Originálny príspevok sa nachádza na GPSforum.sk. Všetky uploady máp sú v zmysle dohody NLC a GPSForum umiestnené na serveroch spravovaných GPSFórom.sk. Ich umiestnenie inde je podľa vyššie spomínanej dohody zakázané. Ku každému uploadu sú pribalené licenčné podmienky v tomto znení:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LICENČNÉ PODMIENKY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zdroj dát: © NLC Zvolen, platnosť k 1.8.2009

Tento produkt z dát NLC vytvoril lacop (s pomocou informácií z gpsforum.sk). Je poskytovaný bezplatne a môže byť použitý výhradne na nekomerčné účely. Podľa dohody s NLC sú miestami zverejnenia http://www.gpsforum.sk alebo web NLC. Zverejnenie na inom mieste, alebo šírenie akéhokoľvek produktu, ktorý by obsahoval dáta z tohto produktu, je možné iba po dohode s gpsforum.sk alebo NLC Zvolen. Za účelom dohody kontaktujte moderátorov gpsforum.sk.

Komerčné použitie týchto dát, alebo akejkoľvek ich časti je zakázané.
Zakázané je najmä:
. predávať dáta akoukoľvek formou ako celok či časť
. použiť dáta alebo ich časť v komerčnom produkte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nová "MAPA LESNÝCH CIEST" (jeseň ´09) - mapy a zvektorizované lesné cesty


=========================================================
UPRAVENÉ RASTROVÉ MAPY NOVÝCH LESNÝCH CIEST NA STIAHNUTIE
=========================================================

Nižšie sú ponúknuté na stiahnutie upravené rastrové mapy nových lesných ciest. Nájdete tam mapy pre použitie v PC verzii OziExplorera, mapy pre použitie v PDA-čkach alebo v mobilných telefónoch s operačným systémom Windows Mobile (OziExplorerCE) a tiež mapy pre použitie v telefónoch s operačným systémom Symbian (SmartComGPS). Podkladom boli mapy uverejnené na stránkach Národného lesníckeho centra (NLC) a zvektorizované lesné chodníky (viď príspevok nižšie).

Poznámka na úvod: Na stránkach GPSForum je popísaná aj možnosť vlastnej výroby máp lesných ciest (a nie iba týchto) pomocou rôznych nástrojov-programov na to určených. Postupy sú zverejnené v tomto príspevku: http://www.gpsforum.sk/index.php/topic,3009.0.html

Mapy uvedené na stiahnutie nižšie sú určené pre tých, ktorí nemajú ambície vyrábať si mapy sami. Alebo pre tých, ktorí uprednostňujú mapy väčších rozmerov (v pixeloch), ktoré by si vyššie spomínanými nástrojmi nedokázali vyrobiť.
====================================================
====================================================
MAPY NOVÝCH LESNÝCH CIEST PRE OZIEXPLORER
====================================================
====================================================

Mapy uvedené v tejto sekcii sú vždy v dvoch formátoch, ECW a OZFX3. OziExplorer pracuje s oboma formátmi (aj verzia pre PC, aj verzia pre Windows Mobile).

Dôležité: Mapy v ECW formáte majú krajšie podanie farieb, viditeľné hlavne u tieňovania reliéfu. Odporúčam používať v PC verzii OziExplorera. OziExplorerCE (Windows Mobile) však s nimi pracuje dosť spomalene, hlavne pri slabších procesoroch. Pre Windows Mobile v PDA-čkach a mobilných telefónoch je vhodnejší formát OZFX3.===================================================================
Mapa celého Slovenska so zvýraznenými lesnými chodníkmi (druhý najvyšší zoom)
===================================================================

lacop.gpsteam.eu


Rozmer mapy: 65536 x 34022 pixelov
Rozlíšenie: 6,8 m/pixel


DOWNLOAD vo formáte ECW (628 MB rozdelených do 3 archívov):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ecw/LC-L7_nove-Mercator_ecw.part1.rar
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ecw/LC-L7_nove-Mercator_ecw.part2.rar
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ecw/LC-L7_nove-Mercator_ecw.part3.rar

DOWNLOAD vo formáte OZFX3 (405 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ozfx3/Lesne_cesty_SK_nove-Mercator_ozf-L7.rar

V archívoch sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.


Naposledy upravil laco dňa 16.05.2010 - 18:56:34, celkovo upravené 4 krát.

