Nastavenie pruženia - točítka s otáznikom

Nastavenie pruženia - točítka s otáznikom

Minule sme si povedali niečo o základnom nastavení pruženia na vašom horskom bicykli. Dnes sa do toho zavŕtame hlbšie a vidlicu s tlmičom doladíme vďaka nastaveniu odskoku a kompresií.

Kúpili ste si nový bike a pozeráte s otáznikom v očiach na tie všetky koliečka na vidlici a tlmiči? Nevadí, aj ja som kedysi dlhú dobu po výmene vidlice váhal s jej nastaveniami. Či som točil tam či tam, necítil som nejaký významný rozdiel v chode. Po čase mi to ale vŕtalo v hlave a tak som sa s tými točítkami začal viac hrať a študovať na internete v akých podmienkach terénu a pri akom štýle jazdy ako ktorú kompresiu nastaviť. Vyzerá to ako hotová veda, ale ak budete mať pruženie dobre nastavené, garantujem vám oveľa väčší pôžitok z jazdenia.Pravá noha - pruženie


Nechcem zbytočne rozoberať celý ten mechanizmus, čo sa ako a kedy deje vo vašej vidlici a tlmiči, je to individuálne v závislosti od rôznych výrobcov, ich modelov a jednotlivých ročníkov. Stačí ak pochopíte vzájomné pôsobenie síl pôsobiace v jednotlivých častiach vidlice. Základom každej vidlice a tlmiča je pružné médium, ktorá kladie odpor voči stláčaniu.To môže byť tvorené pružinou z ocele či titánu alebo tlakom vzduchu, štandartne sa nachádza v ľavej nohe vidlice. Obyčajne je pružina citlivejšia na menšie nerovnosti ako vzduch a rovnako má lepší priebeh zdvihu, ktorý lineárne narastá pri zväčšujúcom sa zatlačení. Nevýhodou je, že je ťažšia a zvykne viac znečisťovať mazací olej vo vonkajších nohách vidlice. Predpätie pružiny upravuje v malej miere stlačenie pružiny v prvej časti zdvihu, čo o niečo zväčšuje silu potrebnú na jej zatlačenie, respektíve zmenšuje SAG – o ňom sme si povedali v minulom článku Nastavenie pruženia - základ komfortu a kontroly

Vzduchové komory v dnešných dobách pozostávajú minimálne z dvoch samostatných komôr – pozitívnej a negatívnej. Pozitívna komora je tá v ktorej pri stláčaní vidlice narastá tlak a tak kladie odpor proti stlačeniu = pruží. Jej oponentom je negatívna komora, ktorá má za úlohu vytvoriť rovnováhu síl v úvode zdvihu vidlice a tak napodobiť lineárny chod pružiny. Tlak v nej pri stláčaní naopak klesá, zvyčajne je tlakovaná spolu s pozitívnou komorou automaticky pomocou rôznych vyrovnávacích systémov. Priebeh zdvihu týchto komôr nie je lineárny, charakteristická je koncová progresivita, ktorá sa dá u súčasných modelov vidlíc upraviť objemovými vložkami upevnenými na uzávere vzduchovej komory.?Aby pri doraze vidlice nedochádzalo k nárazu vnútornej nohy s vonkajšou vo vnútri, umiestňujú výrobcovia na dno vonkajších nôh elastomerovú podložku. Toľko pravá noha.

Ľavá noha - tlmenie


V útrobách ľavej nohy vidlice je komplikovanejší systém kompresnej patróny. Tá je potrebná hlavne kôli kroteniu chodu vidlice, čo je možné vďaka kontrole prietoku oleja v patróne. Ak by totiž vo vidlici pôsobila iba rozpínavá sila pružiny ľavej nohy, vidlica by ľudovo povedané kopala do rúk, teda by ju každá nerovnosť po stlačení vystreľovala von silou závislou od tuhosti pružiny alebo tlaku vzduchu a odskakovala by od nerovností ako basketbalová lopta. Umožňuje teda kontrolu nad pružením a celkovo jazdou. Práve tento negatívny jav vieme skrotiť nastavením prietoku odskoku (R- Rebound) a kompresií (C- Compression).Odskok - základ kultivovaného chodu


Odskok (R) je záležitosťou jazdcových osobných preferencií, štýlu jazdy a geometrie rámu - niekto to rád rýchlejšie, niekto zase tak akurát. Treba skúšať a vnímať ako sa vidlica správa. Úplne zatvorený resp. úplne otvorený odskok však je pre väčšinu jazdcov pocitovo nepríjemný. Prvý extrém - úplne zatvorený odskok spôsobuje, že vidlica sa po stláčení vracia aj pár sekúnd, nestíha tak reagovať pri jazde na ďalšiu nerovnosť a prakticky tlmenie zhoršuje reakciu pruženia. V druhom prípade zas tlmenie vôbec neúčinkuje a koleso po väčšom prepružení dáva spätný ráz do rúk či nôh, čoho prejavom je odlepenie sa kolesa od podkladu, a tým pádom zhoršená kontrola nad bicyklom.

