ŠKODA Slovenský raj - finále

calendar_today 03.09.2016
format_list_numbered 9. kolo - XCM tour
format_list_numbered 6. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
sell MTB - maratón
place Hrabušice - Podlesok (Slovensko)
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča ŠKODA Slovenský raj - finále
MTBIKER shop ponúka osobný odber zdarma na maratóne!
Dátum
3. september 2016 – sobota

Miesto
Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Štartovné
10 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 5.8.2016 bez trička, s menom na štartovnom čísle
15 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 5.8.2016 s tričkom, s menom na štartovnom čísle
15 € – Prihlásený a zaplatené štartovné do 19.8.2016 bez trička, s menom na štartovnom čísle
20 € – Prihlásený pri prezentácií v piatok a v deň štartu bez trička

Pri prezentácií v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.Prezentácia
ON-LINE prihlásenie TU.

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 02.09.2016 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 03.09.2016; od 7:00 do 10.30 hod.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku na účet Slovenskej sporitelne a.s. do 22.08.2016.

číslo účtu: 5050656684/0900;
IBAN: SK4009000000005050656684
SWIFT – BIC: GIBASKBX .

Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR. Pre prihlasovaných poštou do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho. V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia. Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia:
HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 02.09.2016 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 03.09.2016; od 7:00 hod.

do 8:30 hod. kategória ELITE
do 9:30 hod. kategória PROFI
do 10:30 hod. kategória REKRE
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!

Vyhlasovanie výsledkov:
1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií: ŠKODASlovenský raj 2016
2. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií: SLOVAK XCM TOUR 2016
3. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií: Slovenský pohár XCM 2016
4. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií: ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016
Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení výsledkov.

Občerstvenie v cieli
pirohy – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj
Miesto štartu: Ako minulý rok Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:
- 09:00 ELITE
- 10:00 PROFI
- 11:00 REKRE

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 4 x
PROFI – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/. Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00 hod., vyhlásenie tomboly 17.30 hod.

Ceny a odmeny:
Prví traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre, vecné ceny od sponzorov. V tomto roku sme pre Vás pripravili aj peňažné ceny v tabuľke nižšie.Minimálny počet pre kategóriu sú traja účastníci, pri menšom počte bude vyhlásený len víťaz.
Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

“Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.”

Hlavnou cenou v tombole bude:
horský bicykel ŠKODA MTB 29+ od hlavného partnera značky ŠKODA


Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie:
V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii. Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

V.I.P zóna bude v priestoroch bufetu Poniklec, kde je zapezpečené aj parkovanie viď značenie a pokyny personálu.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.maratonslovenskyraj.sk/propozicie-2016/.
keyboard_arrow_up