Kalendár podujatí

Logo: AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské Skaly AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské Skaly

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme hlavným mediálnym partnerom akcie.
Prípravy 16. ročníka AUTHOR bikemaratónu Súľovské skaly v nádhernom prostredí Súľovských skál sú v plnom prúde. Podujatie je opäť súčasťou Valašskopovažskej MTB série. Podrobnejšie info budeme zverejňovať priebežne.
16. ročník AUTHOR ŠKODA Bike Maratón Súľovské Skaly sa blíži. SCK CYKLO TOUR Súľov a obec Súľov - Hradná pre Vás v spolupráci s mediálnymi a reklamnými partnermi znova pripravili atraktívny program a množstvo hodnotných cien. Nezabudnite si poznačiť aktuálny termín: 21.06.2014!

Tlačenie biku

Podujatie je zaradené do BIKER Valašskopovažskej MTB série 2014. Záštitu nad 16. ročníkom podujatia opäť prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja - Ing. Juraj Blanár. Kým však do Súľova prídete, sledujte pozorne stránku podujatia, kde nájdete aktuálne informácie, množstvo reportáží a fotografií z minulých rokov a aj internetový prihláškový systém!

Na každého účastníka čaká pri prezentácii praktická fľaša AUTHOR, ktorú si budete môcť naplniť ešte pred štartom v stánku značky NUTREND. Od tejto značky dostanete do štartovného balíčka aj energetický gél a tyčinku. Od značky GARMIN dostane každý účastník reflexný pásik. Účastníci trasy 88 km dostanú naviac aj náhradnú dušu AUTHOR.

Pre účastníkov, ich sprievod a samozrejme aj divákov je pripravená predajná výstava, detské cyklojazdy zručnosti, KOFOLA nealko súťaže a POPPER pivné súboje a v prípade dobrého počasia jazdenie na koňoch,. V Súľove na námestí pred Kultúrnym domom predvedú svoje umenie chalani z teamu BIKESHOW.SK. A tento raz príde osobne aj Majster sveta a Majster Európy v cyklotriale v kategórii ELITE - ŠTEFAN PČOLA! Neváhajte a hláste sa ...

Za organizátorov z SCK CYKLO TOUR Súľov dúfam, že AUTHOR bikemaratónu Súľovské skaly zachováte svoju priazeň a svojou účasťou naplníte ideu tohto podujatia: ...aj to je cesta ku zdraviu! Tešíme sa na Vašu účasť!


Štart:
21.06.2014, Súľov – námestie pri Kultúrnom dome
- 09.00 h. - 88 km / 2800 m
- 09.10 h. - 48 km / 1600 m - prvá vlna (hodnotené v BIKER Valašskopovažskej MTB sérii 2014)
- 09.25 h. - 48 km / 1600 m - druhá vlna (hodnotené v BIKER Valašskopovažskej MTB sérii 2014)
- 10.00 h. - 25 km / 680 m

Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii! Aj v tomto roku prikročíme k rozdeleniu štartujúcich na trase 48 km do 2 vĺn. Prvá vlna bude určená pre cca 300 pretekárov s ambíciou na popredné umiestnenie. Záujem o štart v prvej vlne uveďte do poznámky v prihláškovom systéme s uvedením dosiahnutého výsledku v minulých 2-3 rokoch! Čas sa meria pre každú vlnu samostatne, výsledky sú však pre obe vlny spoločné.

prihlášky :
Použite prosím náš internetový prihláškový systém. Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovaný až keď má zaplatené štartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania! Vopred prihlásení účastníci s neuhradeným štartovným majú možnosť platiť zvýšené štartovné aj v sobotu pred štartom. Uzávierka prihláškového systému je 20.06.2014 o 15.00 hod. V sobotu už nie je možné sa prihlásiť !

štartovné:
88 km / 48 km
13 € / 355 CZK – uhradené / prihlásení* do 28.05.2014 s darčekmi
17 € / 465 CZK – uhradené / prihlásení* 29.05. - 16.06.2014 s darčekmi
21 € / 575 CZK – prihlásení 17. - 20.06.2014 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 21.06.2014!

25 km
10 € / 275 CZK – uhradené / prihlásení* do 28.05.2014 s darčekmi
15 € / 410 CZK – uhradené / prihlásení* 29.05. - 16.06.2014 s darčekmi
19 € / 520 CZK – prihlásení 17. - 20.06.2014 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 21.06.2014!