16.05.2010 - 18:39:35
00
.... pokračovanie


========================================================================
Sedem máp rozdeleného Slovenska so zvýraznenými lesnými chodníkmi (najvyšší zoom)
========================================================================

lacop.gpsteam.eu


Kvôli veľkosti máp v najvyššom zoome je Slovensko rozdelené na 7 častí, LC1 až LC7. Susedné mapy sa vždy navzájom značne prekrývajú.

lacop.gpsteam.eu

**** MAPA LC1 ****

lacop.gpsteam.eu


Rozmer mapy: 41155 x 46895 pixelov
Rozlíšenie: 2,72 m/pixel


DOWNLOAD vo formáte ECW (397 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ecw/LC1-L8_mercator_ch_ecw.rar

DOWNLOAD vo formáte OZFX3 (253 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ozfx3/LC1-L8_mercator_ch_ozf.rar

V archívoch sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.
**** MAPA LC2 ****

lacop.gpsteam.eu


Rozmer mapy: 32853 x 48084 pixelov
Rozlíšenie: 2,74 m/pixel


DOWNLOAD vo formáte ECW (439 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ecw/LC2-L8_mercator_ch_ecw.rar

DOWNLOAD vo formáte OZFX3 (278 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ozfx3/LC2-L8_mercator_ch_ozf.rar

V archívoch sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.
**** MAPA LC3 ****

lacop.gpsteam.eu


Rozmer mapy: 43066 x 35071 pixelov
Rozlíšenie: 2,78 m/pixel


DOWNLOAD vo formáte ECW (451 MB v 2 archívoch):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ecw/LC3-L8_mercator_ch_ecw.part1.rar
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ecw/LC3-L8_mercator_ch_ecw.part2.rar

DOWNLOAD vo formáte OZFX3 (284 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ozfx3/LC3-L8_mercator_ch_ozf.rar

V archívoch sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.
**** MAPA LC4 ****

lacop.gpsteam.eu


Rozmer mapy: 45007 x 34943 pixelov
Rozlíšenie: 2,75 m/pixel


DOWNLOAD vo formáte ECW (597 MB v 2 archívoch):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ecw/LC4-L8_mercator_ch_ecw.part1.rar
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ecw/LC4-L8_mercator_ch_ecw.part2.rar

DOWNLOAD vo formáte OZFX3 (366 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ozfx3/LC4-L8_mercator_ch_ozf.rar

V archívoch sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.


*
*
... mapy LC5 a LC6 budú doplnené hneď ako ich vyrobím
*
*


**** MAPA LC7 ****

lacop.gpsteam.eu


Rozmer mapy: 33254 x 48236 pixelov
Rozlíšenie: 2,80 m/pixel


DOWNLOAD vo formáte ECW (311 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ecw/LC7-L8_mercator_ch_ecw.rar

DOWNLOAD vo formáte OZFX3 (214 MB v 1 archíve):
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L8_ozfx3/LC7-L8_mercator_ch_ozf.rar

V archívoch sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.


Naposledy upravil laco dňa 16.05.2010 - 19:12:34, celkovo upravené 3 krát.

16.05.2010 - 18:42:49
00
.... pokračovanie

====================================================
====================================================
MAPY NOVÝCH LESNÝCH CIEST PRE SmartComGPS (SYMBIAN)
====================================================
====================================================


Z mapy lesných ciest zahŕňajúcej celé Slovensko je vyrobených 8 čiastkových máp lesných ciest pre SmartComGPS (formát OGF2). Mapy majú názvy LC1, LC2, ... LC8, pokrývajú celé Slovensko a vzájomne sa prekrývajú s dosť veľkým presahom. Na obrázku nižšie je ukážka máp v programe SmartComGPS v zoome 100% a 200%.

lacop.gpsteam.eu


Rozdelenie Slovenska na 8 máp so vzájomným presahom:
Rozlíšenie máp je 6,6 m/pixel.

lacop.gpsteam.euDOWNLOAD máp vo formáte OGF2:

LC1 - Košice, Prešov, Bardejov, Michalovce (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC1-L7_OGF2.rar

LC2 - Košice, Prešov, Poprad, Rimavská Sobota (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC2-L7_OGF2.rar

LC3 - Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin, Banská Bystrica (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC3-L7_OGF2.rar

LC4 - Rožňava, Rimavská Sobota, Banská Bystrica (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC4-L7_OGF2.rar

LC5 - Žilina, Trenčín, Banská Bystrica (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC5-L7_OGF2.rar

LC6 - Trenčín, Banská Bystrica, Nitra (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC6-L7_OGF2.rar

LC7 - Trnava, Nitra, Komárno (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC7-L7_OGF2.rar

LC8 - Bratislava, Trenčín, Nitra, Komárno (SmartComGPS)
http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty-L7_ogf2/LC8-L7_OGF2.rar

V archívoch sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.


Naposledy upravil laco dňa 17.05.2010 - 14:42:12, celkovo upravené 3 krát.

16.05.2010 - 18:43:19
00
..... pokračovanie


==============================================
ZVEKTORIZOVANÉ NOVÉ LESNÉ CESTY NA STIAHNUTIE
==============================================

Nižšie sú ponúknuté na stiahnutie nové zvektorizované lesné cesty. Podkladom pre vektorizáciu bola rastrová transparentná vrstva lesných ciest, ktorú pre Gpsfórum vygenerovalo Národné lesnícke centrum (NLC).

lacop.gpsteam.eu


Oproti už cca 18 mesiacov starým zvektorizovaným lesným cestám prinášajú tieto výhody:

- čiary lesných ciest už nie sú prerušené na miestach, kde boli na originálnej mape rôzne nápisy alebo značky (drobné prerušenia sú iba u vedľajších lesných ciest a lesných chodníkov iba v miestach, kde sa križujú s hlavnými lesnými cestami a u lesných chodníkov naviac tam, kde sa križujú s vedľajšími lesnými cestami alebo s vyznačenými líniami hrebeňov)
- pribudli zvektorizované lesné chodníky (asi najväčší prínos)

------------------------------------------------------------------------
Slovensko je rozdelené do šiestich zvislých pruhov, lc1 až lc6.

lacop.gpsteam.eu


------------------------------------------------------------------------
DOWNLOAD
Zvektorizované lesné cesty a chodníky vo formáte PLT si môžete stiahnuť tu:
http://lacop.gpsteam.eu/vektory/LC_nove-PLT.rar
V archíve sú pribalené aj licenčné podmienky pre použitie zvektorizovaných lesných ciest v zmysle dohody s NLC.
------------------------------------------------------------------------

Načo sú takéto zvektorizované lesné cesty dobré? Napríklad na to, aby sme si mohli doplniť už existujúce vlastné turistické mapy, ktoré zvyknú byť na lesné cesty dosť chudobné, alebo niekedy aj dosť nepresné. Postup, ako si doplniť obyčajnú turistickú mapu o čiary lesných ciest a chodníkov pridám neskôr na toto miesto.

Ukážka takto doplnenej mapy:
lacop.gpsteam.eu


Naposledy upravil laco dňa 16.05.2010 - 19:00:21, celkovo upravené 1 krát.

16.05.2010 - 18:48:49
00
:bow: :bow: :bow: laco, super práca, klobúk dole :muscle:
16.05.2010 - 19:00:17
00
síce nie som GPS fanda, ale toto je iná káva :o :clap:
16.05.2010 - 21:06:51
00
Super :y: , ale prečo je to tak hnusne rozmazané (antialiasing) ? Pôvodný "štýl" bol viac sexy...

Prílohy:

lesne_cesty.jpg
lesne_cesty.jpg 66.02 KiB thumb_up0thumb_down

17.05.2010 - 12:37:59
00
Podla mna lepsiu kvalitu obrazku, nez originalna NLC mapa z http://lvu.nlcsk.org/LC, poskytuje cache, ktoru sme zaciatkom roka z NLC ziskali. V nej su hrubky/farby/texty upravene s ohladom na co najlepsiu citatelnost na displeji.
www.gpsforum.sk
Pozrite si http://cmaps.gpsteam.eu/index_svk.html a porovnajte si mapove zdroje (kliknut na nenapadne + vpravo) NLC_SK a NLC_SK_JTSK.
To prve je nasa upravena cache a to druhe je originalna mapa.
Z nasej cache si kazdy z vas moze mapu vytvorit v takom mapovom vyreze, ako chce.
Ide to urobit prostrednictvom nastrojov MOBAC alebo SAS.Planet.
Jednoduchsi je MOBAC, navody su tu:
Animovany navod: http://gpsteam.eu/guide/MOBAC_KMZ/MOBAC_GarminKMZ.htm
Kto chce mapu pre OziExplorer a nie Garmin Custom Map, zvoli typ atlasu OziExplorer a nastavi max. velkost mapy cca 15000. Kto pouziva TrekBuddy, moze vytvorit atlas pre TrekBuddy.
Textovy navod:
http://www.gpsforum.sk/index.php/topic,3009.msg26471.html#msg26471
17.05.2010 - 13:23:02
00
Mapy s doplnenými turistickými trasami a turistickými križovatkami (rozcestníkmi).

=======================================================
Pridaním turistických značených trás a turistických rozcestníkov sa dá docieliť lepšia čitateľnosť mapy - jednoduchšie sa nám v nej orientuje, keď sa vieme oprieť o nám známe body, alebo trasy. Pokusne som vyrobil dve také mapy pre OziExplorer vo formáte OZFX3. Jednu v druhom najvyššom zoome (cca celá východná polovica Slovenska) a jednu v najvyššom zoome (oblasť KE-PO-SNV-RV). Červené, zelené, žlté a modré turistické značené trasy sú na týchto mapách pre lepšie odlíšenie vyznačené čiarkovane.

Na obrázku je ukážka mapy v najvyššom zoome v telefóne HTC HD2 (displej: 480 x 800 pixelov). Pre zariadenia s takýmto rozlíšením je mapa v najvyššom zoome vhodnejšia.

lacop.gpsteam.eu


Mapa v druhom najvyššom zoome s pridanými turistickými značkami a turistickými križovatkami - rozcestníkmi.

lacop.gpsteam.eu


Download mapy v druhom najvyššom zoome (170 MB, 31826 x 22954 pixelov, 6,79 m/pixel): http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty_L7-L8_TZT-TR/LC-tzt-tr_ozf.rar

Download mapy v najvyššom zoome (144 MB, 30666 x 15938 pixelov, 2,74 m/pixel): http://lacop.gpsteam.eu/rastre/Lesne_Cesty_L7-L8_TZT-TR/LC_L8-tzt-tr_ozf.rar

Poznámka: Linky na download sú originálne uvedené na http://www.gpsforum.sk. Licenčné podmienky sú pribalené v príslušných archívoch ako textový súbor. Ako už spomínam v poznámke v úvode prvého príspevku tejto témy, mapy si môžete vyrobiť aj sami, aj s pridanou vrstvou TZT. Viac o tom, ako na to, sa dá dozvedieť tu: http://www.gpsforum.sk/index.php/topic,3009.0.hZtml
28.05.2010 - 13:39:45
00
Laco, nemas nahodou uz tu LC5 a LC6 v max zoome hotovu?
30.05.2010 - 12:17:23
00
pointer:

Nemusis cakat na hotovu mapu, vyrob si ju cez MOBAC alebo SAS.Planet. Linky v mojom predch. prispevku.
30.05.2010 - 23:27:49
00
pointer napísal:
Laco, nemas nahodou uz tu LC5 a LC6 v max zoome hotovu?


Nemám, urob tak, ako ti radí bogi. Kvôli OziExploreru však nerob mapy väčšie ako cca 15000 x 15000 pixelov, čo zodpovedá zhruba územiu 45 x 45 km (to je celkom slušné).
31.05.2010 - 07:37:33
00
Bude aj nejaka aktualizacia LC pre GARMIn EDGE 705?
04.06.2010 - 00:36:08
00
Bude, pracujú na tom chlapci z gpsfóra. Pozri túto stránku: http://www.gpsforum.sk/index.php/topic,1599.300.html
04.06.2010 - 07:35:26
00
Oprasim temu:
zaujmavy link sa dnes objavil na b-f http://www.bike-forum.cz/forum/lesne-cesty-sr-locus

Priamo na stranke http://www.forestportal.sk/sites/ulzi/gis/public/Stranky/locus.aspx
sa daju stiahnut lesnicke mapy vo formate pre Locus a medzi nimi je aj transparentna mapa lesnych ciest.

Podla mena suboru cesty2013.sqlitedb by to aj mohla byt aktualnejsia verzia ako ta z roku 2010 generovana pre gpsteam. Podla legendy su farby lesnych ciest identicke. Rozdiel je v farebne odlisenych statnych cestach, pridanych zelezniciach a v absentujucich hrebenovych liniach.
Zatial som neskusal.
29.01.2016 - 20:22:40
04
keyboard_arrow_up