Dnes vam ide :tmi:
24.07.2011 - 21:36:13
00
http://www.bikepro.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=23:prosime-o-pomoc
24.07.2011 - 21:54:50
00
triki napísal:
Tak ako by si mal nosiť stále so sebou osobný doklad aj na bajku,(inak pokuta)...

Po 15-tom roku zivota si povinny vlastnit doklad totoznosti, nie ho so sebou vsade nosit. Ak si myslis opak, daj link na pravny predpis. Dik.

www.bike-forum.cz/foto/detail/1884-giant-nrs-2
www.bike-forum.cz/foto/detail/2638-ghost-ert-7500

25.07.2011 - 08:05:01
00
Doklad totožnosti je majetkom krajiny, ktorá ho vydala.
Si povinný ho mať so sebou vo vzdialenosti väčšej ako 500m od miesta trvalého bydliska.
25.07.2011 - 08:06:59
00
Presvedci ma pravny predpis, nie tvoje slova. Skus este raz. Vdaka.

www.bike-forum.cz/foto/detail/1884-giant-nrs-2
www.bike-forum.cz/foto/detail/2638-ghost-ert-7500

25.07.2011 - 08:09:07
00
OP nemusis mat pri sebe. Organ ta vsak moze predviest na policajnu stanicu za ucelom zistenia totoznosti.
25.07.2011 - 09:01:39
00
V zmysle § 18 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore je policajt oprávnený požadovať preukázanie totožnosti, a to na výzvu ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona. Za doklad totožnosti sa pritom berie najmä OP, cestovný pas a rôzne druhy preukazov.
Ak osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, policajt je oprávnený ju predviesť na útvar PZ za účelom zistenia totožnosti. Zákon o OP č. 224/2006 Z. z. vo svojom ustanovení § 11 taxatívne vymenúva povinnosti občana. Tými sú:
(1) Občan alebo jeho opatrovník je povinný: a) chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím, b) požiadať príslušný úrad o vydanie nového OP do 30 dní od neplatnosti OP podľa § 10 ods. 1 písm. b), c), e) až h), c) odovzdať príslušnému úradu OP neplatný z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) až h) pri požiadaní o vydanie nového OP, d) odovzdať príslušnému úradu doterajší OP pri prevzatí nového OP pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze podľa § 7 ods. 2 písm. d), e) ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie OP príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru PZ, f) dostaviť sa na vyzvanie príslušného úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa OP s výnimkou bezvládneho občana; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého, g) uviesť v žiadosti o vydanie OP pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého, h) odovzdať neodkladne OP príslušnému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území SR, i) odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody, j) požiadať o vydanie OP najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti OP podľa § 5 ods. 6, k) požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území SR, l) ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu.
(2) Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.
V zmysle § 2 OP je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil 15. rok veku a má trvalý pobyt na území SR, ak tento zákon neustanovuje inak. Z vyššie uvedeného nevyplýva priamo povinnosť nosiť OP pri sebe a dokonca v § 14, kde sú vymenované taxatívne priestupky na úseku OP a sankcie za porušenie povinnosti, nie je pod hrozbou sankcie spojená povinnosť nosiť OP pri sebe. Občan je len povinný na vyzvanie preukázať svoju totožnosť. Oprávnenie udeliť pokutu, aj to len do výšky 33 eur, môže policajt ako verejný činiteľ pri výkone svojej právomoci tomu, kto neuposlúchne jeho výzvu, ale zistiť totožnosť môže aj sám, na základe iných skutočností a s využitím evidencie a databáz.
25.07.2011 - 09:19:57
00
Toto vsetko poznam.
Je blbe, ze tu pisu chalani, co zakon a vyhlasku nikdy neprecitali a budu tu motat hlavy dalsim, co pravne predpisy tiez necitaju. Plati to aj o zarukach v inej teme. Ak chcem nieco tvrdit, tak si to najprv prestudujem. Flujder (ci ako sa pise) si dokonca nosi so sebou pasmo na meranie vzdialenosti.

Stacilo, podme znova ku kradeziam...

www.bike-forum.cz/foto/detail/1884-giant-nrs-2
www.bike-forum.cz/foto/detail/2638-ghost-ert-7500

25.07.2011 - 09:58:01
00
BTW su stranky kde sa daju registrovat a hladat kradnute bajky..napr.http://stolenbicycleregistry.com/index.php...ale ci sa da potom nejak postupovat to neviem :?:
25.07.2011 - 10:03:55
00
Keby ste si ten predpis precitali poriadne, tak tam vidite toto:
Z vyššie uvedeného nevyplýva priamo povinnosť nosiť OP pri sebe a dokonca v § 14, kde sú vymenované taxatívne priestupky na úseku OP a sankcie za porušenie povinnosti, nie je pod hrozbou sankcie spojená povinnosť nosiť OP pri sebe. Občan je len povinný na vyzvanie preukázať svoju totožnosť.
25.07.2011 - 12:30:54
00
keyboard_arrow_up