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet: 0301720001/5600, PRIMA banka, IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky majú možnosť platiť vkladom, alebo prevodom na účet: 1987103001/5500, Raiffeisenbank, IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

*3. Účastníci z ostatných krajín platia až pri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( - storno poplatok 5 € / 130 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 17.06.2014! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania bikemaratónu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu ... ) sa štartovné nevracia!

štartovné obsahuje:
darčeky - od značiek AUTHOR, NUTREND, GARMIN, štartovné číslo, zapožičanie elektronického čipu, pitný režim NUTREND + RAJEC + KOFOLA, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, servis, zdravotnícke zabezpečenie

prezentácia:
Súľov, kultúrny dom: piatok 20.06.2014, 17.00 - 21.00 hod.

vopred prihlásení:
sobota 21.06.2014, 07.00 - 09.45 hod.

Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbe, radšej si so sebou prineste originál dokladu o zaplatení štartovného !

čip:
Pri vydaní čipu nie je potrebná záloha. Účastníci na prezentácii podpisujú záznam o prevzatí čipu s finančnou zodpovednosťou 5 € za jeho stratu. Lístky na jedlo a nápoje obdržíte po odovzdaní čipu. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

občerstvenie:
trasa:
88 km - 6x
48 km - 4x
25 km - 1x

V cieli na Vás čaká mäsité jedlo, alebo vegetariánska chuťovka a nápoje: RAJEC KYSLÍK + pivo POPPER / KOFOLA.

KATEGÓRIE:

TRASA 88 km
X88: pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23
AB88: muži do 39 rokov (1975 a mladší)
C88: muži 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
D88: muži 50 - 59 rokov (1964 - 1955)
E88: muži 60 rokov a viac (1954 a starší)
Z88: ženy bez rozdielu veku

TRASA 48 km
X48: pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23
J48: juniori do 18 rokov (1996 a mladší)
A48: muži 19 - 29 rokov (1995 - 1985)
B48: muži 30 - 39 rokov (1984 - 1975)
C48: muži 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
D48: muži 50 - 59 rokov (1964 - 1955)
E48: muži 60 rokov a viac (1954 a starší)
ZF48: ženy do 39 rokov (1975 a mladšie)
ZG48: ženy 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
ZH48: ženy 50 rokov a viac (1964 a staršie)
TIR48: muži bez rozdielu veku so štartovou hmotnosťou 100 kg a viac... bez bicykla :-))

TRASA 25 km
M25: chlapci do 14 rokov (2000 a mladší)
J25: juniori 15 - 18 rokov (1999 - 1996)
A25: muži 19 - 29 rokov (1995 - 1985)
B25: muži 30 - 39 rokov (1984 - 1975)
C25: muži 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
D25: muži 50 - 59 rokov (1964 - 1955)
E25: muži 60 rokov a viac (1954 a starší)
ZM25: dievčatá do 14 rokov (2000 a mladšie)
ZJ25: juniorky 15 - 18 rokov (1999 - 1996)
ZF25: ženy 19 - 39 rokov (1995 - 1975)
ZG25: ženy 40 - 49 rokov (1974 - 1965)
ZH25: ženy 50 rokov a viac (1964 a staršie)

Na trase 25 km nemôžu štartovať pretekári s cyklistickými licenciami ELITE a U23 !

ceny:
Hodnotné vecné ceny vo všetkých kategóriách. Čím dlhšia trasa, tým atraktívnejšie ceny. Tombola bude rozdelená medzi prítomných účastníkov po vyhlásení výsledkov.

upozornenia:
- Bikemaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie.
- Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom.
- Odpadky je možné zahodiť len na občerstvovacích staniciach, alebo na určených miestach v priestore štartu a cieľa.
- Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.
- Účastník musí absolvovať celú trasu s elektronickým čipom umiestneným na členku pravej, alebo ľavej nohy.
- Poplatok za stratu čipu je 5 €.
- Účastníci vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 25 km a iba v sprievode dospelej osoby.
- Za štart účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.
- Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná !
- Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 16. ročníku AUTHOR bikemaratónu Súľovské skaly potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí čipu a štartovného čísla.

Ďakujeme za porozumenie.
SCK CYKLO TOUR Súľov
keyboard_arrow_up