Zdravim kolegovia,
nedavno mi prisiel tento e-mail. Zaujimalo by ma, co si o tom myslite, resp. budem rad, ked si ho precitate a nad temou sa zamyslite. Netvrdim, ze je v nom vsetko 100% pravda, no za povazenie to stoji.
T.
Symbióza vlád a korporací

Josef Vít( více o autorovi > )

23.12.2010

Nedávno proběhla tiskem alarmující zpráva, že Evropská unie reguluje
používání přírodních bylin. V podstatě jde o likvidaci bylin jako
léčebných prostředků. Námitky, že byliny se používají už tisíce let,
neobstály. Podle nového zákona musí byliny projít stejnými zkouškami,
jako syntetické léky. Jenže tyto zkoušky stojí statisíce dolarů a
žádná bába kořenářka takové peníze nemá. Ani malé firmičky, zabývající
se výkupem a prodejem bylin, takové peníze nemají. Takže doba, kdy
jste si mohli koupit lipový čaj, řepík, heřmánek, mateřídoušku nebo
dobromysl, skončila. Pro příště si pacienti budou muset nasbírat
byliny sami. Zatím, než i to bude zakázáno.

________________________________

Za tímto zákonem stojí mocné farmaceutické firmy, které chtějí zakázat
byliny, protože jsou levné, nepatentovatelné a nemohou na nich
vydělávat, jako to dělají u svých léků. O cenové politice
farmaceutických firem jsem už napsal. Stejně jako o žalobě proti
farmaceutickým firmám u mezinárodního soudu v Haagu.

Pokud si někdo myslí, že je to je nějaké nedopatření, je na omylu. Je
to začátek útoku nadnárodních koncernů proti lidem na této planetě. Je
to začátek.

Pokračováním je americký zákon FDA Food Safety Modernization Act,
S510, nazývaný též Patriot Act for Food podle známého zákona, tvrdě
omezujícího lidská práva. Česky je to zákon o zákazu drobného
pěstování potravin. Tento zákon byl schválen americkým senátem dne 30.
11. 2010 poměrem hlasů 73 ku 25. Bohužel se zjistilo, že agilní autoři
do něj vložili článek, odporující americké ústavě, tak platnost byla
dočasně pozastavena. To se však rychle napraví a zákon bude platit.
Samozřejmě Evropská unie nezůstane pozadu a rychle připraví stejný
zákon i pro nás. Stejně jako to bylo s bylinami. Co to pro nás bude
znamenat?

Zákon by způsobil absurdní úřednické zatížení, které by bránilo v
obchodu malým producentům potravin, a to by mělo za následek, že
široké dodávky potravin by se přesunuly k velkým multinárodním
korporacím.

Zákon dává vládám do rukou novou moc nad právem veřejnosti pěstovat,
prodávat a převážet jakékoliv potraviny. Všichni producenti potravin
budou muset mít psaný plán bezpečnosti potravin, který bude popisovat
možná rizika a preventivní opatření prováděná na jejich kontrolu.
Možná rizika znečištění jsou voda, organické hnojivo, sběr, přepravní
zařízení a mnoho dalších. Zajímavé na tom zákonu je, že hnůj je
závadný, zatímco pesticidy a umělá hnojiva jsou považována za
nezávadná. Zajímavé, že?

Ačkoli je zákon definován jako o potravinách, tento zákon
kriminalizuje i uchovávání semen pro další výsadbu. Semena byla do
zákona vpašována na přání firmy Monsanto. Je velmi zajímavé, že obilí,
vypěstované z produkce Monsanta, je neplodné. Z jejich zrní
následující rok už žádné obilí nevypěstujete. Proto si musí rolníci
každý rok kupovat od Monsanta nové osivo.

Zákon způsobí nadměrnou zátěž drobných pěstitelů a podnikat v
potravinářství budou moci jen velcí producenti. "Toto je zákon
vytvořený pro korporace a monopoly. Je to celé o korporátní kontrole
potravin a zdraví veřejnosti," říká kanadský mikrobiolog, zkoumající
bezpečnost potravin pro zdraví. Má pravdu, jde o zdraví obyvatel
planety.

Tento tyranský zákon staví veškerou produkci potravin (ano, i to, co
si vypěstujete na své zahrádce) pod pravomoc Ministerstva pro domácí
bezpečnost. Přesně ti samí lidé, co provozují Agenturu bezpečnosti
leteckého provozu, scannery nahého těla a ohmatávací programy
cestujících. Zákon kriminalizuje uchovávání semen, čímž by z drobných
pěstitelů, kteří si schovávají svou rodinnou sadbu, udělal zločince.
Toto zjevně slouží k tomu, aby korporace jako je Monsanto, získaly
monopol nad semeny.

