Podjavorinský cyklistický klub a mesto Stará Turá
usporiadajú 8. kolo cyklistických pretekov CPV Masters
časovka jednotlivcov do vrchu.

Všeobecné ustanovenia


Dátum a miesto 09. 08. 2020, / Nedeľa /, Mesto Stará Turá, Mestský úrad
Riaditeľ pretekov Marián Stančík Hurbanova 130/13 Stará Turá: tel.0911311125
mail:podjavorinskyck@gmail.com
Tajomník pretekov Ing. Aleš Drápal, Nové Mesto nad Váhom: tel.0911311162
mail:podjavorinskyck@gmail.com
Zdravotná služba Profesionálny zdravotný záchranár v mieste štartu s mot. voz.
Hlavný rozhodca Rozhodcov na preteky deleguje komisia rozhodcov SZC.

Technické ustanovenia

Prihlášky :
S licenciou SZC elektronicky cez stránku SZC -Uzávierka prihlášok 05.8.2020 do 15:00 hod. !
Bez licencie na mail : podjavorinskyck@gmail.com


Kancelária pretekov : Papraď, Kultúrny dom

Prezentácia (platba):POZOR 08.08.2020 v mieste štartu pretekov jednotlivcov v obci Papraď od 7:30 do 8:45 a od 11:00 do 12:00.

Trať pretekov : Stará Turá, Hlavina Štátna hranica. dĺžka 11 km prevýšenie cca 400 m max.sklon 15%


Účasť na pretekoch podmienená: dobrým zdrav. stavom a súhlasom s podmienkami štartu, čo potvrdí každý pretekár osobne svojím podpisom do št. listiny.

Kategórie a čas štartu : Štartuje sa v minútových intervaloch, štart prvého pretekára o 10.00
poradie štartov: kategórie hobby Masters G, F, E, Ženy Masters B ,A ,C, Ženy
Elite, Juniori, Masters D C B A, Muži B.

- v kategórii hobby môže štartovať každý, kto nevlastní žiadnu licenciu SZC a má chuť si vyskúšať svoje sily a športovo si zasúťažiť s priateľmi. Pozor na termín registrácie!!!


Podmienka účasti : Masters Muži + Ženy, Muži B, Ženy ELITE licencia SZC + celoročné štartové číslo MRC 2020.
Juniori - licencia SZC a štartové číslo, pridelené v Slovenskom pohári SZC.
Ak si pretekár štartové číslo neprinesie z rôznych dôvodov (zabudol a pod.), organizátor mu poskytne náhradné štartové číslo.

Štartovné : 10.-€ : kategórie Muži B, Masters A, B, C, D
5.-€ : Masters E, F, G, Ženy ELITE, Ženy Masters A, B,C
2 -€ : Juniori
5 -€ : Hobby

Vyhodnotenie a ceny : Všetky kategórie14:00 pred Mestským úradom v Starej Turej, medaily.
V prípade nedostavenia sa pretekára na slávnostnú dekoráciu víťazov, (prví traja v každej
kategórii), stráca pretekár právo na cenu.

verejné preteky – neregistrovaní cyklisti / Hobby / :vyhodnocované kategórie
od 18r. – 29 r. muži ženy medaily
od 30 r. – 39 r. muži ženy medaily
od 40 r. – 49 r. muži ženy medaily
od 50 r. – a viac. muži ženy medaily


Záverečné ustanovenia
Všetci účastnici sú povinní dodržiavať nariadenia hlavného hygienika SR o ochrane pred Covid 19 platné k danému dátumu uskutočnenia predmetného podujatia .
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti v kancelárii pretekov:-vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),-pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť.

● preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu
● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na
hlave.Pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky v plnom rozsahu.
● usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.


● Trať bude od 10:00 hod uzavretá, pretekári vracajúci sa z trate, ktorí riadne neodštartovali, budú diskvalifikovaní!!!
● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere a nerešpektujúci pokyny organizátorov, budú diskvalifikovaní !! Pretekári rozjazďujúci sa po 10:00 na trati pretekov budú diskvalifikovaní .


V Starej Turej: 21.07.2020 Schválil :

Marián Stančík Ing. Dušán Krkoška v.r.
riad. pretekov ŠTK SZC

MERIDA ROAD CUP 2020 - časovka do vrchu

09.08.2020
Cesta - časovka
Stará Turá (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára