ŠKODA DAVORIN Slovak Paradise

calendar_today 13.09.2014
format_list_numbered 9. kolo - Slovak XCM Tour
format_list_numbered 7. kolo - Slovenský pohár MTB XCM
format_list_numbered 5. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
sell MTB - maratón
place Hrabušice (Slovensko)
group Obec Hrabušice
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča ŠKODA DAVORIN Slovak Paradise
Sme mediálnym partnerom akcie.
ŠKODA DAVORIN XCM Slovak Paradise sa uskutoční v obci Hrabušice - Podlesku. Táto atraktívna časť Slovenského raja je východiskovým bodom do roklín Suchá Belá, Prielom Hornádu, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina a Kysele, na Tomášovský výhľad a historické Kláštorisko, kadiaľ povedie aj náš už tradičný cyklomaratón.

Naším najzámejším spestrením je prejazd po rebríkoch v časti za Autocampingom na Podlesku, ale aj stúpanie na Suchú Belú a zjazd z Kláštoriska na Podlesok, čo bude novinka oproti predchádzajúcim ročníkom.

Aj v tomto roku tu bude finále Slovak XCM TOUR 2014, Slovenského pohára MTB XCM 2014 a už známej Detskej Tour Petra Sagana 2014.

Čaká nás preto aj "maratón" vyhlásenia najlepších pretekárov v jednotlivých súťažiach a kategóriách, ktoré spestria aj záverečné tomboly.

Termín: 13. september 2014 – sobota


Usporiadateľ:
Obec Hrabušice,Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206, www.hrabusice.sk

Riaditeľ preteku: Ján Špak
Technický manažér: Ľudovít Dulovič
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, Stavby a Obchod
Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Trate


„ELITE“ (84 km ) B trasa – maratón – modrá, dva 42km okruhy
„PROFI“ ( 42 km ) C trasa – polmaratón – ružová
„REKRE“ ( 15 km ) D trasa – štvrťmaratón – oranžová
– nesúťažná kategória, body za umiestnenie sa započítavajú len do celkového poradia v seriály XCM TOUR 2013, muži, ženy, deti len v sprievode zákonného zástupcu. Aj keď je táto kategória nesúťažná, oceníme samozrejme prvých troch v každej vekovej kategórii vecnými cenami a medailami.

Súčasťou akcie je aj Detská Tour Petra Sagana 2014.

Plagát

Charakteristika:
horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov,
trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ – SEVER
povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné
rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva,
Profil trate s náročnými stúpaniami a zjazdmi.
Trasa nie je vhodná pre cestné bicykle.

Kategórie


MUŽI:
a/ mladší žiaci – 11,12 rokov
b/ starší žiaci – 13,14 rokov
Tieto dve kategórie sú vypísané v spolupráci so SZC. Sú určené výhradne pre mládež na samostatných pretekoch ako sprievodný program k maratónom (jazdy zručnosti resp. krátke XC)

c/ kadeti – 15,16 rokov
d/ juniori – 17,18 rokov
e/ muži – 19 až 39 rokov
f/ muži Masters B – 40 až 49 rokov
g/ muži Masters C – 50 až 59 rokov
h/ muži Masters D – nad 60 rokov

ŽENY:
a/ mladšie žiačky – 10,11,12 rokov
b/ staršie žiačky – 13,14 rokov
Tieto dve kategórie sú vypísané v spolupráci so SZC. Sú určené výhradne pre mládež na samostatných pretekoch ako sprievodný program k maratónom (jazdy zručnosti resp. krátke XC)

c/ kadetky a juniorky – 15,16, 17, 18 rokov
d/ ženy – 19 až 39 rokov
e/ ženy Masters B – 40 až 49 rokov
f/ ženy Masters C – nad 50 rokov

Štartovné:
10 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 22.8.2014 bez suvenírov
15 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 22.8.2014 TRIČKO + Gél
15 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 5.9.2014 BEZ TRIČKA
20 € – Prihlásenie pred štartom, časy nájdete v časti Prezentácia
15 € – REKRE kategória prihlásený a zaplatené štartovné do 22.8.2014 + TRIČKO +Gél
10 € – REKRE kategória v deň štartu BEZ TRIČKA

Držitelia licencií SZC majú zvýhodnené štartovné o 2,00 EUR !!!
Pretekári s licenciou sú povinní predložiť licenciu.

Prihlasovanie:
Online formulár

POŠTOU – zaslaním prihlasovacieho formulára na adresu:
Obec Hrabušice, Hlavná ulica 171/46, 053 15 Hrabušice

Pretekári prihlásení a zaregistrovaní do 22.08. 2014 získavajú:
Tričko pamätný suvenír, značkové energetické doplnky POWER BAR, propagačné materiály od partnerov podujatia. CELOROČNÚ VSTUPENKU DO ROKLÍN SLOVENSKÉHO RAJA na meno pretekára spolu s kupónmi na zľavnené nákupy od regionálnych predajcov športových potrieb a bicyklov.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku vo výške 15 € na účet:Slovenská sporitelňa a.s. do 22.08.2014
Slovenská sporitelňa a.s.
číslo účtu: 5050656684/0900;
IBAN: SK4009000000005050656684
SWIFT – BIC: GIBASKBX do 22.08.2014.Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR. Pre prihlasovaných poštou do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.

Štartovné zahrňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia


HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 12. 09. 2014 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 13. 09. 2014;

od 6:30 hod.
do 8.30hod. kategória ELITE
do 8.45hod. kategória PROFI
do 9.00hod. kategória REKRE
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!HRABUŠICE – PODLESOK

Kultúrny program:
Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Davorin Slovak Paradise 2014
Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : SLOVAK XCM TOUR 2014
Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : Slovenský pohár XCM 2014
Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení vysledkov.

Občerstvenie v cieli: pirohy – guláš – pivo – coca-cola

Miesto štartu: Ako minulý rok Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:
9:00 ELITE
9:15 PROFI
9:30 REKRE

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.xcmaraton.sk vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu,
Občerstvenie na trati:
ELITE – 4 x
PROFI – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke www.xcmaraton.cyklospak.sk . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.

Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.

Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa

Ceny a odmeny:
Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre + vecné ceny. Minimálny počet pre kategóriu sú traja účastníci, pri menšom počte bude vyhlásený len víťaz.

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

Hlavnou cenou v tombole bude:
horský bicykel ŠKODA MTB 29+ od hlavného partnera značky ŠKODA

1. cena

Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania za zvýhodnenú cenu v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER.
Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok
Parkovanie: V deň pretekov, je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov.
Sprchy: V autokempingu PODLESOK. Každý účastník si bezplatne prevezme na recepcii autokempingu žetón. Recepcia je vedľa budovy Horskej služby, viď značenie.
Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii.
V.I.P zóna bude v priestoroch bufetu Poniklec, kde je zapezpečené aj parkovanie viď značenie a pokyny personálu.
Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.
Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.
keyboard_arrow_up