Kalendár podujatí

Tour de Filištín

Tour de Filištín 2014 – sobota 2.8.2014

1. ročník horského cyklopreteku vo Filištín doline
Usporiadateľ:
Obec Jakubovany, Športový klub Jakubovany

Cieľová skupina:
Široká verejnosť vo veku od 13 rokov

Súťažné kategórie:
Najlepší domáci pretekár; ďalšie podľa veku a počtu prihlásených

Dátum konania:
Sobota 2.8.2014

Miesto konania:
Športový areál Jakubovany

Štart:
10:30 – KLASIK – 16 km
11:30 – EXTRÉM – 29 km

Cieľ:
Športový areál Jakubovany

Dôležité upozornenia:
1. Na trati EXTRÉM sa bude pretekať len v prípade, keď sa na ňu do 20.7. prihlási minimálne 20 pretekárov.

2. V prípade predpovede nepriaznivého počasia sa pretek presunie o týždeň neskôr na sobotu 2.8.2014. Usporiadateľ o tom informuje najneskôr 3 dni dopredu na www.blejzer.sk

3. Súťažné kategórie určíme najneskôr 3 dni pred pretekom podľa veku a počtu prihlásených pretekárov.

4. Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu (formulár na www.blejzer.sk).

5. Účasť je možná len s cyklistickou prilbou na hlave počas celého preteku.

6. Pretekár štartuje na vlastné riziko.

7. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

7. Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa a na konci preteku sa vracajú.

8. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.

9. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a usporiadateľov.

10. Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania.

11. Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a obyvateľom a ich majetku.

12. Na trati je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad.

13. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe samému.

14. Ak účastník opustí trať z akýchkoľvek príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.

15. Víťazi preteku, ktorí nie sú osobne prítomní pri vyhlasovaní víťazov, strácajú nárok na cenu.

Účastník si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami preteku a povinnosťami účastníka.

Prihlásenie:
Online na www.blejzer.sk do 30.7. do 12:00 hod alebo na mieste v deň preteku.

Štartovné:
3 EUR – účastník do 17 rokov, prihlásený do 18.7.2014
4 EUR – účastník nad 17 rokov, prihlásený do 18.7.2014
5 EUR – účastník bez rozdielu veku, prihlásený po 19.7.2014
V cene štartovného je:
štartovné číslo, guláš a nápoj v cieli*
*Usporiadateľ negarantuje guláš pre každého účastníka prihláseného po 30.7.2014 – 12:00 hod.
15 EUR – prihlásený do 10.7.2014 + biele tričko s logom Tour de Filištín*
* Tričká sa budú realizovať pri celkovom záujme o minimálne 20 ks

Prezentácia:
V mieste štartu do 10:00 hod.

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca o 16:00 hod.

Informácie:
www.blejzer.sk, www.jakubovany.sk

keyboard_arrow_up