Kliknutím prejdeš na
Reklama
XI. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách.

Termín:
18. august 2018 (sobota)

Miesto:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666')

Povrch trate:
spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%

Trate:
„80-ka“ maratón (80 km/3 050 m)
„50-ka“ polmaratón (48 km/1650 m)
„28-ka“ (28 km/650 m) - pre pretekárov bez licencie SZC

Kategórie:
 • MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • VD - Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • W2D - Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)
 • KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • W2K - Muži (veteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)
 • EE – Elektrobicykle, krátka trasa (polmaratón)
 • M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka
 • Ž25 - Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka
 • F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka

Vyhodnotenie kategórií:
„80-ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD,W2D, ŽD
„50-ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK, LK, JaK, JrK, KtK,EE
„28-ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F

Prihlášky:
prihláška na tlač
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
E-mail: info@kralovskymaraton.sk

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Babe King Race.

Štartovné:
Pre účastníkov Babe KING Race štartovné 0 €
Deti do 15 rokov štartovné 0 € (pri kategórií Family platí len rodič podľa stanovených termínov).
Pre všetky kategórie jednotné 17 € do 30.6.2018 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie jednotné 20 € od 1.7.2018 do 3.8.2018 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie jednotné 25 € od 4.8.2018 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 25,-EUR. Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom. Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, PAY by square, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Úhrada štartovného - zahraniční účastníci:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia:
17.08.2018 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00
18.08.2018 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:30 hod.
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!

Občerstvenie:
„80ka“ – 4x
„50ka“ – 3x
„28ka“ – 1x

Šatne a sprchy:
V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.
Umývanie bike-ov:
Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.

Program:
Piatok, 17.08.2018
19:00 – 21:00 prezentácia

Sobota, 18.08.2018
07:30 začiatok prezentácie
09: 00 štart 80ka
10:30 štart 50ka
11:00 štart 25ka
11:15 štart Babe KING Race
15:30 vyhlasovanie víťazov + Tombola
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

Viac informácií nájdete na stránke kralovskymaraton.sk/propozicie.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: 0

Naspäť do kalendára