Trate


Maratón (80 km / 3 000 m)
Účastník Kráľovského Maratónu má možnosť výberu trasy počas pretekov. Každý pretekár sa hlási na Kráľovský maratón a na 40. kilometri sa môže každý rozhodnúť, či absolvuje celú trať pretekov, teda maratón (80 km / 3000) alebo odbočí do cieľa a bude klasifikovaný na kratšej trase polmaratónu. (45 km / 1500 m).
Limit pre pokračovanie do druhého kola sú 4 hodiny od štartu. (13:00 pre ženy, 13:30 pre mužov). Limit je v mieste delenia tratí za obcou Harakovce cca na 40. km.
Každý, kto sa rozhodne pre kratšiu trasu si z čísla odlepí samolepku 80 km. Samolepka na čísle (80 km), ktorú odstráni každý po odbočení na trasu 40 km, slúži k lepšej orientácii pre usporiadateľov, časomieru, divákov, fotografov atď.
„45ka“ polmaratón (45 km/1500 m), nie je možné zvoliť počas prihlasovania, pretekár robí rozhodnutie na trati.
„25 ka“ (23 km / 400 m) hobby pre pretekárov bez licencie SZC
„BKR“ Baby King Race (0,4 km / 5 m) – kategória BKR8, BKR10
“EE” Elektrobicykle - NESÚŤAŽNÁ kategória, možnosť absolvovať zabezpečenú trať maratónu.

Občerstvenie:
„80ka“ 4x
„45ka“ 2x
“25ka“ 1x
+1x občerstvenie v cieli pre všetky kategórie

Kategórie:


Pre kategóriu 1. až 18 je cyklistická prilba povinná počas celých pretekov.
1. MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
2. SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
3. VD - Muži (veteráni) od 50 rokov, dlhá trasa (maratón)
4. ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)
5. JtK - Juniori a Kadeti od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
6. JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
7. MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
8. SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
9. VK - Muži (veteráni) od 50 kratka trasa (polmaratón)
10. ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
11. DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
12. LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)
13. M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka
14. Ž25 - Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka
15. F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka
16. BKR8 – deti do 8 rokov
17. BKR10 – deti od 9 do 10 rokov
18. EE - elektrobicykle, muži/ženy (NESÚŤAŽNÁ)

Vyhodnotenie kategórií maratón:
„80ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD, ŽD
„40ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, ZK, DK, LK, ZK, JaK, JtK
„25ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F
„BKR“ - vyhodnocujú sa kategórie BKR8, BKR10

Prihlášky
prihláška na tlač TU
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
e-mail: info@kralovskymaraton.sk
Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu. Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate BKR.

Štartovné
- Pre účastníkov Baby King Race štartovné 0 €.
Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí rodič štartovné podľa stanovených termínov).
- Štartovné pre maratón: 15 € do 31.7.2016
Možnosť zakúpenia doplnkov: Pamätná bufka + 5 €, Tričko + 10 €
- Štartovné 1.8.2016 do 19.8.2016 bez možnosti doplnkov - 20 €
- Štartovné v deň preteku - 25 € bez možnosti výberu doplnkov
- Dvojdňové štartovné (+enduro) - 30 € s možnosťou zvoliť doplnky do 31.7.2016
- Dvojdňové štartovné (+enduro) - 35 € bez možnosti doplnkov 1.8.2016 - 19.8.2016
- Dvojňové štartovné (+enduro) v deň preteku 20.8.2016 - 40 € bez možnosti výberu doplnkov
Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zlacnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje (výnimka – zahraniční pretekári). V tomto prípade platí štartovné v deň pretekov ako je uvedené vyššie. Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: SK90 1100 0000 0026 2114 4524,
VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Štartovné – zahraniční pretekári
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Pre zahraničných pretekárov je určujúci dátum prihlásenia pre nárok zľavnené štartovné, môžu zaplatiť v hotovosti na mieste. V praxi - ak sa zahraničný pretekár prihlási do 31.7.2016, na mieste zaplatí štartovné 15 €. Pri prezentácii dostanú účastníci inštrukcie, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.
Poplatok za stratu čipu je 50 €. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Štart/cieľ:
Štart a cieľ pretekov je v obci Granč-Petrovce – obecný úrad
(N 48°59.872'/E20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program.

Program
Prezentácia:
- 19.08.2016 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 18.00–21.00 hod.
- 20.08.2016 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07.00 hod.
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!

Štart: Granč-Petrovce – Obecný úrad:
- 09:00: Ženy
- 09:30: Muži, radenie podľa štartových čísel
- 09:50: Elektrobiky
- 10:00: Iba trať 25 km
- 11:15: Baby king race
- 17:00: Vyhlasovanie víťazov + Tombola

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

Viac informácií nájdete tu: http://www.kralovskymaraton.sk/km-propozicie.html.
keyboard_arrow_up