Kliknutím prejdeš na
www.welovecycling.com
Reklama
MTBIKER odporúča ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy - 2. kolo
MTBIKER shop ponúka osobný odber zdarma na maratóne!


Termín konania:
19.5.2018 (sobota)

Miesto konania:
Dohňany – areál EPICKLUB

Trate:
Trať je potrebné si zvoliť vopred v prihláške.

Prihlasovanie:
Cez on-line systém, kde je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Uzávierka on-line prihlasovania je 14.5.2018.

Štartovné:
  • 12 € do 7.4.2018
  • 16 € do 30.4.2018
  • 20 € po 1.5.2018 a v mieste štartu

Štartovné pre kategórie kadeti, kadetky na S-maratóne je 5 €.
Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení plnej sumy štartovného.

Úhrada štartovného:
- v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu

Účet:
názov účtu: CK EPIC Dohňany o.z.
IBAN: SK61 0200 0000 0021 7377 5057
Konštantný symbol: 0308
VS: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Poznámka: Meno a priezvisko

Pre zahraničných účastníkov (mimo SR):
Platbu je možné vykonať aj v deň maratónu za cenu štartovného podľa toho, kedy ste sa prihlásili. Príklad: ak ste sa prihlásili v prvej vlne prihlasovania, kedy bolo štartovné 12 €, zaplatíte v deň konania maratónu 12 €.

Prezentácia:
- kancelária pretekov – EPICKLUB
Piatok: 18.5.2018 - od 18:00 – 21:00 hod.
Sobota: 19.5.2018 - od 7:30 – 10:00 hod. trať L - od 7:30 – 10:30 hod. trať S a M

Kategórie:


Časový rozpis pretekov:
65 km L - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 10:00 hod.
40 km M - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 11:00 hod.
16 km S - maratón – Dohňany, areál EPICKLUB, štart o 11:45 hod.

Cieľ:
Dohňany, areál EPICKLUB

Ceny pre víťazov:
Poháre a hodnotné ceny pre prvých troch v absolútnom poradí.

V cene štartovného:
Spolu so štartovým číslom a čipom ďalšie veci: cyklofľaša, tyčinka a gél Nutrend, občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje, ...)
jedlo a nápoj v cieli (mäsové alebo vegetariánske jedlo), pamätné tričko – okrem detských kategórií, časopis od vydavateľstva Sportmedia, maľovaná cyklomapa
energetický nápoj Red Bull, „umývač“ na bicykle CykloStar, kompletné zabezpečenie účastníka na trati, umývanie bicyklov, bikerské sprchy a WC, zdravotné, zabezpečenie na trati a v cieli, parkovisko bicyklov, bohatá tombola

Občerstvenie na trati:
L - maratón - 3 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND,  voda)                   
M - maratón - 2 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
S - maratón – 1 x na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje NUTREND, voda)
Pitný režim je zabezpečený iontovými nápojmi  NUTREND vodou zn. IWA.        

Parkovanie:
Bezplatné v obci Dohňany - po príjazde do obce Vás organizátori navedú na parkovacie plochy. Upozornenie: Najvzdialenejšie parkovisko je vzdialené 1500 m. Na registráciu odporúčame ísť na bicykli.

Možnosti ubytovania:
- ALEXANDRA ŠPORT HOTEL***, ul. 1. Mája 899, 020 01 Púchov
- Ubytovňa SISI, ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov
- Hotel František, Čertov 667, 020 55 Lazy pod Makytou
- Wellness & Spa hotel Čertov***, Lazy pod Makytou 1115, 020 55 Lazy pod Makytou
- Chata Alpina Čertov, Lazy pod Makytou
- Wellness hotel Javorník***, Lazy pod Makytou 646, 020 55 Lazy pod Makytou
- GARNI hotel Považská Bystrica, Kukučínova 209/24, 017 01 Považská Bystrica
- Kúpele Nimnica

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Registrácia pretekára, úhrada štartovného, písomný súhlas.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov  zodpovedá  jeho zákonný zástupca. Požadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Každý zúčastnený štartuje na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom. Každý pretekár je zodpovedný sám za seba.
5. Každý pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať pevne nasadenú na hlave počas celého preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku  majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a nie sú prenosné na inú osobu.
7. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok vo výške 10 EUR.
8. Pretek sa koná za plnej cestnej premávky a prevádzky.
9. Každý jeden účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov.
10. Trasy pretekov vedú chráneným územím. Každý účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom. Obaly z tyčiniek a gélov zobrať so sebou. V areáli je potrebné odpadky vhadzovať do pripravených vriec a nádob na odpadky.
11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane traťových kontrol s čipom.
12. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu „vyššej moci“ (živelná pohroma, epidémia, ...), štartovné sa nevracia.
13. Účastník, ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie  zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
14. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 19.5.2018 do 15:00 hod. v kancelárii pretekov.
15. Víťazi preteku/tomboly sa musia zúčastniť prebratia ceny osobne, inak strácajú nárok na cenu.
16. Každú účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. V tejto súvislosti udeľuje účastník súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovene fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v propozíciách. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií a tratí v prípade potreby.

Viac informácií nájdete na stránke: ckdohnany.sk/maraton/sk/rocnik/2018/propozicie.
Logo: ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy - 2. kolo

ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy - 2. kolo

19.05.2018
2. kolo - Slovenský pohár XCM
2. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
MTB - maratón
Dohňany (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: 1

Naspäť do kalendára