Firma Monsanto, která za zákonem stojí, je největším podnikatelem v
oboru. Jejich hitem jsou geneticky upravované potraviny - obilí. Po
celém světě se šíří zvěsti o nebezpečnosti geneticky upravených
potravin.

Od začátku devadesátých let probíhá testování nezávadnosti geneticky
upravených potravin. Pokusy, prováděné v Evropě, dokazovaly škodlivost
takových potravin. Ve Spojených státech se takový výzkum neprovádí
vůbec.

"Zdravá strava" ze supermarketu usmrtila krysí mláďata během tří
týdnů. Jenže už dnes velkochovy ke krmení zvířat používají
patentované, geneticky modifikované drogy a krmiva. Nebojíte se, že
dopadneme jako ta krysí mláďata?

Ale testování geneticky upravených potravin ustává. Média zesměšňují
takový výzkum a spolupracující podsvětí se neštítí ani osobních
výhrůžek. Laboratoře, provádějící výzkum, přestávají dostávat granty
na svoji činnost. Je to spiknutí vlád ve službách nadnárodních
korporací. Pro zajímavost Monsanto v minulém roce utratil 8,7 mil. USD
na boj proti povinnému označování geneticky modifikovaných potravin v
obchodech.

Agrotechnické společnosti mají právo vetovat práce nezávislých
výzkumníků. Nárok publikovat své výzkumy mají jen studie schválené
semenářskými společnostmi. Řada vědců si dělá vážné starosti ohledně
stále užších vazeb mezi vědou a komercí. Jsou přesvědčeni, že pokud
vyjádří své obavy, nebo budou klást nepříjemné otázky, jejich
instituce je propustí.

Biolog Sue Kedgley měl nápad. Doporučil zavést klinické pokusy na
lidech s využitím dobrovolníků z řad vědců a jejich rodinných
příslušníků, provozujících genetické inženýrství. Pokud jsou plně
přesvědčeni o nezávadnosti svých produktů, které vytvořili, jistě se
velmi ochotně takových testů účastní. Bohužel - žádný dobrovolník se
nenašel.

George Hemminger řekl:

"Je to absurdní. Dnes, v době krize, kdy jsou lidé nuceni pěstovat si
jídlo pro vlastní potřebu a přebytky, prodávají přátelům a sousedům.
Tento zákon reguluje, kontroluje a v konečném důsledku likviduje tyto
drobné pěstitele. ... To je pouze jeden z kroků, kterými se americká
vláda sbližuje s korporacemi. ... To vede ke zničení ekonomiky.
Pěstování vlastního jídla by mělo být stejně přirozené, jako pojídání
vlastního jídla. Korporace dělají vše pro to, aby monopolizovaly
distribuci potravin a dostaly ji pod kontrolu, zvýšily svůj zisk,
vydělaly více peněz. A jak bude tento úpadek v Americe pokračovat,
uvidíme lidi hladovět, protože si nebudou moci dovolit koupit jídlo
dodávané korporacemi".

V přijetí tohoto zákona se velmi angažovaly i další firmy. Tyto firmy
utratily přes jednu miliardu dolarů od roku 1998 k ovlivnění Kongresu.
Kromě jiných to byly:

Food Marketing Institute (Institut pro potravinový marketing) a Snack
Food Association (Sdružení rychlého občerstvení). Tyto firmy už určitě
připravují zákon, zakazující doma vařit a nutící nás jíst hamburgery.
International Bottled Water Association (Mezinárodní asociace pro
balenou vodu). Tato firma zakáže pít vodu z vodovodu a ze studánek.
Budeme muset pít jen jejich balenou vodu. Vodu z vodovodu obarví??

Že se tyto firmy snaží ovládnout trh, je přirozené. Ale spolčení
těchto firem se státem je zločinné spiknutí, které je nutno potrestat.
Vlády se pomalu, ale jistě dostávají pod kontrolu nadnárodních
korporací. Tomu by se mělo zabránit. Ale jak?

Výše zmíněný George Hemminger to formuloval slovy:"myslím, že v jistém
bodě lidé budou muset povstat a fyzicky vyhodit tyto lidi z jejich
kanceláří, aby se zastavilo to, co se děje v této zemi". (V naší zemi
se tomu říká defenestrace a je u nás velmi populární).

George Hemminger je Američan a mluvil o své zemi. Myslím ale, že jeho
slova jsou universální a platí všude, kde dochází ke srůstání
korporací a vlád. Evropská unie je toho důkazem.

Tresty za porušení zákona jsou drakonické a likvidující. Pokuta jeden
milion dolarů za každý den nebo 10 let kriminálu pro každého, kdo by
si chtěl uchovat vlastní osivo na příští rok. Zákon dává pravomoc
zatknout a uvěznit lidi prodávající okurky na farmářských trzích.

Kontaminace potravin je jejich oblíbené slovo, na které chtějí chytit
veřejnost. Nový zákon stanoví minimální bezpečnost při očištění osiva
(jednoduché oddělení semen z rostlin). Nikoho nezajímá, že malý farmář
by potřeboval 1 a půl milionu dolarů za povolené zařízení. Zemědělec,
pěstující pšenici, kukuřici a soju by potřeboval tři až čtyři a půl
milionu dolarů na tři samostatná "čistící" zařízení za účelem splnění
normy na "bezpečnost potravin". Každý farmář má tak na vybranou - buď
se zadlužit nebo porušit zákon. Výsledek je jasný - buď bude farmář
zlikvidován nebo zavřen. Buď jak buď, jeho pozemek je kmání.

Hra o bezpečnost potravin má svá pravidla. Stanovuje zemědělcům normy
tak vysoko, že nejsou schopni je splnit, zatímco pro velké podniky tak
nízké, že nemusejí nic dělat ani doplňovat. Tyto sankce jsou tak
obrovské nikoli proto, aby chránily obyvatelstvo před nebezpečnými
potravinami, ale aby se vytvořil monopol na výrobu a zpracování
potravin. Monopol musí být absolutní. Proto ta kontrola nad zemědělci,
konec výměny semen, konec ekologických farem, konec normálních hybridů
a hlavně konec demokracie. Nastane období závislosti společnosti na
velkých korporacích, kdy lidé budou muset být vděčni za geneticky
zmutované potraviny od Monsanta?

"Správná zemědělská praxe" bude zahrnovat odstranění ekologického
zemědělství tím, že odstraní hnůj, bude nařizovat GMO krmiva a
aplikací petrochemických hnojiv a pesticidů. Zemědělci tak budou
nuceni k nákupu průmyslových výrobků. Budou otroci na pozemku, tedy
budou dělat práci, proti své tisíce let staré nejlepší moudrosti.

Monsanto s pomocí americké armády vyplenily starobylé a vzácné semenné
banky v Iráku. Iráčané jsou nyní dáni zcela na milost a nemilost
Monsanta a USA o přežití. Musí zaplatit bez ohledu na ceny, jaké jsou
stanoveny pro potraviny. Oni už nesmí pěstovat své vlastní obilí, a
být svobodní lidé. Takže, bez ohledu na to, jakou formu vlády, které
mohou někdy mít, Iráčané jsou nyní zotročeni, protože kontrola nad
nimi je totální.

V Afghánistánu, lidé kupují a vysazují boby z Ameriky, které na konci
sezony nemají nic uvnitř, lusky jsou prázdné. V Ekvádoru brambory
nevyvinou oka, takže nemohou být v příští sezóně zasazeny. Splnil se
sen Henryho Kissingera - kontrolou potravin ovládat lidi.

Na celém světě lidé trpí a umírají hlady. Nový zákon zablokuje přístup
lidí k normálním semenům. Nedostatek potravin se zvýší. V této
souvislosti jsou zajímavé konspirační teorie o snižování populace na
planetě v režii NWO. Před pár lety byla publikována zpráva, že kdesi v
Grónsku byla vytvořena banka semen, ve které jsou soustředěna všechna
semena, co na světě jsou. Není to příprava na nový světový pořádek
podle představ elitářů?

Poznámka editora

19. prosince byl zákon Senátem jednohlasně schválen. Nyní bude senátní
verze sloučena s kongresovou verzí schválenou v březnu t.r. Pokud
umíte anglicky, doporučuji článek The Food Safety Modernization Act:
The US Government's Assault on "Food Freedom" z 23. listopadu t.r.

Pokud chcete pohled z druhé strany, přečtěte si What The Food Safety
Modernization Act Means To You, kde popisují zákon tak pozitivně a bez
sebemenších pochybností, že by jeden až zaplakal radostí.

Mám pocit, že jde o velmi důležitý zákon, který patrně bude znamenat
naprostou závislost všech lidí na tom, co vyprodukují obří
potravinářské komplexy. Dosud jsme "pouze" otroky bank, teď tedy
budeme ještě otroky potravinářských a GM firem. Přesto je veřejnost
ukolébana a zcela apatická. Vsadím se, že 99 lidí ze 100 nemá tušení,
o co se právě hraje. Další velké vítězství mega-zmrdích firem na
obzoru.

--
03.01.2011 - 09:14:39
00
co na to? Nuz, je to velmi smutne! Ale za vsetkym hladaj obrovske loby financnych skupin. Ide o zisky, ide o peniaze a peniaze vzdy plodili neracionalne rozhodnutia! Teda aspon z pohladu tej nezainteresovanej vacsiny.
03.01.2011 - 09:25:54
00
ani som to neprecitel cele, ctacil mi zaciatok, neviem o tom, ze by sa nejako reguloval predaj bylin, ak by sa to predsa stalo, tak si nazbieram vlastne VED SME BIKERI jazdime po prirode, nie je problem sa zohnut a natrhat si nejaku tu prhlavu :lol:
03.01.2011 - 10:00:56
00
Taktiez mi stacil zaciatok.Ale kedze som kluk z vesnice nejake tie bylinky si nazbieram sam.Ale ak by toto mali zakazat...Peniaze hybu svetom co uz.V kazdom pripade je to kus smutne.

Hlupák vyzerá ako hlupák až keď sa ako hlupák správa.

03.01.2011 - 10:11:24
00
je to smiesne. Preco by sa mali bylinky zakazat predavat? Vo väcsine liekov sa nachadzaju prave rôzne rastliny a byliny...
03.01.2011 - 10:27:42
00
Preco by sa mali bylinky zakazat predavat?

...no oni to vysvetlia nejako tak, ze to robia pre prirodu, pre jej ochranu, pre zachovanie roznych druhov bylin a hmyzu a pod ;)

To, ze sa vplyvom zvysenej spotreby chemikalii zacne rozpadat ludom pecen ...alebo zlyhavat cely imunitny system to je nezaujimave 8)
03.01.2011 - 10:38:16
00
ono by bolo najlepsie, keby ste si to precitali cele. Je tam vela vysvetlene. Nikdy nejde o priamy zakaz predaja, to by bolo velmi okate, no skor o to, ze by mali volne rastujce rastliny v lese tiez podliehat rovnakym testom ako farmaceuticke vyrobky - co stoji samozrejme peniaze, ktore nejaka babka co ich chce predat na trhu nema. Takze koniec koncov dosiahnu rovnaky vysledok. - toto podla mna este nie je aktualne, mozno v buducnosti.
Skor naraza clanok na zneuzitie genetickeho inzinierstva v polnohospodarstve, a to uz aktualne je.
03.01.2011 - 10:46:53
00
No mail je to zaujímavý, ak sa takéto niečo aj deje tak už budú mať korporácie nad nami úplnú nadvládu...

"Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride..."
John F. Kennedy

03.01.2011 - 12:04:31
00
že ťa to baví čítať takéto drísty ;)
03.01.2011 - 12:09:26
00
asi tak 8)

Hoďte se všichni pěkně do klidu a počkejte na Wolfa, který už je na cestě!

03.01.2011 - 12:21:49
00
moj nazor:
...namiesto toho ze si to cital, premyslal nad tym a potom to sem umiestnil si mohol radsej umyt a premazat bajk (alebo poupratovat doma) a urobil by si omnoho uzitocnejsiu vec... :)

https://www.strava.com/athletes/10988585

03.01.2011 - 13:01:43
00
jammin napísal:
moj nazor:
...namiesto toho ze si to cital, premyslal nad tym a potom to sem umiestnil si mohol radsej umyt a premazat bajk (alebo poupratovat doma) a urobil by si omnoho uzitocnejsiu vec... :)

tvoj nazor respektujem ale do toho, ako vyuzivam a travim cas vobec nevidis, tak nepolemizuj o uzitocnosti ci neuzitocnosti mojich skutkov :rock:
03.01.2011 - 15:08:03
00
sorry za OT:
Tidli, preprogramuj toho svojho svaba nech nebeha stale do osmicky ;) :rofl:
03.01.2011 - 16:05:48
00
Tidli napísal:
tvoj nazor respektujem ale do toho, ako vyuzivam a travim cas vobec nevidis, tak nepolemizuj o uzitocnosti ci neuzitocnosti mojich skutkov :rock:


...ja som len napisal moj nazor na ten "clanok"...nic ine som tym nechcel povedat ako len to ze je to hlupost...tot vsjo... hawgh :D

https://www.strava.com/athletes/10988585

03.01.2011 - 16:11:48
00
peniaze vladnu svetom. kazda vlada potrebuje peniaze a vela. a z vela sa da kradnut ,jednoduhsie a da sa to zamaskovat :lol: aby sa na to neprislo. jednoduche jak facka.nad vsetkym potrebuju mat kontrolu,vsade potrebuju mat svojich ludi! vsetko zakazat, ved naco su drobni zivnostnici ked niesu platcami dph. velke mega spolocnosti ktorych sucastou a tichymi spolocnikmi su aj vladny cinitelia si budu veselo zarabat velke"monopolne" peniaze. vlada bude mat peniaze z dani a "vsetci budu spokojni!!! :rock: na toto tie kurvy rozum maju :puke: (keby tak aj na obycajnych ludi mysleli)
03.01.2011 - 17:07:26
00
keyboard_arrow_up