Kalendár podujatí

Kellys Green Bike Tour

Priestor štartu a cieľa: Partizánska Lúka - Železná Studienka, Bratislava

8.00 - 10:15 prezentácia
9.00 príprava pretekárov na štart

10.00 ostrý štart všetkých kategórií na dlhú trať

10.30 ostrý štart všetkých kategórií na krátku trať

10.45 štart detských pretekov

11.45 príchod prvých pretekárov do cieľa

12.30 predbežné výsledky, kultúrny program, občerstvenie

16.00 vyhlásenie výsledkov

16.30 tombola

Termín 22. augusta 2015

Organizátor Greenbike Racing team v spolupráci s firmou Kinecom

Kontakt
Green Bike, Ružová dolina 25, 821 08 Bratislava
+421 (0)911 773 957 - Miroslav Bílik
+421 (0)905 606 168 - Peter Paulický

e-mail info@kellysgreenbiketour.sk

web www.kellysgreenbiketour.sk

Štart a cieľ Partizánska Lúka - Železná Studienka, Bratislava.

Prihlášky Prihlásiť sa môžete na mieste štartu, cez internet (do 23.8.2015 18:00) alebo v obchode Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava.

Účastník je za prihláseného považovaný až vtedy, keď má zaplatené štartovné a organizátor o tom vie!

UPOZORNENIE: Z technických príčin bude umožnený štart na 34 a 75 km trať maximálne 1000 účastníkom (300 - 75km, 700 - 34km).

Štartovné Skvelá správa pre všetkých cyklistických nadšencov!
Vďaka našim sponzorom a partnerom sme sa rozhodli ponechať štartovné 15€ až do 21.8.2015. Užijete si rovnakú dávku športu, dobrej nálady a zážitkov za menej peňazí. Tým, ktorí sa prihlásili v termíne od 1.8.2015 do 3.8.2015 a zaplatili štartovné 20, bude suma 5€ vrátená. Upozorňujeme, že zmena výšky štartovného sa týka len uvedených termínov, v deň konania maratónu ostáva štartovné nezmenené, teda 25€.

€ 15.00 - zaplatené do 21.8.2015
€ 25.00 - na mieste štartu

Sumy platia pre platby, ktoré budú pripísané na účet alebo zaplatené v hotovosti do uvedeného termínu!

Súčasťou štartovného je aj taška s užitočnými darčekmi

Kategória detí má štartovné zdarma!
Platba - hotovosť: v priestore štartu alebo v obchode Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava
- platobný príkaz: na číslo účtu 2923851670/1100 Tatra Banka
IBAN: SK7811000000002923851670
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo vygenerované pri prihlásení

Prezentácia 14. a 15.8. - v obchode Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava
16.8. - Partizánska Lúka - Železná Studienka, Bratislava

Pre prípad nezrovnalostí si prineste doklad o zaplatení štartovného.

Trasa Krátka trať - 34 km (1x občerstvenie)
Dlhá trať - 75 km (3x občerstvenie)
Destké preteky povedú po okruhu v areáli pretekov.
3 - 4 roky
200m
5 - 6 rokov
480m
7 - 8 rokov 2x 480 m 960 m
9 - 10 rokov 3x 480 m 1440 m
11 - 12 rokov 4x 480 m 1920 m
13 - 14 rokov 5x 480 m 2400 m

Kategórie kadeti 15 -16 rokov (ročníky 2000 – 1999)
juniori 17 - 18 rokov (1998 – 1997)
muži 19 - 39 rokov (1996 – 1976)
muži 40 - 49 rokov (1975 – 1966)
muži 50 - 59 rokov (1965 – 1956)
muži 60 a viac rokov (1955 a skôr)

kadetky 15 -16 rokov (ročníky 2000 – 1999)
juniorky 17 - 18 rokov (1998 – 1997)
ženy 19 - 39 rokov (1996 – 1976)
ženy 40 - 49 rokov (1975 – 1966)
ženy 50 a viac rokov (1965 a skôr)

deti deťom: 3 - 4 rokov (ročníky 2012 - 2011)
deti deťom: 5 - 6 rokov (2010 - 2009)
deti deťom: 7 - 8 rokov (2008 - 2007)
deti deťom: 9 - 10 rokov (2006 - 2005)
deti deťom: 11 - 12 rokov (2004 - 2003)
deti deťom: 13 - 14 rokov (2002 - 2001)

NOVINKA:
kategória eBIKE
2-členné tímy (bez rozdielu veku a pohlavia)


Cyklistická prilba je povinná pre všetkých!

Podmienky účasti Všetci pretekári sú povinní mať počas celého cyklistického závodu nasadenú ochrannú prilbu. Nenasadenie alebo zloženie prilby počas závodu znamená diskvalifikáciu a aj následné vylúčenie zo žrebovania tomboly.
Organizátor ani osoby zúčastnené na organizácii maratónu a behu neručia za škody na osobe, veci a majetku spôsobené pred, počas alebo po maratóne a behu.
Pre pretekárov mladších ako 18 rokov je potrebný podpis zákonného zástupcu.
V prípade odstúpenia z maratónu alebo behu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Prihlásením sa na tento maratón alebo beh súhlasíte s podmienkami účasti.

Ceny Prví pretekári v každej kategórii dostanú vecné ceny

Tombola Tešte sa na tombolu plnú zaujímavych cien.
keyboard_arrow_up