Kalendár podujatí

Kellys Green bike Tour

Kellys Green Bike Tour 2013

Opäť po roku sa stretávame na známych nám miestach, aby sme sa spolu vybrali potrápiť svoje telo i ducha po malebných zákutiach Malých Karpát v rámci 5. ročníka Kellys Green bike Tour 2013. Príjemné lesné chodníčky, príjemno nepríjemné stúpania a klesania, potoky či lúky na Vás čakajú, trate tohtoročného cyklomaratónu zostávajú nezmenené. Takže máte možnosť si porovnať Váš dosiahnutý čas z minulého roku.

Priestor štartu a cieľa:
Partizánska Lúka - Železná Studienka, Bratislava

8.00 - 10:15 prezentácia
9.00 príprava pretekárov na štart
10.00 ostrý štart všetkých kategórií na dlhú trať
10.30 ostrý štart všetkých kategórií na krátku trať
10.45 štart detských pretekov
11.45 príchod prvých pretekárov do cieľa
12.30 predbežné výsledky, kultúrny program, občerstvenie
16.00 vyhlásenie výsledkov
16.30 tombola

Propozície

Termín
24. augusta 2013

Organizátor
Bike Team Bratislava
v spolupráci s GreenBike Racing Team

Kontakt
Green Bike, Ružová dolina 25, 821 08 Bratislava
+421 (0)911 773 957 - Miroslav Bílik
+421 (0)905 606 168 - Peter Paulický

e-mail
info@kellysgreenbiketour.sk

web
http://www.kellysgreenbiketour.sk

Štart a cieľ Partizánska Lúka - Železná Studienka, Bratislava.

Prihlášky
Prihlásiť sa môžete na mieste štartu, cez internet (do 23.8.2013 15:00) alebo v obchode Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava.

Účastník je za prihláseného považovaný až vtedy, keď má zaplatené štartovné a organizátor o tom vie!

UPOZORNENIE:
Z technických príčin bude umožnený štart na 34 a 75 km trať maximálne 1000 účastníkom.


Štartovné
Cyklomaratón
€ 10.00 - zaplatené do 30.6.2013
€ 15.00 - zaplatené do 10.8.2013
€ 17.00 - zaplatené po 10.8.2013
€ 20.00 - na mieste štartu

Sumy platia pre platby, ktoré budú pripísané na účet alebo zaplatené v hotovosti do uvedeného termínu!

Súčasťou štartovného je aj taška s užitočnými darčekmi

Kategória detí má štartovné zdarma!

Platba
- hotovosť: v priestore štartu alebo v obchode Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava
- platobný príkaz: na číslo účtu 2923851670/1100 Tatra Banka

Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo vygenerované pri prihlásení

Prezentácia
22. a 23.8. - v obchode Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava
24.8. - Partizánska Lúka - Železná Studienka, Bratislava

Pre prípad nezrovnalostí si prineste doklad o zaplatení štartovného.

Trasa
Krátka trať - 34 km (1x občerstvenie)
Dlhá trať - 75 km (3x občerstvenie)
Destké preteky povedú po okruhu v areáli pretekov.
3 - 4 roky 200m
5 - 6 rokov 480m
7 - 8 rokov 2x 480m 960m
9 - 10 rokov 3x 480m 1440m
11 - 12 rokov 4x 480m 1920m
13 - 14 rokov 5x 480m 2400m

Kategórie
kadeti 15 - 16 rokov (ročníky 1998 – 1997)
juniori 17 - 18 rokov (1996 – 1995)
muži 19 - 39 rokov (1994 – 1974)
muži 40 - 49 rokov (1973 – 1964)
muži 50 - 59 rokov (1963 – 1954)
muži 60 a viac rokov (1953 a skôr)

kadetky 15 -16 rokov (ročníky 1998 – 1997)
juniorky 17 - 18 rokov (1996 – 1995)
ženy 19 - 39 rokov (1994 – 1974)
ženy 40 - 49 rokov (1973 – 1964)
ženy 50 a viac rokov (1963 a skôr)

deti deťom: 3 - 4 rokov (ročníky 2010 - 2009)
deti deťom: 5 - 6 rokov (2008 - 2007)
deti deťom: 7 - 8 rokov (2006 - 2005)
deti deťom: 9 - 10 rokov (2004 - 2003)
deti deťom: 11 - 12 rokov (2002 - 2001)
deti deťom: 13 - 14 rokov (2000 - 1999)

Cyklistická prilba je povinná pre všetkých!

Podmienky účasti
Všetci pretekári sú povinní mať počas celého cyklistického závodu nasadenú ochrannú prilbu. Nenasadenie alebo zloženie prilby počas závodu znamená diskvalifikáciu a aj následné vylúčenie zo žrebovania tomboly.
Organizátor ani osoby zúčastnené na organizácii maratónu a behu neručia za škody na osobe, veci a majetku spôsobené pred, počas alebo po maratóne a behu.
Pre pretekárov mladších ako 18 rokov je potrebný podpis zákonného zástupcu.
V prípade odstúpenia z maratónu alebo behu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Prihlásením sa na tento maratón alebo beh súhlasíte s podmienkami účasti.

Ceny
Prví pretekári v každej kategórii dostanú vecné ceny

Tombola
Tešte sa na tombolu plnú zaujímavych cien.

organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v tomto rozpise
report_problem Našiel si v texte chybu?
keyboard_arrow_up