MTB - XCDátum:
22.7.2017, sobota

Miesto:
Jaklovce, Pytliakova krčma (za čerpacou stanicou Pumpa)

Organizátor:
obec Jaklovce, obec Kojšov, obec Veľký Folkmar, Únia žien slovenska

Prezentácia:
v areáli Pytliakovej krčmy od 8:00 do 9:45 pre dlhú trať, resp. do 10:45 pre krátku trať

Štart:
pred Pytliakovou krčmou o 10:00 dlhá trať, 11:00 krátka trať, od 11:15 detské preteky

Cieľ:
futbalový
štadión v Jaklovciach (cca 750 m od miesta štartu, trasa návratu k
Pytliakovi bude vyznačená). Na štadióne bude možnosť sprchovania a umytia bicyklov.

Trate:
dlhá 46,5 km, prevýšenie 1600 m, 70 % lesné cesty, zvážnice, lúky, 20 % single, 10 % asfalt
krátka 26 km, prevýšenie 900 m
detská na okruhu na spôsob cyklokrosu v dĺžke cca 650 m/kolo, počet kôl bude samozrejme stúpať v závislosti od vekovej kategórie, najmladšie deti (kat. 1, do 6 rokov) len po rovine v priestore štaru-cieľa.

Prihlasovanie:
prihlásiť
sa môžte predom pomocou priloženého formulára - kliknete, otvoríte,
vyplníte požadované údaje, odošlete; alebo v deň pretekov osobne pri
prezentácii.

Online prihlasovanie bolo ukončené! Prihlásiť sa môžte už len v deň pretekov osobne pri prezentácii.

Štartovné:
pre vopred prihlásených s úhradou štartovného na účet organizátora do 9.7.2017 je cena 10.-EUR;
od
10.7.2017 a v deň pretekov 15,- EUR.
Pre detské kategórie 2 až 5 je štartovné 3,- EUR, kategória 1 zdarma (prihlásenie a platba možná len v deň pretekov pri prezentácii).
Číslo účtu: SK21 0900 0000 0051
2898 5593, ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare
DDMMRRRR (napr. pre 21. apríl 1977 uvediete 21041977). Po
prihlásení/odoslaní prihlasovacieho formulára a úhrade štartovného na
účet si prosím skontrolujte svoju prihlášku a priradenie platby cez
tento link, zoznam prihlásených:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DKN0vpv2zHckvVXVUxtZm9Fq7BCVHWT4gisL-1wEbcc/edit#gid=533259331
V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného prosím píšte na j.bicigel@gmail.com. V
cene štartovného je občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli a pre
predom prihlásených s úhradou štartovného na účet aj malý darček.

Kategórie:
pre krátku trať
juniori 16 - 18 rokov
ženy od 19 rokov
muži od 19 rokov

pre dlhú trať
muži 19 - 39 rokov
muži 40 - 49 rokov
muži 50 - 59 rokov
ženy od 19 rokov

detské kategórie
1. deti do 6 rokov
2. 7 - 8 rokov
3. 9 - 11 rokov
4. 12 - 15 rokov
5. dievčatá

Podmienky účasti:

100 % stav bicykla a zdravotný stav pretekára, certifikovaná cyklistická prilba riadne upnutá na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú potrestaní diskvalifikáciou a ich štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole. Trať je vhodná LEN pre horský bicykel (na veľkosti kolies nezáleží), deti v kategórii 1. (do 6 rokov) môžu štartovať aj na odrážadle. 

Záverečné ustanovenia:

Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom počas konania podujatia a ani za škody nimi spôsobené. Všetci účastníci sa musia správať športovo a v rámci svojich možností umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich bezpečne predbehli. Mimo vyznačených občerstvovacích staníc je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad - prázdne tuby od gélov, obaly od tyčiniek, bidóny, šupky od banánov a podobne. Porušenie tohto bodu sa trestá diskvalifikáciou pretekára a vylúčením jeho štartového čísla z losovania v tombole. Ak účastník z akýchkoľvek dôvodov opustí trať, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode, ako ju opustil, v opačnom prípade bude diskvalifikovaný (DSQ).
keyboard_arrow_up