Dobrý začiatok pre nastavenie odskoku hmotnostne priemerného bikera je presný stred rozsahu vidlice či tlmiča - z tejto základnej polohy treba pár kliknutiami doladiť rýchlosť rozťahovania tak, aby sa koleso po návrate zo stlačenia neodlepilo od terénu a pocitovo bol návrat primerane rýchly. Rôzny výrobcovia nastavenie polôh odskoku označujú rôzne - zajačik a korytnačka, plus a mínus a počet celkových klikov na rôznych vidliciach sa tiež líši. Nastavovanie je väčšinou na spodnej časti pravej nohy vidlice. Väčšina modelov v súčasnosti ponúka len jedno nastavenie odskoku a konkrétne ide o jeho nízkorýchlostnýokruh (LSR) , vysokorýchlostný (HSR) okruh býva od výroby interne prednastavený a len u pár modelov je možné doladiť ho externe. V niektorých ojedinelých prípadoch dokonca tento okruh (HSR) chýba, čo je však zvyčajne len záležitosť low-end vidlíc a tlmičov.Kompresie – doladenie podľa terénu


Čo sa týka kompresie (C) lacnejšie verzie sa uspokoja s nastavením troch polôh tlmenia nízkorýchlostnej kompresie (LSC) vidlice, podobne ako na vzduchových tlmičoch - otvorená poloha, stredné tlmenie a uzavretá poloha. Najvyššie modely zvyčajne ponúkajú možnosť jemnejšie doladiť jednu z týchto polôh. Tieto nastavenia sú využiteľné napríklad pri dlhších stúpaniach ak by sa vám zdalo, že sa vidlica nechcene pohupuje, teda v situáciách keď je príliš aktívna a je to nežiadúce. ?Vidlice v najvyššej výbave určené na agresívnejšie jazdenie (all-mountain, enduro, freeride) s cenovkou aj okolo 1000€ majú na sebe aj nastavovanie vysoko rýchlostnej (HSC) a nízkorýchlostnej kompresie (LSC). Systém nastavovania a počet klikov je znova od rôznych výrobcov a modelov individuálny, väčšinou sú to dve modré koliečka na vrchu pravej nohy. Ich točením sa pomaly uzatvára kompresný okruh v patróne (LSC) resp. predpätie pružiny uzatváracej jeho okruh (HSC) a tým redukuje prietok oleja, čo robí vidlicu tuhšou v stlačení zdvihu. Je to práve vďaka špecifickým terénnym podmienkam, kedy je žiadané mať chod vidlice viac pod kontrolou.

Kompresie - pár príkladov


Pruženie s vyšším zdvihom sa na hladkom zvlnenom traili správa niekedy až moc aktívne, prudké klesania v spojení s prílišným zanorením vidlice môžu nechcene zmeniť geometriu bicykla a posunúť vaše ťažisko príliš dopredu, skoky a dropy môžu spôsobovať chod pruženia na doraz, ako hlboko a s akou ľahkosťou sa pruženie zanorí keď narazíte do koreňa alebo ako sa bike pohupuje pri pedálovaní a pod. Takéto situácie by vám mohli spôsobiť mrhanie energie vďaka zanáraniu sa, nepríjemný pocit od priebehu chodu pruženia, alebo dokonca aj nečakané vyhodenie z bicykla. Samozrejme väčšinou je nemožné nastaviť pruženie na celú dĺžku trailu, keďže sa terénne podmienky menia, ale vieme si pruženie naladiť tak, aby nás vačšina situácií neprekvapila. Taktiež ak disponujete vzduchovou vidlicou a zdá sa vám že chodí moc do zdvihu alebo na dorazy a po dofúknutí vzduchu je zase necitlivá, kompresie vám pomožu nastaviť vidlicu citlivú a pritom trochu skrotiť jej chod. Čiže kompresiami dokážeme urobiť vidlicu ešte citlivejšiu.Aký je rozdiel medzi vysokorýchlostnou (HSC) a nízkorýchlostnou (LSC) kompresiou?


Ako ich názov napovedá, jedna sa otvára pri vysokej rýchlosti stláčania vidlice a druhou zase preteká olej už pri menších impulzoch od predného kolesa a ovplyvňuje hlavne pomalšiu jazdu. Skúsme ich teda zjednodušene opísať aby sme ich vedeli nastaviť.

