MTBIKER odporúča Kráľovský MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Dátum:
19.8.2017

Miesto:
Granč Petrovce

Trasy:
KATEGÓRIE:
M - Muži od 19 do 39 rokov
S - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov
V - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov
W2 - Muži (veteráni) nad 60 rokov
ZD - Ženy od 19 rokov
ZK - Ženy od 19 do 39 rokov
DK - Ženy od 40 do 49 rokov
LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov
Kt - Kadeti od 15 do 16 rokov
Jr - Juniori od 17 do 18 rokov
JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov
EE - Elektrobicykle, muži/ženy
M25 - Muži bez rozdielu veku
Z25 - Ženy bez rozdielu veku
F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov
BKR8 - Deti do 8 rokov
BKR10 - Deti od 8 do 10 rokov

Vyhodnotenie kategórií:
„80ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M, S, V, W2, ZD
„50ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M, S, V, W2, ZK, DK, LK, Kt, Jr, JaK, EE
„25ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Z25, F
„BKR“ - vyhodnocujú sa kategórie BKR8, BKR10

Prihlášky:
Prihláška na tlač TU.
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
E-mail: info@kralovskymaraton.sk

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 25ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Babe King Race.

Štartovné
Pre účastníkov Babe KING Race štartovné 0 €

Deti do 15 rokov štartovné 0 € (pri kategórií Family platí štartovné len rodič podľa stanovených termínov).

- Pre všetky kategórie jednotné 13 € do 30.6.2017 (s pamätným suvenírom).
- Pre všetky kategórie jednotné 16 € od 1.7.2017 do 4.8.2017 (s pamätným suvenírom).
- Pre všetky kategórie jednotné 20 € od 5.8.2017 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 20 €. Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom. Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Úhrada štartovného - zahraniční účastníci:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia:
18.08.2017 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00 hod.
19.08.2017 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:30 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Program:
- PIATOK, 18.08.2017
19:00 – 21:00 prezentácia

- SOBOTA, 19.08.2017
07:30 začiatok prezentácie
09:30 štart 80ka
10:30 štart 50ka
11:00 štart 25ka
11:15 Babe KING Race
16:00 vyhlasovanie víťazov + Tombola

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.kralovskymaraton.sk/propozicie.html
Logo: Kráľovský MTB maratón

Kráľovský MTB maratón

19.08.2017
2. kolo - Východ MTB liga
MTB - maratón
Granč - Petrovce (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára