Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára
Sliezsky Vrchár 2012

Prvý ročník cyklo pretekov "Sliezsky vrchar" sa uskutoční dňa 2.6.2012 na trase príjazdovej cesty z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom. Na 7km trati v krásnom prostredí nastúpate 665m.

 

Usporiadateľ: Horský hotel Sliezsky dom & Trade Crew s.r.o.
Termín: 2.6.2012
Veliteľ trate: Daniel Vričan
Zdravotné zabezpečenie: HZS Vysoké Tatry
Prihlášky: elektronicky na: recepcia@sliezskydom.sk alebo v deň preteku
Informácie: www.sliezskydom.sk, tel: +421 911 882 879
Ubytovanie: Horský hotel Sliezsky dom, email: recepcia@sliezskydom.sk
Cena pre pretekárov 25€/os/ubytovanie s raňajkami
Štartovné: 15,00€ /pri registrácii po 20.5.2012 a v deň pretekov/
12,00€ /pri registrácii do 20.5.2012/
Účet pre zasielanie poplatku 2629142056/1100, do popisu platby uviesť meno pretekára. Pri
registrácii v deň pretekov bude štartovné vyberané v hotovosti.
V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a pre všetkých pretekárov darček od Sliezskeho domu.
Účasť: obmedzená, max 100 pretekárov
Program: 13:00: prezentácia v Sanatóriu Dr. Guhra n.o., Tatranská Polianka
14:45: výklad trate
15:00: štart, rampa Tatranská Polianka
17:00: vyhodnotenie pretekov, tombola a zábava pri živej hudbe do rána
Trať: „7-ka“ : štart: rampa, Tatranská Polianka /1005 m/
cieľ: horský hotel Sliezsky dom /1670 m/
Kategórie:
JUNIORI (Jr) – chlapci od 15 do 18 rokov
JUNIORKY (JaK) – dievčatá od 15 do 18 rokov
MUŽI (M) - muži od 19 do 39 rokov
ŽENY (Z) - ženy od 19 do 39 rokov
SENIORI (S) - muži od 40 rokov
ŽENY SENIORKY (ZS) - ženy od 40 rokov
Podmienky:
Dobrý zdravotný stav, úhrada štartovného, cyklistická prilba je povinná počas celého preteku.
Pretekár nesmie svojvoľne zasahovať a upravovať štartovné číslo a je povinný ho mať
umiestnené na predpísanom mieste. Pretekári sú povinní rešpektovať usmernenia organizátora
preteku. Preteky sa konajú za každého počasia. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné
nebezpečenstvo. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a
na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny
trate, prípadné jej skrátenie a úpravy v časovom harmonograme.