Nízkorýchlostná kompresia je vlastne zanorenie pruženia keď tlačíte na bicykel (napríklad vlastnou hmotnosťou,) ďalej vplyv brzdenia na pruženie, prejazd miernych hladkých vĺn alebo dier atď. Pruženie absorbuje vašu váhu naproti ťažisku pôsobiaceho v pomalom pohybe. To umožňuje, že keď krútite pedálmi v miernom teréne, tak sa zbytočne moc nehúpete v polovici zdvihu vplyvom vašej hmotnosti a hmotnosti bicykla. Na druhej strane čím viac zatiahnete nízkorýchlostnú kompresiu, tým viac sa zníži citlivosť na malé nerovnosti. Takže ak idete rýchly, hladký terén, alebo chcete obmedziť pohupovanie v stúpaní, pridajte si pár klikov, ale zase nie moc aby ste neprišli o citlivosť.Vysokorýchlostná kompresia je potrebná, keď narazíte na koreň, kameň alebo pri zoskoku a pruženie sa musí rýchlo stlačiť, aby absorbovalo náraz. Bez nej by pri každom väčšom náraze pruženie chodilo na koniec zdvihu alebo by sa jednotky pruženia stláčali extrémne rýchlo čo by znova zhoršovalo kontrolu pri jazde. Platí však pravidlo, že úplne otvorená vysokorýchlostná kompresia môže prepustiť olej tak ľahko, že sa rôzne nastavenie nízkorýchlostnej kompresie neprejaví, preto treba obe ich vzájomné nastavenie skúšať s rozumom aby bolo pruženie dostatočne aktívne a využívalo svoj zdvih primerane k obtiažnosti terénu resp. Vašim požiadavkám.

Ako začať?


Takže pri pružení začnite s nastavením SAGu, čo vo väčšine prípadov znamená správne nastavenie tlaku vzduchu (prípadne predpäia pružiny). To všetko pri minimálnom nastavení kompresií (C) tlmenia. Potom nastavte tlmenie odskoku tak, aby vidlica neodskakovala. To sú 2 základné nastavenia a z veľkej časti budú stačiť väčšine na úvod.

Ďalej nasleduje vysokorýchlostná kompresia (HSC) do polohy, v ktorej bude kultivovane krotiť chod na veľkých prekážkach/dropoch a nakoniec nízkorýchlostná kompresia (LSC) k obmedzeniu zanárania sa pri pedálovaní a brzdení. Na vzduchových vidliciach a tlmičoch bez externého nastavenia vysokorýchlostnej kompresie je vhodné ladiť využívanie koncovej časti zdvihu pomocou objemových vložiek do komory, ktoré pri rovnakom základnom tlaku zabezpečia vyššiu progresiu v koncovej časti zdvihu a tak sa Váš tlmič či vidlica nedostane tak ľahko k dorazu ani po väčšom nepodarenom skoku.

Na záver dodám len jedno - ak vaše pruženie týmito nastaveniami disponuje, experimentujte. Veľa ľudí si kúpi vidlicu, tlmič či komplet bike v top výbave so všetkými možnými nastaveniami a jazdia tak ako ich kúpia, čo je ich škoda a mrhanie peniazmi pretože práve možnosť prispôsobenia je tá najväčšia výhoda. Tak klikajte, skúšajte a hlavne jazdite!

Za pomoc a konzultáciu by som chcel poďakovať Mirovi Vrábelovi, alias Lapierrovi.

Obsah s podobnou tematikou:
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up25thumb_down comments 7 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Slepé vetvy v histórii MTB: Vidlica Headshok/Fatty

Slepé vetvy v histórii MTB: Vidlica Headshok/Fatty

Odpružené vidlice na bicykloch Cannondale si razia svoju vlastnú cestu už takmer tri desaťročia. Jednonohú vidlicu Lefty pozná asi každý, no jej vzniku predchádzali vidlice Headshok. Pamätáte si ešte na ne?
Test: Montážny stojan Super B TB-WS30 - servis na vysokej úrovni

Test: Montážny stojan Super B TB-WS30 - servis na vysokej úrovni

Ponúka výrobca Super B stabilný a dobre prevedený stojan, do ktorého sa oplatí zainvestovať?
Lepím, lepíš, lepíme alebo aj nie

Lepím, lepíš, lepíme alebo aj nie

Poznáte to, mlieko strieka, nervy tečú a hlavou lietajú myšlienky, má to vôbec význam? Reč je o konverzii na bezdušový systém.
keyboard_arrow_up