
  5. Príspevok má reklamný charakter alebo ide o spam,
  6. Príspevok obťažuje iných registrovaných užívateľov a tí tento príspevok nahlásia alebo označia ako nekvalitný či ofenzívny.
 4. Všetky články, videá, fotografie, diskusné príspevky, komentáre a iné materiály nahraté na stránku užívateľmi sú ich názormi a nie názormi prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah týchto materiálov, ani za škody ani ujmu, ktoré môžu vzniknúť zverejnením týchto materiálov na stránke.
 5. Všetky články, videá, fotografie, diskusné príspevky, komentáre a iné materiály pridané na túto stránku musia byť prejavom osobnosti registrovaného užívateľa, autorským dielom registrovaného užívateľa, alebo k nim musí mať registrovaný užívateľ adekvátnu licenciu. V prípade porušenia autorských, osobnostných alebo základných ľudských práv (najmä práva na ochranu súkromia, práva na ochranu osobnosti alebo práva na ochranu osobných údajov) tretej osoby môžeme od registrovaného užívateľa požadovať náhradu za škody, ktoré nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky prípadne vzniknú v súvislosti s uplatnením nárokov tretej osoby dotknutej protiprávnym konaním registrovaného užívateľa.
 6. Prevádzkovateľ nie je schopný proaktívne kontrolovať identitu užívateľov ani všetok obsah, ktorý pridávajú na stránku. Registrovaní užívatelia majú preto nástroje na to, aby škodlivý a protiprávny obsah nahlasovali prevádzkovateľovi, ktorý ho následne zo stránky môže odstrániť.
 7. Jednotlivé sekcie stránky môžu mať vlastné pravidlá, ktoré dopĺňajú tieto pravidlá a povinnosti a užívatelia sú povinní sa nimi riadiť pri prispievaní do daných sekcií.
 8. Zoznam pravidiel a povinností sa môže časom meniť, dopĺňať a spresňovať v záujme ochrany duševného vlastníctva, reflektovania zmien v zákonoch a reflektovania potrieb komunity.
 9. Porušenie týchto pravidiel a povinností môže mať za následok dočasné alebo trvalé obmedzenie poskytovania niektorých služieb pre užívateľa v porušení. V opakovaných alebo závažných prípadoch má prevádzkovateľ právo ukončiť zmluvu (zablokovať alebo zmazať užívateľské konto) alebo blokovať prístup návštevníka na stránku.

6. Autorské a licenčné dojednanie

 1. Pridaním diskusného príspevku, článku, inzerátu, komentáru, výjazdu, fotografie alebo iného materiálu na túto stránku nám pre prípad, ak by mal byť takýto výstup predmetom duševného vlastníctva ako registrovaný užívateľ udeľuješ nevýhradnú licenciu na použitie diela (t. j. príslušného výstupu predstavujúceho predmet duševného vlastníctva), a to za nasledujúcich podmienok:
  1. spôsob použitia diela podľa ust. § 19 ods. 4 písm. c) a f) Autorského zákona (t. j. zaradenie do databázy a uvedenie diela na verejnosti),
  2. v neobmedzenom rozsahu (podľa § 67 Autorského zákona),
  3. po celý čas trvania majetkových práv autora k dielu,
  4. bez nároku na finančnú odplatu (za protihodnotu v tejto súvislosti považujeme Tvoju možnosť používať funkcie tohoto webu),
  5. so súhlasom autora na udelenie sublicencie tretej osobe a s tým, že
  6. sme oprávnení rozhodnúť o odstránení diela z nášho webu a ostatných platforiem v prípade, ak porušuje pravidlá podľa článku 5.
 2. Udelená licencia sa vzťahuje aj používanie na ďalších webových stránkach a sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram) a iných platformách (YouTube kanály) patriacich prevádzkovateľovi.
 3. Pokiaľ diskusný príspevok, článok, inzerát, komentár, výjazd, fotografia, audio vizuálny záznam alebo iný materiál, ktorý si pridal na túto stránku nie je autorským dielom, resp. predmetom duševného vlastníctva, berieš pri zohľadnení vyššie uvedeného na vedomie, že pridanie takéhoto príspevku na túto stránku zodpovedá Tvojmu súhlasu s použitím prejavu Tvojej osobnosti, resp. osobnej povahy spôsobom zodpovedajúcim účelom a cieľom, pre ktoré prevádzkujeme túto stránku  (viď úvodu týchto podmienok). Zachovávanie obsahu a logická nadväznosť v rámci diskusií sú pre dosiahnutie týchto cieľov kľúčové, a preto pridaním príspevku súhlasíš s tým, aby všetky (pokiaľ to bude možné) Tvoje príspevky po obsahovej stránke ostali na našom webe zachované aj potom, ako sa rozhodneš odstrániť svoje užívateľské konto, avšak už len v anonymizovanej forme, to znamená tak, aby sa nedali spojiť s Tvojou osobou, respektíve s identitou, ktorú si si na našom webe vytvoril.

7. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, je možné ukončiť kedykoľvek prostredníctvom sekcie Nastavenia účtu kliknutím na tlačidlo Zmazať konto.
  1. Po potvrdení zmazania konta prevádzkovateľ odstráni všetky osobné údaje užívateľa (s výnimkou osobných údajov spracúvaných na iný účel ako na správu užívateľského konta) a odstráni prepojenie medzi obsahom, ktorý užívateľ na stránku pridal a jeho užívateľským kontom.
  2. Prevádzkovateľ nie je schopný automatizovane odstrániť osobné údaje užívateľa v prípade, že sa nachádzajú v obsahu (texte), ktorý na stránku užívateľ samostatne pridal. Užívateľ má právo kedykoľvek po ukončení zmluvy požiadať o odstránenie osobných údajov zo stránky formou emailu na web@mtbiker.sk, kde identifikuje konkrétny obsah, ktorý obsahuje jeho osobné údaje.
  3. Prevádzkovateľ má lehotu 30 dní na odstránenie osobných údajov zo záloh.
 2. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom,  môže prevádzkovateľ jednostranne ukončiť v prípade opakovaného alebo závažného porušenia pravidiel konta a/alebo povinností registrovaného užívateľa (v zmysle článku 5.) zo strany registrovaného užívateľa.
keyboard_arrow_up