Kráľovský MTB maratón

calendar_today 17.08.2019
format_list_numbered 4. kolo - Východ MTB Liga
format_list_numbered 5. kolo - Mountain Bike Spirit Tour
sell MTB - maraton
place Granč - Petrovce (Slovensko)
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča Kráľovský MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
XII. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách.
Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%.


Termín:
17. august 2019 (sobota)

Miesto:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872’/E 20°48.666′)

Trate:
„80ka“ maratón (80 km/3050 m)
„50ka“ polmaratón (48 km/1650 m)
„28ka“ (28 km/650 m) – pre pretekárov bez licencie SZC

Kategórie:
MD – Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
SD – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
VD – Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)
W2D – Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón)
ŽD – Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)
KtK – Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)
JrK – Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
JaK – Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
MK – Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
SK – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
VK – Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)
W2K – Muži (veteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)
ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
LK – Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)
EE – Elektrobicykle, krátka trasa (polmaratón)
M25 – Muži od 15rokov a viac trasa 25ka
Ž25 – Ženy od 15rokov a viac trasa 25ka
F – Family – rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka
Babe KING Race (BKR)- kategórie:
do 6rokov
od 7-8rokov
od 9-10rokov

Prihlášky:
Prihláška na stiahnutie
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line
E-mail: info@kralovskymaraton.sk

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Baby King Race.

Štartovné:
Pre účastníkov Baby KING Race štartovné 1,-EUR
Family – rodič a dieťa do 15 rokov trasa 25ka štartovné jednotné 30,-EUR
(zaplatene do 31.7.2019 s pamätným suvenírom)

Pre všetky kategórie jednotné (okrem BKR a Family) 18,-EUR do 30.6.2019
(s pamätným suvenírom).

Pre všetky kategórie jednotné (okrem BKR a Family) 22,-EUR
od 1.7.2019 do 31.7.2019 (s pamätným suvenírom).

Pre všetky kategórie jednotné (okrem BKR a Family) 25,-EUR
od 1.8.2019 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne.
Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 25,-EUR.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.
Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne.
Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 25,-EUR.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.
Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare VS: ID kód pretekara , PAY by square, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.
Úhrada štartovného – zahraniční účastníci:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: ID kód pretekara
Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia:
16.08.2019 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00
17.08.2019 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:30 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.

Podmienky účasti na pretekoch:
Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!
Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis – FaxCopy. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od spoločnosti FaxCopy, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up