Kalendár podujatí

Kaktusbike Svätojurský MTB maratón 2010

4.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Malých Karpát. Maratón bude otváracím pretekom 15tich horských maratónov série Cyklomaratón v roku 2010. Novinkou tohto ročníka je, že sa stáva súčasťou novovzniknutej súťaže - Malokarpatského dvojboja.
KAKTUS BIKE Svätojurský MTB maratón 2010

4.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Malých Karpát. Maratón bude otváracím pretekom 15tich horských maratónov série Cyklomaratón v roku 2010. Novinkou tohto ročníka je, že sa stáva súčasťou novovzniknutej súťaže - Malokarpatského dvojboja.

Dátum konania:
sobota 17.4.2010

Štart:
Svätý Jur námestie
9:00 dlhá trať
10:00 krátka trať

Cieľ:
Svätý Jur, futbalový štadión

Trasa:
Krátka - 44km, prevýšenie 1000m (2x občerstvenie na trati)
Dlhá - 75km, prevýšenie 1800m (4x občerstvenie na trati)

Mapy a profily: http://www.cksvatyjur.sk/site/node/1632

Kategórie:
MK - Muži krátka trať - 19-39 rokov, narodení 1971-1991
MD - Muži dlhá trať - 19-39 rokov, narodení 1971-1991
SK - Seniori krátka trať - 40-49 rokov, narodení 1961-1970
SD - Seniori dlhá trať - 40-49 rokov, narodení 1961-1970
VK - Veteráni krátka trať - 50-59 rokov, narodení 1951-1960
VD - Veteráni dlhá trať - 50 rokov a viac, narodení 1960 a skôr
W2K – Veteráni2 krátka trať – 60 rokov a viac – narodení 1950 a skôr
KtK - Kadeti krátka trať – 15-16 rokov, narodení 1994 – 1995
JrK - Juniori krátka trať – 17-18 rokov, narodení 1992 – 1993

ZK - Ženy krátka trať - 19-39 rokov, narodené 1971-1991
DK - Ženy (dámy) krátka trať - 40-49 rokov, narodené 1961-1970
LK - Ženy (lady) krátka trať – 50 rokov a viac, narodené 1960 a skôr
KJK - Kadetky krátka trať – 15-18 rokov, narodené 1992 – 1995
ZD – Ženy dlhá trať - 19 rokov a viac, narodené 1991 a skôr

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Prihlásenie:
Internetom: na pretek sa môžete prihlásiť on-line (http://www.cyklo.sao-tatry.sk/2010/mtbcup/sv_jur/) do 15.4.2010 do 12:00 hod. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie. Číslo účtu je 0186532776/0900, ako variabilný symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY.
Poštou: na pretek sa môžete prihlásiť zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu CK Svätý Jur, Prostredná 5, 90021 Svätý Jur, spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, prevodný príkaz alebo vklad na účet) a to najneskôr do 10.4.2010. Platbu poštovou poukážkou budeme akceptovať len do 31.3.2010. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie na webe.
- prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná
- ak platíte za viac osôb naraz, pošlite doklad(y) o zaplatení a všetky prihlášky spolu v jednej obálke
- za prihláseného ste považovaný len po zaplatení štartovného

Prezentácia:
Futbalový štadión, Sv. Jur - Príjazdová cesta bude vyznačená šípkami.
16.4.2010 od 16.00 do 21.00
17.4.2010 od 07.00 do 08.30 pre dlhú trať
od 08.00 do 09.30 pre krátku trať

Štartovné:
Uhradené do 31.3.2010 – 13Eur – s nárokom na suveníry
Uhradené od 1.4.2010 do 16.4.2009 – 16Eur – s nárokom na suveníry
Uhradené osobne pri prezentácii v deň štartu – 19Eur (v hotovosti) – bez nároku na suveníry
- v cene štartovného je: štartovné číslo, účasť na tombole, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, suveníry od sponzorov
- vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené
- doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie
- v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia
- výška štartovného je pre zahraničných účastníkov rovnaká, záleží od termínu prihlásenia, uhradiť štartovné môžu pri prezentácii

Suvenír:
tričko Adler s potlačou, alebo fľaša svätojurského vínka

Tricka
Ceny:
Vecné ceny obdržia prvý traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku. Hlavnou cenou v tombole bude horský bicykel KONA Caldera.

Kona Caldera
Podmienky účasti:
- prilba na hlave počas celého preteku
- štart na vlastné nebezpečenstvo
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad
- ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

V cieli bude zabezpečené:
- umývanie bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- program

Ubytovanie:
Hotel Maxim
Horský hotel Eva

Pretek sa koná za každého počasia.
Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
report_problem Našiel si v texte chybu?
keyboard_arrow_up